Τὰ ἐγκλήματα στὴν Νότιο Ἀφρικὴ τὰ διέπραξαν λευκοί. Ὄνομα δέν ἔχουν;

Ὄνομα δέν ἔχουν αὐτοί οἱ λευκοί; Τί στά κομμάτια λευκοί εἶναι; Εἶναι κι Ἕλληνες μέσα σέ αὐτούς;
Ἤ μήπως, ὡς συνήθως, τό κατεστημένο δημιουργεῖ ἐνοχικές συνθῆκες, πρό κειμένου νά δικαιολογήσῃ τά δικά του ἐγκλήματα;

Ἦσαν λοιπόν κι Ἕλληνες μέσα σέ αὐτούς τούς λευκούς; Ἤ ὄχι;
Εἰδικῶς στὴν Νότιο Ἀφρική, γιὰ ὅλα τὰ ἐγκλήματα ποὺ διεπράχθησαν ἐκεῖ, καὶ γιὰ τὰ ὁποῖα μοῦ μεταβιβάζουν εὐθύνη, ἐγώ θά τήν δεχθῶ; Ἔτσι; Ἐπεί δή ἔτυχε νά γεννηθῶ ἀνήκοντας στήν λευκή φυλή;
Ἔτσι δέν εἶναι;
Αὐτό δέν πασκίζουν μέ κάθε δυνατόν τρόπο νά μᾶς πείσουν πώς συμβαίνει;

Τί μᾶς λέτε ὤ ῥέ;
Σοβαρολογεῖτε;

Ἀκοῦμε, πρὸ μόλις δύο τριῶν ἡμερῶν, τὰ σχὀλια δημοσιογράφων καὶ δημοσιοκάφρων γιὰ τὸν θάνατο τοῦ Μαντέλα.
Καὶ νὰ ἀπὸ ἐδῶ νὰ ἀκοῦμε πὼς ἐπάλευσε μὲ τοὺς λευκούς.
Καὶ νὰ ἀπὸ ἐκεῖ νὰ ἀκοῦμε πὼς ἐνίκησε τοὺς λευκούς…
Καὶ νὰ ἀπὸ παρὰ πέρα νὰ ἀκοῦμε πὼς ἐὰν δὲν ἦταν αὐτὸς στὴν Νότιο Ἀφρικὴ ἀκόμη δουλεία θὰ εἶχαν…
Ὡραία… Ὅλα αὐτὰ σωστά. Ἀλλά ποιοί στά κομμάτια ἦσαν αὐτοί οἱ λευκοί; Ταὐτότητα; Πατρίδα; Ὄνομα; Προέλευσιν δέν εἶχαν;
Γιατί δέν ἀκοῦμε πώς ἦσαν Ὁλλανδοί, Βέλγοι, Γερμανοί; Ποιόν τραβοῦν νά ἐνοχοποιήσουν; Ἐμέναν; Ἀπό ποῦ κι ὡς ποῦ; Μήπως πῆγε κι ὁ παπποῦς μου ἐκεῖ γιά νά θησαυρίσῃ ἐγκληματῶντας; Ὁ θεῖος μου; Ὁ ἐξάδελφός μου;

Ἐγνώριζα λοιπὸν μίαν κυρία, πρὸ μερικῶν ἐτῶν, ποὺ σὲ νεαρὰ ἡλικία συνώδευσε τὸν σύζυγό της στὴν Νότιο Ἀφρική.
Ἔζησε λοιπὸν ἀπὸ μέσα ὅλα τὰ γεγονότα τοῦ ἀπαρτχάιντ, διότι ἁπλούστατα ἦταν ἐκεῖ ἡ γυναίκα.
Ξέρετε τί μοῦ ἔλεγε; Μοῦ ἔλεγε πὼς τοὺς μόνους ποὺ δὲν ἐπείραζαν οἱ μαῦροι ἦσαν οἱ Ἕλληνες.
Πράγματι, λευκὸ γιὰ λευκὸ δὲν ἄφησαν… Μὰ τοὺς Ἕλληνες ὄχι μόνον δὲν τοὺς ἐνοχλοῦσαν, μὰ τοὺς ἐσέβοντο, τοὺς τιμοῦσαν καὶ σὲ κάποιες περιπτώσεις τοὺς ἐπροστάτευαν.

Τὰ ἴδια ἀκριβῶς μοῦ εἶπε πρὸ δύο ἡμερῶν φίλος, πρώην ναυτικός, ποὺ συνέπεσε νὰ εὑρίσκεται ἐκεῖνο τὸ χρονικὸ διάστημα στὸ Γιοχάνεσμπουργκ. Οἱ μόνοι ποὺ οὐδέποτε εἶχαν φόβο ἀπὸ τοὺς μαύρους ἦσαν οἱ Ἕλληνες.
Κάθε ἄλλος λευκὸςἐ κινδύνευε…

Γιατί ὅμως νά μήν ἐνοχλήσουν τούς Ἕλληνες; Τί στά κομμάτια τούς ἐμπόδιζε ἀπό κάτι τέτοιο;
Ἡ ἀπάνησις φίλοι μου εἶναι στὴν ἱστορία μας.
Ἐμεῖς δὲν πήγαμε οὔτε δούλους νὰ μαζεύσουμε γιὰ νὰ τοὺς πουλήσουμε…
Οὔτε νὰ ἁρπάξουμε τὶς περιουσίες τῶν ἀνθρώπων πήγαμε…
Οὔτε νὰ τοὺς σφάξουμε φυσικὰ πήγαμε…
Οὔτε νὰ τοὺς καταδυναστεύσουμε ἐπίσης πήγαμε…
Οὔτε νὰ τοὺς ἀποδείξουμε πὼς αὐτοὶ εἶναι γενημένοι γιὰ δοῦλοι…
Οὔτε νὰ τοὺς ἐξαφανίσουμε γιὰ νὰ ὑπάρξουμε ἐμεῖς πήγαμε…
Οἱ Ἕλληνες, ἐμεῖς δῆλα δή, ὅπου πήγαμε, πλὴν ἴσως ἐλαχίστων σκοτεινῶν ἐξαιρέσεων, πήγαμε γιὰ νὰ ἐργασθοῦμε, νὰ προσφέρουμε, νὰ συμβάλουμε, νὰ βοηθήσουμε, νὰ φανοῦμε χρήσιμοι.
Κι ἀκριβῶς αὐτὸ τιμοῦν ΟΛΕΣ οἱ φυλὲς τοῦ πλανήτου… Ἀπὸ ὅπου κι ἐὰν περάσαμε…
Αὐτὸ τὸ γνωρίζουν καὶ οἱ πέτρες… Μόνον οἰ βλαμμένοι καὶ οἱ χρηματοδοτούμενοι πράκτορες ἀπὸ διάφορα κέντρα, κυρίως τραπεζικά, ἔχουν διαφορετικὲς ἀντιλήψεις ἐπ’  αὐτοῦ.

Γιὰ νὰ δοῦμε ὅμως καὶ κάτι ἄλλο…
Γιατί δέν ἀναφέρεται κάποιος, ἀπό τούς διαφημιστές τῶν λευκῶν δολοφόνων, στούς δολοφόνους Ὁλλανδούς; Γιατί κάποιος δέν καταπιάνεται μέ τούς φονιάδες Ἄγγλους; Μέ τούς σφαγεῖς Γάλλους; Μέ τά ἁρπακτικά Γερμανούς; Μέ τούς παληανθρώπους Βέλγους; Μέ τούς σφαγεῖς Ἀμερικανούς; Μέ τούς ῥατσιστές Ἑβραίους; Γιατί ὅταν πρόκειται νά ἀναφερθοῦν δημοσιογράφοι καί δημοσιοκάφροι καί ἀνθρωπιστές καί «ἀνθρωπιστές» καί σωτῆρες καί «σωτῆρες» σέ κάποιο ἔγκλημα τῶν λευκῶν δέν ἀναφέρουν καί τήν ἐθνικότητα τοῦ λευκοῦ; Γιατί μόνον ὅταν κάποιο τομάρι δικό μας ἐγκληματίσῃ, καταπιάνονται μαζύ του γιά ἑβδομάδες; Γιατί δέν ἐπεξηγοῦν ὅλοι αὐτοί, πού μέ τόσο πάθος ἀναφέρονται στά ἐγκλήματα τῶν λευκῶν, τήν προέλευσι αὐτῶν τῶν λευκῶν;  Τί στά κομμάτια; Ἐπεί δή ἔχουμε λευκό δέρμα αὐτομάτως μεταμορφωνόμεθα καί σέ συνεργούς ὅλων τῶν ἐγκλημάτων ἐπί τοῦ πλανήτου;
Ποιός μᾶς ἐμπαίζει;  Καί γιατί;

Γιὰ νὰ λέμε λοιπὸν τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, στὴν Νότιο Ἀφρική, ὅπου ἕδρασε ὁ Μαντέλα, τὰ ἐγκλήματα δὲν τὰ διέπραξαν σκέτο λευκοί, ἀλλὰ Ὁλλανδοὶ κυρίως λευκοί, καὶ μαζύ τους κάποιοι  λίγοι  Βέλγοι λευκοί, καθὼς καὶ κάποιοι Γερμανοὶ λευκοί.
Δὲν πῆγαν οἱ Ἕλληνες, Ἰταλοί, Ῥουμάνοι, Βούλγαροι, Ἰσπανοί, Πορτογάλοι στὴν Νότιο Ἀφρική. Ὁλλανδοὶ πῆγαν. Αὐτοὶ ὀφείλουν νὰ ἐπωμισθοῦν τὸ βάρος τῶν γενοκτονικῶν ἐγκλημάτων τους, καθὼς φυσικὰ καὶ τὴν ὅποιαν τιμωρία τους.

Θά πάῃ στήν κηδεία λοιπόν ὁ Μάρκ Ῥοῦτε, σημερινός πρωθυπουργός τῆς Ὁλλανδίας; Θά ζητήσῃ συγγνώμη γιά τἀ ἐγγλήματα τῶν συγγενῶν του καί τῶν προγόνων του ἀπό τούς Νοτιοαφρικανούς; Ἤ μήπως ὄχι;
Μήπως θά παραστῇ στήν κηδεία κάποιος ἀπό τό ἐπιτελεῖο του; Μήπως μέ ἀφορμή τήν παρουσία του ἐκεῖ θά ζητηθῇ καί κάποια δημοσία συγγνώμη; Ἤ ἁπλῶς σφυροῦν ἀδιάφορα μεταθέτοντας τόν ἀπόηχο τῶν ἐγκλημάτων τους γενικῶς στήν λευκή φυλή;

Ἐπίσης, πάντα γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, στὴν Ἀμερική, τὰ πρῶτα χρόνια τῶν ἐποικισμῶν, τὰ ἐγκλήματα κατὰ τῶν Ἰνδιάνων τὰ διέπραξαν Ἄγγλοι λευκοί, Γάλλοι λευκοί, Γερμανοὶ λευκοί, Ὁλλανδοὶ λευκοί... Ὄχι Ἕλληνες λευκοί.
Στὴν  Αὐστραλία πάλι, τὰ ἐγκλήματα τὰ διέπραξαν κυρίως Ἄγγλοι λευκοί, κατὰ τῶν ἰθαγενῶν.  Τὸ ἴδιο ἐπανέλαβαν στὴν Ἰνδία, στὴν Ἰνδονησία… Ὅπου ἐπάτησαν τὸ πόδι τους αὐτοὶ οἱ Ἄγγλοι λευκοὶ μόνον ἐγκλήματα καὶ γενοκτονίες διέπραξαν… Μόνον!!!
Στὴν Παλαιστίνη φυσικά, τὰ ἐγκλήματα τὰ διέπραξαν καὶ τὰ διαπράττουν Ἑβραῖοι λευκοί.
Ἐπίσης, πάντα γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, στὸ Βιετνάμ, στὴν Καμπότζη, στὸ Ἰράν, στὸ Ἰράκ, στὴν Σομαλία, στὴν Ἀργεντινή, στὴν Ἀϊτή, στὴν Βενεζουέλα, στὴν Κολομβία, στὴν Λιβύη τὰ ἐγκλήματα τὰ διέπραξαν κυρίως λευκοὶ Ἀμερικανοί, λευκοὶ Ἄγγλοι, λευκοὶ Γάλλοι, ΄λευκοὶ Γερμανοί... (Πασκίζουν βέβαια νὰ μᾶς κάνουν διαρκῶς στὰ ἐγκλήματά τους συνεργούς. Ἐμεῖς συνεργοὶ δὲν μποροῦμε νὰ γίνουμε, διότι ἡ φύσις μας δὲν μᾶς τὸ ἐπιτρέπει. Κι ἔτσι τὸ ἀμερικανάκι τους, γιὰ παράδειγμα, τὸ GAPατο, παρεχώρησε τὴν Σούδα, γιὰ νὰ μποροῦν οἱ λευκοί, συμπατριῶτες του, νὰ καταστρέψουν τοὺς Λιβύους. Ὅμως ἐμεῖς οὔτε συμμετείχαμε οὔτε συναινέσαμε σὲ κάτι τέτοιο.)
Ἐὰν ἐμεῖς δὲν πήγαμε γιὰ νὰ κάνουμε κακό, ὁπουδήποτε, ἀλλὰ ἐπίσης παραμένουμε στὴν λευκὴ φυλή, τότε γιατί δέν τό διευκρινίζουν οἱ παπαγάλοι δημοσιοκάφροι, ἱστορικοί, πολιτικάντηδες; Ἔ;
Οὔτε νὰ  ἀφανίσουμε κάποιους οἰκονομικὰ πήγαμε… Οὔτε νὰ τοὺς φερθοῦμε ῥατσιστικὰ πήγαμε… Οὔτε νὰ τοὺς ἐξαφανίσουμε πήγαμε… Γιατί καλούμεθα λοιπόν νά πληρώσουμε γιά κάτι πού ὄχι μόνον δέν συμμετείχαμε ἀλλά πάντα παραμέναμε ἐνάντιοι;

Γιατί πρέπει ἐγώ, τό παιδί μου, τό ἐγγόνι μου νά ἔχουμε τύψεις κι ἐνοχές γιά τά ἐγκλήματα πού διέπροξαν οἱ Ὁλλανδοί στήν Ἀφρική; Δὲν μοῦ ἔφταιξαν καὶ δὲν τοὺς ἔφταιξα. Εἶμαι ἀθώα καὶ ἀρνοῦμαι, λόγῳ χρώματος τοῦ δέρματός μου, νὰ αἰσθανθῶ συνυπεύθυνος στὸ ἔγκλημα…
Ντροπὴ λοιπὸν γιὰ τὰ ἐγκλήματα τῶν Ὁλλανδῶν κι ὄχι γιὰ τὰ ἐγκλήματα τῆς λευκῆς φυλῆς.

Αὐτοὶ νὰ πληρώσουν. Ἐγὼ οὐδὲ μίαν σχέσιν διατηρῶ μὲ τὰ ἐγκλήματά τους.

Ὅσο γιὰ τοὺς ἀνεγκεφάλους ποὺ μᾶς «ἐκπαιδεύουν», κατὰ πῶς τοὺς ὑπαγορεύουν οἱ χρηματοδότες τους, ἕνα νὰ περιμένουμε.
Σὲ λίγα χρόνια τὰ παιδιά μας στὰ σχολεῖα θὰ διδάσκονται γιὰ τὰ ἐγκλήματα τῶν λευκῶν στὴν Νότιο Ἀφρική, θέτοντας κι ἐμᾶς μέσα στοὺς ἐγκληματίες.
Ἀλήθεια, γιά ποιόν λόγο ἀξίζουμε τέτοιαν συμπεριφορά;
Γιατί κάθε κατεργάρης δέν καλεῖται νά ἀναλάβῃ ΜΟΝΟΣ του τίς ἐπιπτώσεις τῶν πράξεών του;
Γιατί ὅταν κάνῃ τό ἔγκλημα τό κάνει μόνος του ἀλλά ὅταν πρόκειται γιά τόν ἐπιμερισμό τῶν εὐθυνῶν ζητᾶ συνεργούς;

Ἔ λοιπόν, νὰ πᾷν στὸν ἀγύριστο.
Ἐγὼ ὄχι μόνον δὲν ἐγκλημάτησα ἀλλὰ θὰ φωνάζω, μὲ ὅλην μου τὴν δύναμι, πὼς αὐτοί, αὐτοὶ ἦσαν καὶ παραμένουν ἐγκληματίες.
Μόνοι τους ἐγενοκτόνησαν, μόνοι τους νὰ πληρώσουν.
Κι ὅσο γιὰ τὴν λευκὴ φυλή…
Ναί, εἶναι πράγματι μεγάλη δυστυχία νὰ ἔχῃς τὸ ἴδιο χρῶμα δέρματος μὲ ὅλους τοὺς φονιάδες τοῦ πλανήτου…
Μὰ δὲν σκάω… Κοντοζυγώνει καὶ ἡ δική τους κακιὰ ὥρα…

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἀλήθεια, ποιοί λευκοί σήμερα σφάζονται στήν Νότιο Ἀφρική; Ἔ;

φωτογραφία

Leave a Reply