Τὸ ἕνα χέρι νίβει τό ἄλλο καὶ τὰ δύο τήν ….τσέπη τους!

τρία πουλάκια κάθονται

Μιλούσαμε γιά διόδια, γιά Ῥέππα, γιά νομοσχέδια, γιά Μαγκριώτηδες, γιὰ κινήματα «δὲν πληρώνω»,  γιὰ κινήματα «τοῦ τσάμπα», γιὰ καλοὺς συμπολίτες μας ποὺ πληρώνουν καὶ γιὰ κακοὺς συμπολίτες μας ποὺ δὲν πληρώνουν….

Ἀνεκινήθησαν θέματα ἐπί θεμάτων, ἐρωτήσεις, ἐπερωτήσεις, ἀπαντήσεις, διευκρινίσεις καὶ μία …τρύπα στό νερό!!!

Κι ὅλα αὐτά γιατί; Γιὰ νὰ μήν θιγοῦν τά συμφέροντα Μπόμπολα καὶ λοιπῶν!!! (Φυσικό μοῦ φαίνεται… Τό ἕνα χέρι νίβει τό ἄλλο καὶ τὰ δύο τὴν  … τσέπη τους!! Εἶναι δυνατόν νὰ χτυπήσουν αὐτόν ποὺ τοὺς κρατᾶ στὴν ἐξουσία; Δὲν εἶναι!!!)

Ἀλλά γιὰ νὰ τὰ ξαναδοῦμε λίγο ἀπό τὴν ἀρχή…

Τί εἴπαμε πώς χρειάζεται γιὰ νὰ γίνεται ἀποδεκτοί ὡς κυβέρνησις; Μιλήσαμε γιὰ ἠθική μήπως; Γιά τό «δύο μέτρα καὶ δύο σταθμά»; Γιὰ τὸ Γιάννης κερνᾶ καὶ Γιάννης πίνει; (Ἂς μὴν γράψω σήμερα γιὰ βο(υ)λευτικὲς ἀσυλίες…)

Κύριε Ῥέππα καί λοιποὶ ψηφίσαντες τό περίφημον νομοσχέδιο γιὰ τὴν προστασία τῆς τσέπης τῶν κυρίων Μπόμπολα καὶ σία…

Γνωρίζετε (βάσει συμβάσεως ποὺ ἐσείς προτείνατε κι ὁ Σουφλιᾶς νομοθέτησε) ὅτι ἀπαιτοῦνται μερικὲς πολύ σοβαρὲς λεπτομέρειες γιὰ νὰ ἔχουν νομικὴ ἰσχύ τὰ ὅσα διαπράττουν οἱ ἰδιῶτες διαχειριστὲς τῶν ἐθνικῶν ὁδῶν:

(ἀντιγράφω ἀπό τὸ «ὁ Ῥέππας καὶ ἡ «συστράτευσις  πολιτῶν»»)

1. νὰ πληροῦνται ὅλες οἱ προϋποθέσεις ποὺ ἀπαιτοῦνται γιὰ τὴν ἐλευθέρα διακίνησι πολιτῶν (παράπλευροι ὁδοί, δευτερεύον ὁδικό δίκτυο)

2. νὰ τηροῦνται οἱ συνταγματικές διατάξεις ποὺ ἐπιβάλλουν τὴν ἐλευθέρα διακίνησι τῶν πολιτῶν (ἄρθρον 5 παράγραφος 4 τοῦ Συντάγματος)

3. νὰ πληροῦνται οἱ προϋποθέσεις ἐκεῖνες ποὺ δὲν ὑπερασπίζονται τὴν μονάδα (ἐργολάβοι) ἀλλά τὸ σύνολον σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα. (Οἰκονομικά, ἠθικά, κοινωνικά.)

Μὰ μόλις ἔλαβα κάτι ἐνδιαφέρουσες φωτογραφίες!!!!

Πού οὐσιαστικῶς ἀκυρώνουν κάθε «νομοθέτημα» πού ἐδημιουργήσατε ὡς ….ἄκαιρον καὶ μεθοδευμένον!!! Γιατί; Διότι κάθε ὅρος ποὺ ὑποτίθεται πρέπει νὰ τηρεῖται ἀπό κάθε συμβαλλόμενο δίδει ἰσχύ σὲ μίαν σύμβασι!!! Ἐὰν ἕνας ἤ περισσότεροι δὲν τηροῦνται, τότε ἀκυρώνεται αὐτομάτως ἡ σύμβασις!!!

Ὑπάρχει κάποιος νομικός μέσα στήν κυβέρνησί σας ποὺ νὰ σκέπτεται στοιχειωδῶς; (Γιατί ἀπό συνταγματολόγους γεμίσαμε… Καί τό Σύνταγμα τό ἔκαναν ….κουρελόχαρτο!) Ἢ ὅσοι «νομικοὶ» ὑφίστανται ἐκεί μέσα, τό μυαλό τους τὸ ἄφησαν στὸ σπίτι τους; (Δὲν ξέρω, κάτι πρέπει νά παθαίνουν ὅσοι περνοῦν αὐτό τό κατώφλι… Δὲν ἐξηγεῖται διαφορετικά…)

Γιὰ κυττᾶξτε παρακαλῶ:

Ἐδῶ παρουσιάζεται ἐν μέσῳ ἐθνικῆς ὁδοῦ ἕνα μικρό …ἐμπόδιοn!!!

