Δικηγορικὴ Ἀνανεωτικὴ Παρέμβασις

  «Δικηγορική Ανανεωτική Παρέμβαση» (ΔΙ.Α.Π)

                                    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Όταν τα φερέφωνα των Διεθνών δανειστών κερδοσκόπων που επιβάλλουν στη χώρα μας νόμους και ληστρικά χαράτσια  χωρίς να σέβονται το Σύνταγμα και την θέληση του κυρίαρχου Λαού αυθαιρετούν, ευλόγως παραπέμπεται η σκέψη μας ότι γιά την κυβέρνηση δεν υπάρχει Δικαιοσύνη που να αποφασίζει εις βάρος της αλλά μόνο αυτή που δικαιώνει τους εις βάρος του Ελληνικού Έθνουςνόμους και αποφάσεις της. Δυστυχώς, η εκάστοτε κυβέρνηση θεωρεί την Δικαιοσύνη ως μηχανή παραγωγής δικαστικών αποφάσεων μόνο για την είσπραξη δημοσίων εσόδων και τους παράγοντες απονομής της υποτακτικούς της για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου της.

Με την βεβαιότητα όμως ότι: «Υπάρχουν και στην Αθήνα Δικαστές», ηΑστική μη κερδοσκοπική εταιρεία υπό την επωνυμία «Δικηγορική Ανανεωτική Παρέμβαση» (ΔΙ.Α.Π), διά της Προέδρουτης κυρίας Μαρίας Ι. Εξαρχουλάκου, για λογαριασμό εξήντα τριών Ελλήνων πολιτών, με την διαδικασία των Ασφαλιστικών μέτρων, πέτυχε την έκδοσηδικαστικής αποφάσεωςκατά του(Εκτάκτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών) Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. πρίν την έκδοση της υπ’ Αριθμόν 1101/ 2012 Αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την οποία οι κ.κ. Αεροπαγίτες ανέστειλαν κατά το «προσωρινώς εκτελεστόν» αυτής.

Απευθυνόμενοι προς τους εκδώσαντες, «στην εκείνου ρήμασι πειθόμενους», την αρεοπαγιτική απόφαση Δικαστές, λέγουμε τούτο: «Κύριοι, ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΣΘΕ να αδιαφορείτε για την άσκηση του δικαιοδοτικού σας έργου εις βάρος της απονομής αυτής ταύτης της Δικαιοσύνης και του κοινωνικού συνόλου που, ως ο κυρίαρχος Λαός, ΑΠΑΙΤΕΙ από Υμάς ΔΙΚΑΙΑ ΚΡΙΣΗ όταν μάχεται για τα δίκαιά του έναντι ενός αφερέγγυου κράτους.» 

            Για την απόφαση που εξεδόθη για λογαριασμό των εξήντα τριών Ελλήνων πολιτώνακολουθεί το κατωτέρω άκρως επεξηγηματικό VIDEO.

Για την

«Δικηγορική Ανανεωτική Παρέμβαση» (ΔΙ.Α.Π),

Η Πρόεδρος Μαρίας Ι. Εξαρχουλάκου

φωτογραφία

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *