Πάει κι ὁ Κάλβος!!! Ἀναρχικὸς ἔγινε!

Πάει κι ὁ Κάλβος!!! Ἀναρχικὸς ἔγινε!1Θυμᾶστε τό μέγιστον «θέλει ἀρετή καί τόλμη ἡ Ἐλευθερία» τοῦ μεγάλου μας ποιητοῦ Ἀνδρέα Κάλβου;
Ἔ, ξεχᾶστε το! Νομίζω θὰ τὸ πάρῃ πίσω, διότι τώρα τελευταῖα τὸν ἀντιλαμβάνομαι ποὺ σαλεύει στὸν τᾶφο του ἔξαλλος!!!
Ὄχι διότι δὲν θέλει ἀρετὴ καὶ τόλμη ἡ έλευθερία.Πάει κι ὁ Κάλβος!!! Ἀναρχικὸς ἔγινε!2
Ὄχι διότι ἐὰν ἦταν μαζύ μας σήμερα δὲν θὰ τὸ ἔκανε πράξι.
Ὄχι διότι δὲν ἀποδίδει μίαν μεγίστη ἀλήθεια ἡ φράσις του…
Ἀλλὰ νά… Τὸ βρῆκαν κάπου τὰ καλόπαιδι τοῦ ΑΝΤΑΡΣΥΑ καὶ τὸ ἔκαναν σύνθημα…
Καὶ τὶ σύνθημα!!! Κόκκινο καὶ μὲ εὔζωνα  ἐπάνω του!!! (Ποῦ εἶσαι Μαῦρε Καβαλάρη; Ἔ; Ποῦ;)
Οἱ λέξεις ἐθνικό, πατρίς, ἱστορία καθῶς καὶ οἱ φράσεις ἐθνικὴ συνείδησις, ἐθνικὴ ταὐτότης, ἐθνικὴ συνοχὴ εἶναι κάτι ξένα γιὰ ὅλους αὐτούς.
Ὄχι δῆλα δὴ πὼς τὶς ἀγάπησαν τώρα… Οὔτε ποὺ τὶς πιάνουν στὸ στόμα τους. Ὁ ἐχθρὸς παραμένει ἡ πλουτοκρατία, οἱ κοτζαμπάσηδες καὶ τὸ κεφάλαιον… Κι ὁ Ἕλλην!!! Μὲ ὅ,τι αὐτὸς ἐκφράζει φυσικά!!!
Ἀλλὰ νά… Μὲ ξαφνιάζουν.
Τὴν μία ὁ τΣΥΡΙΖΑ μὲ τὶς πατριωτικές του κορῶνες….
Τὴν ἄλλην τὸ ΚΚΕ μὲ τὶς πατριωτικές του ἀναφορές…
Τώρα κι ὁ ΑΝΤΑΡΣΥΑ μὲ εἰκόνες σὰν κι αὐτήν…

Ἔ, τί νά πῶ;
Τὸ ἔπαθα τὸ σόκ!!!

Ἄν τὲ καὶ τοῦ χρόνου μὲ τὴν ἑλληνικὴ σημαία βρέ…
Γιὰ νὰ σᾶς δῶ…
Γιὰ νὰ σᾶς δῶ μόνον!!! Μᾶς λείπει τὸ γέλιο κι ἐσεῖς μᾶς τὸ προσφέρετε ἄφθονο!!!

Φιλονοή.

Υ.Γ.1. Ἐὰν κάνῃ κάποιος τὸν κόπο νὰ μελετήσῃ τὸν Κάλβο, θὰ διαπιστώσῃ ἕναν ἀπὸ τοὺς μεγίστους ἐθνικιστές. Ἐκτὸς ἐὰν τὸ παραπάνω γράφτηκε δίχως νὰ γνωρίζῃ ὁ δημιουργὸς τὸν πατέρα τῆς ἐκφράσεως.

Υ.Γ.2. Καὶ τόσο κόκκινο… Μὰ τόσο κόκκινο… Τὸ σωστὸ χρῶμα τὸ ἔχουν… Τὴν εἰκόνα ἐπίσης… Τὸ θέμα τὸ ἔπιασαν…. Ἀλλὰ πάλι κάτι λείπει. Τί ἄρα γέ;

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶκι ἐδῶ.

(Visited 146 times, 1 visits today)
4 thoughts on “Πάει κι ὁ Κάλβος!!! Ἀναρχικὸς ἔγινε!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Πάει κι ὁ Κάλβος!!! Ἀναρχικὸς ἔγινε! | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μὲ τὶς προσκολλήσεις δὲν θὰ σωθοῦμε… | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Γιατί …ΟΧΙ; | UpNews.gr

  4. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Γιατί …ΟΧΙ; | Arxisame.gr

Leave a Reply