Κι ἐδῶ εἶναι λίγο πιὸ κοντινὸ…

Σὲ ἀναζήτησι τοῦ ……ἐμποδίου, ὁ φωτογρᾶφος ἀνεκάλυψε ἕναν ….κλειστό δρόμο….

Ἡ ἐπομένη του ὅμως διαπίστωσις, ἦταν κωμικοτραγική!!! Δὲν εἶχε ἐμπρός του ἕναν κλειστό δρόμο λόγῳ ἔργων,  ἀλλὰ ἕναν κλειστό δρόμο λόγῳ  …ἐσκεμμένης καὶ συνειδητῆς καταστροφῆς!!!


Γνωρίζετε μήπως τί ἦταν αὐτό κάποτε;; Αὐτὸ ἦταν παράδρομος τῆς ἐθνικῆς ὁδοῦ!!! Αὐτῆς ποὺ ἔχει πληρώσει καὶ ξαναπληρώσει καὶ ξαναπληρώσει γιὰ κάποιες γενεὲς κάθε Ἕλλην φορολογούμενος καὶ τώρα καλεῖται νὰ ξαναπληρώσῃ!!! Ἀκόμη κι αὐτόν τόν πρώην παράδρομο, ὁ Ἕλλην φορολογούμενος τόν ἔχει πολλὲς πολλὲς φορές πληρώσει!!! Μήπως γνωρίζετε γιατί εἶναι σὲ αὐτήν τὴν κατάστασι; Ὄχι φαντάζομαι…. Δὲν ἔχετε ἰδέαν….


Καὶ λίγη λεπτομέρεια ἀκόμη….

Γιὰ νὰ καταλήξουμε στὸ ἕνα καὶ μοναδικό συμπέρασμα:

Κύριοι ποὺ σήμερα ψηφίσατε αὐτό τό νομοσχέδιο πο προστατεύει τος προσττες σας… Ἐὰν κάνετε τόν κόπο κι ἀνοίξετε ἕνα νομικό ἐγχειρίδιο ἤ ἀναζητήσετε ἕναν νέο, ἄρτι τελειόφοιτο τῆς νομικῆς, ὴ ἀκόμη καὶ τὸν μπακάλη τῆς γειτονιᾶς σας, θὰ μάθετε τό αὐτονόητον:

1.Ἐφ’ ὅσον ὁ ἕνας ἐκ τῶν δύο συμβαλλομένων καταπατᾶ βασικές ἀρχὲς τῆς συμβάσεως, ἡ σύμβασις ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ!!!

2. Ἐφ’ ὅσον ὁ ἕνας συμβαλλόμενος (δῆλα δή ὁ διαχειριστής τῆς ἐθνικῆς ὁδοῦ) ἀσκεῖ δόλο, ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ἐν προκειμένῳ τοὺς παραδρόμους, εἶναι παράνομος καὶ πρέπει νὰ ὁδηγηθῇ στὴν φυλακή!!!

3. Ἐφ’ ὅσον ἐσείς νομοθετετε πέρ το παρανόμου κα ρνεσuε ν φαρμώσετε κατ γράμμα τόν νόμο, εστε συνεργο κα πρέπει πίσης ν καταλήξετε στ πέναντι κελί!!!

Αὐτὰ θὰ σᾶς τὰ ἔλεγε καὶ ἡ γιαγιὰ μου, ἐὰν ζοῦσε, ποὺ ἦταν ἐν τελῶς ἀμόρφωτη ἀλλά διέθετε ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΛΟΓΙΚΗ κα ΗΘΙΚΗ!!!

Ἐφ’ ὅσον ὅμως ἡ γιαγιά μου δὲν ζεῖ, σᾶς τὰ λέω ἐγώ!!! Καὶ μαζί μὲ ἐμένα καὶ 11,000.000 Ἕλληνες!!! (Πλήν 300 κα παρατρεχαμένων ατν!!!)

Φιλονόη.

Οἱ φωτογραφίες εἶναι ἀπό τὸ τσαντίρι γιὰ νὰ μὴν νομίζετε πώς τὰ βλέπω καὶ τὰ λέω μόνη μου!!!!

Κι ἐδῶ τὸ ἄρθρον τους:

Δεν φτάνουν οι συνεχείς αυξήσεις των τιμών των διοδίων, τώρα σπάνε επιδεικτικά τους δρόμους για να μας απαγορεύσουν(;) τη δωρεάν διέλευση που δικαιούμαστε, όπως αναγράφει το Σύνταγμα και «λέει» η λογική και να μας υποχρεώνουν να περνάμε από τα διόδια!

Xαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό των διοδίων της Λεπτοκαριάς, και στην άνοδο αλλά και στην κάθοδο, που “τυχαίνει” να είναι από τα πιο ακριβά διόδια στη διαδρομή Αθήνα – Θεσσαλονίκη (3,10 ευρώ).

Τονίζουμε ότι ο συγκεκριμένος δρόμος είναι σε αυτή την κατάσταση από τις αρχές Οκτωβρίου.

σχετικά θέματα:

ὄχι κύριε Μαγκριώτη μας

ἀπάντησις Γιάννη Μαγκριώτη στὸ προηγούμενό μου ἄρθρο

Ὁ Σουφλιᾶς ἀπαντᾶ στὸν Μαγκριώτη

Ἀνταπάντησις κλπ κλπ κλπ

Παρ΄ ὁλίγον ἀνταπάντησις κλπ κλπ κλπ

Leave a Reply