Ἐντεταλμένοι, ἠλίθιοι ἤ ….στήν κοσμάρα τους;

Ἐντεταλμένοι, ἠλίθιοι ἤ ....στήν κοσμάρα τους;1Ἀπὸ τὴν μία πλευρὰ ἔχουμε τὸν τΣΥΡΙΖΑ νὰ καταγγέλλῃ τὸ ἕνα σκάνδαλο, πίσω ἀπὸ τὸ ἄλλο, καὶ νὰ πασχίζῃ, τοὐλάχιστον σὲ οἰκονομικὸν ἐπίπεδον, διότι σὲ ὅλα τὰ ἄλλα ἄς μὴν τὸ ψάχνουμε, νὰ ἐπαναφέρῃ κάτι ἀπὸ τὴν χαμένη τάξι. 
Ἀπὸ τὴν ἄλλην μεριὰ ἔχουμε τὴν Χρυσὴ Αὐγὴ νὰ πράττῃ τὰ ὅμοια! Μάλλιστα, στὴν προσπάθειά τους νὰ στηρίξουν τὶς Ἑλληνικὲς οἰκογένειες ποὺ ὑποφέρουν, ἔκανε κάτι ἐν τελῶς «ῥατσιστικὸ» γιὰ τὰ δεδομένα τῶν προοδευτικούληδων. Μοίρασε τρόφιμα μόνον σὲ Ἕλληνες.

Οἱ καταγγελίες λοιπὸν πέφτουν βροχή. Ἀλλὰ μᾶλλον …ἐπιλεκτικῶς! Διότι ἐδῶ κάτι δὲν μοῦ ἀρέσει. Σὲ κανέναν ἐκ τῶν δύο κάτι δὲν μοῦ ἀρέσει.

Θὰ ξεκινήσω ἀπὸ τὴν Χαλκιδικὴ καὶ τὸ σκάνδαλον τῶν χρυσορυχείων. Ἀπούσα ἡ Χρυσὴ Αὐγή. Ἀντιθέτως ὁ τΣΥΡΙΖΑ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα …πληρών!!!

Θὰ θυμηθῶ τὸ ζήτημα τῆς ΑΟΖ. Μᾶλλον ἡ Χ.Α. φωνάζει περισσότερο. Ὁ τΣΥΡΙΖΑ σὲ θέματα ποὺ ἔχουν νὰ κάνουν μὲ ἐθνικὴ ταὐτότητα σφυρᾶ ἀδιάφορα.  Παθαίνει κι ἀναφυλαξία… 

Θὰ θυμηθῶ ἐπίσης τὸ σκάνδαλο τῆς ΑΤΕ. Ἐδῶ ὁ τΣΥΡΙΖΑ οὐρλιάζει ἀλλὰ ἡ Χ.Α. σφυρᾶ ἀδιάφορα. Ἐντεταλμένοι, ἠλίθιοι ἤ ....στήν κοσμάρα τους;2

Μπορεῖ λοιπόν κάποιος νά μοῦ ἀπαντήσῃ; Τί στό καλό συμβαίνει; Ἔχουν μοιράσει μεταξύ τους τά «μαγαζιά»; Κάτι σάν αὐτό πού κάνουν οἱ μαφιόζοι; Τό ἐδῶ μαγαζί δικό μου καί τό ἐκεῖ δικό σου; Τό ‘ἐδῶ σκάνδαλο δικό μου καί τό ἀπέναντι δικό σου;  Ἡ ἀπό ἐδῶ καταγγελία δική μου καί ἡ ἄλλη δική σου;

Ξέρετε κάτι φίλοι μου; 
Κάτι βρωμάει πολὺ ἄσχημα, διότι

  1. Ἐὰν πράγματι ἤθελαν τὸ ξεκαθάρισμα τοῦ τόπου, ἀνεξαρτήτως ἀπὸ τὴν ὅποιαν ἰδεολογία (;;;; τί εἶναι αὐτό;;;;) θὰ συμφωνοῦσαν στὰ θέματα καταγγελιῶν. Ἐτοῦτοι μᾶς δουλεύουν μέσα στὰ μοῦτρα μας!
  2. Ἐὰν πράγματι ἐνδιαφέρονταν γιὰ τὴν ἐπίλυσιν τῶν προβλημάτων ποὺ δημιουργοῦν τὰ διάφορα σκάνδαλα, θὰ ὑπεστήριζαν προτάσεις ποὺ συμφέρουν τὴν χώρα κι ὄχι τὰ κόμματά τους.
  3. Ἐὰν δὲν εἶναι ἐντεταλμένοι, ποὺ κατ’  ἐμὲ εἶναι ὅλοι ἐντεταλμένοι,  τότε νὰ ἀπαντήσουν στὶς κατηγορίες ποὺ ἐξαπολύουμε ἐδῶ  καὶ μερικὲς ἡμέρες. Ὅλοι τους σιωποῦν. Καὶ ἡ σιωπὴ ἀποδεικνύει ἐνοχή.

Ὁ Τσίπρας εἶναι δεμένος μὲ τὸ δουλεμπόριον, λόγῳ ἐπιχειρήσεων τοῦ μπαμπᾶ του. Καθῶς ἐπίσης καὶ μὲ τὴν ΜΟΣΣΑΝΤ, μὲ κέντρα ἐλέγχου ποὺ ἔχουν τὴν βάσιν τους ….πέραν τοῦ Ἀτλαντικοῦ. 
Ὁ Μιχαλολιᾶκος θά μποροῦσε νά μᾶς ἔλεγε μέ ποιούς εἶναι μπλεγμένος; Διότι οὐδὲν κρυπτὸν ὑπὸ τοῦ Ἡλίου.
Ἐὰν πάλι δὲν εἶναι μπλεγμένος, ἄς πάρῃ τὰ παλληκάρια του καὶ τὶς κοπελιές του κι ἄς στηρίξῃ καταγγελίες τΣΥΡΙΖΑ, ὅπως ἐπιτάσσει τὸ ἐθνικὸν συμφέρον.
Καλὸς ὁ ἀγώνας τους κατὰ τῶν ΛΑΘΡΟεποίκων, ἀλλὰ γιὰ νὰ τοὺς δῶ κι ὥς πραγματικοὺς Ἕλληνες.

Ἀναμένω.

Φιλονόη.

Υ..Γ. Τοὺς χαρακτηρίζω μόνον ἠλθίους, ἄν καὶ δὲν εἶναι. Τοὐλάχιστον δὲν εἶναι ἠλίθιοι μὲ τὴν στενὴ κοινωνικὴ ἔννοια. Ὅσο ὅμως παραμένουν κατὰ τῶν Ἑλλήνων, ναί, ἡ συμπεριφορά τους αὐτὴ τοὺς χαρακτηρίζει ὥς πανηλιθίους. Κι ἄς μᾶς ἀποδείξουν τὸ ἀντίθετον, ἐὰν φυσικὰ μποροῦν καὶ τοὺς ἐπιτρέπουν τὰ ἀφεντικά τους. 

Σημείωσις:

Τὸ παραπάνω θὰ ἐπαναδημοσιευθῇ σὲ λίγες ἡμέρες καὶ θὰ ἀποσταλῇ στὰ γραφεῖα τύπου τους.
Δὲν ἀναμένω ἀπαντήσεις. Οὔτε κινήσεις. Ἔτσι, γιὰ τὴν τάξιν καὶ τὸν τύπο θὰ τὸ κάνω.

 φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ κι ἐδ

(Visited 75 times, 1 visits today)
Leave a Reply