«…Σᾶς ἀποστέλλω τοὺς λογαριασμοὺς τῆς ΔΕΗ καὶ τῆς ΕΥΔΑΠ…»

Προς τους βουλευτές των Ελλήνων

Ήρθε η ώρα της πληρωμής.

Σας αποστέλλω τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και της ΕΥΔΑΠ. Εσείς θα τους εξοφλήσετε. Μικρό το τίμημα, χρωστάτε κύριοι σε μένα, χρωστάτε μία ζωή. Μια ζωή που χάθηκε. Η αξία της δεν αποτιμάται, δεν θα σας επιτρέψω αριθμό να την κάνετε στις στατιστικές σας για να βολέψετε τη συνείδησή σας.

Το αίμα που χύσατε έγινε όπλο στα χέρια μου. Όρκος τιμής στην καρδιά μου. Ανταριάζει, αντρειεύεται και θεριεύει την ψυχή μου. Κυλά μέσα μου και δεν ησυχάζει. Όσο ζω κι αναπνέω τον Ελεύθερο αέρα της χώρας μου, θα σας πολεμώ. Θα αγωνίζομαι με όποιον τρόπο μπορώ «και ως τον ύστατο χτύπο της καρδιάς μου θα αντιστέκομαι».

Προς το παρόν μού χρωστάτε κύριοι, κι αυτό το χρέος τελεύει μόνο με Δίκαιο.

Μαρία Αλιφραγκή του Νικολάου

ΑΔΤ: *************

Διεύθυνση: ***********

Τηλέφωνο: ***********

Ἔχουμε πεῖ…
Ἡ Μαρία μας εἶναι ἰδιαιτέρως …εὐγενὴς ὡς ἄνθρωπος. Κάποιος ἄλλος θὰ πήγαινε τοὺς λογαριασμοὺς πόρτα πόρτα στὰ σπίτια τους, μαζὺ μὲ κάποιο ἀκόμη δωράκι… Ὄχι τόσο εὐγενές… Κι ὄχι τόσο …διακριτικό, ὅπως ὁ παραπάνω φάκελλος. 
Ἐπεὶ δὴ ὅμως διαβιοῦμε ἐν μέσῳ κρίσεως, ἡ Μαρία εἶπε νὰ κάνῃ οἰκονομία σὲ χρόνο καὶ χρῆμα. 
Κι ἔτσι, ὅπως διαπιστώνουμε, τὰ στέλνει πακέτο. (Ἐλπίζω νὰ μὴν βγάλῃ νέες καντῆλες ὁ μπουμποῦκος…)

Ἀνεξαρτήτως πάντως τοῦ ἐὰν θὰ πληρώσουν ἤ ὄχι, χρωστοῦν!
Χρωστοῦν τὸ αἷμα τόσων ἀθώων ποὺ ἔφυγαν ἐξ αἰτίας τῆς ἀπελπισίας ποὺ ἐτοῦτα τὰ σούργελα προκάλεσαν.
Χρωστοῦν… Θὰ πληρώσουν!
Καὶ ἡ δική τους πληρωμὴ δὲν θὰ εἶναι μὲ τὴν ζωή τους!
Γελάστηκαν! Θὰ εἶναι πολὺ χειρότερη!

Φιλονόη. 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply