Ἡ νέα δικτατορία τῆς Ἰσπανίας (ἐμπρός κι ἀπὸ πίσω ἡ δικτατορία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως!!!)

Καὶ μετὰ μιλοῦν γιὰ τὴν  δικτατορία τοῦ Φράνκο!

Τί προβλέπει ὁ καινούργιος νόμος στήν Ἰσπανία;;

  1. Φωτογράφιση ἢ μαγνητοσκόπηση ἀστυνομίας – 600 ἕως 30.000€ πρόστιμο.
  2. Εἰρηνικὴ ἀνυπακοὴ στὶς ἀρχὲς – 600 ἕως 30.000€ πρόστιμο.
  3. Κατάληψις τραπεζῶν, ὡς μέσον διαμαρτυρίας,- 600 ἕως 30.000€ πρόστιμο.
  4. Μὴ ἐπισημοποίησις διαμαρτυρίας – 600 ἕως 30.000€ πρόστιμο.. Συνέχεια

Γαλλική κυβέρνησις στήν Γαλλία;

Στὴν Γαλλία ἔχουμε ὡς…
…ὑπουργὸ Παιδείας μίαν Μαροκινή…
…ὑπουργὸ Δικαιοσύνης μίαν μαύρη (Γουϊάνα)…
…ὑπουργὸ Πολιτισμοῦ μίαν Κορεάτισσα… Συνέχεια

Τὰ ἐγκλήματα στὴν Νότιο Ἀφρικὴ τὰ διέπραξαν λευκοί. Ὄνομα δέν ἔχουν;

Ὄνομα δέν ἔχουν αὐτοί οἱ λευκοί; Τί στά κομμάτια λευκοί εἶναι; Εἶναι κι Ἕλληνες μέσα σέ αὐτούς;
Ἤ μήπως, ὡς συνήθως, τό κατεστημένο δημιουργεῖ ἐνοχικές συνθῆκες, πρό κειμένου νά δικαιολογήσῃ τά δικά του ἐγκλήματα;

Ἦσαν λοιπόν κι Ἕλληνες μέσα σέ αὐτούς τούς λευκούς; Ἤ ὄχι;
Εἰδικῶς στὴν Νότιο Ἀφρική, γιὰ ὅλα τὰ ἐγκλήματα ποὺ διεπράχθησαν ἐκεῖ, καὶ γιὰ τὰ ὁποῖα μοῦ μεταβιβάζουν εὐθύνη, ἐγώ θά τήν δεχθῶ; Ἔτσι; Ἐπεί δή ἔτυχε νά γεννηθῶ ἀνήκοντας στήν λευκή φυλή; Συνέχεια

Γρίπες… Γρίπες… Πολλὲς γρίπες…

Γρίπες ἔφτιαξαν οἱ  Ἄγγλοι, καὶ φτιάχνουν, ἀλλὰ δὲν τοὺς μαλώνουν…
Γρίπες ἔφτιαξαν, καὶ φτιάχνουν, τὰ ἀμερικανά, ἀλλὰ πάλι δὲν τὰ μαλώνουν…
Γρίπες ἔφτιαξαν, καὶ φτιάχνουν οἱ Ῥῶσσοι, ἀλλὰ δὲν τοὺς μαλώνουν…
Γρίπες ἔφτιαξαν, καὶ φτιάχνουν οἱ Γάλλοι, ἀλλὰ δὲν τοὺς μαλώνουν
Γρίπες ἔφτιαξαν, καὶ φτιάχνουν οἱ Ἰσπανοί, ἀλλὰ δὲν τοὺς μαλώνουν…

Γρίπες ἔφτιαξαν, καὶ φτιάχνουν οἱ Γερμανοί, ἀλλὰ πάλι δὲν τοὺς μαλώνουν…
Μόλις ὅμως ἔφτιαξαν καὶ οἱ Κινέζοι γρίπες ἔπεσαν νὰ τοὺς φᾷν!.

Ὅσοι  φτιάχνουν γρίπες, ἀλλὰ γρίπες θανατηφόρες, ἔχουν ἄλλοθι. Πρέπει λέει νὰ τὶς φτιάξουν γιὰ νὰ μελετήσουν τὸ πῶς θὰ ἐξελίσσονταν ἐὰν τὶς ἀφήναμε ἥσυχες. Ἐπεὶ δὴ ὅμως δὲν τὶς ἀφήνουμε ἥσυχες, ἀλλὰ Συνέχεια

Εἶναι ὅλοι οἱ Εὐρωπαῖοι Ἕλληνες;

Ὅλοι οἱ Εὐρωπαιοι Ἕλληνες εἶναι καὶ μᾶς τὸ κρύβουν:

Τὸ 1857 στὸ Λονδίνο ἐξεδόθη τὸ βιβλίο τοῦ Ρ. Μόργκαν, στὸ ὁποῖο διαβάζουμε:

«Ἡ καταγωγὴ τοῦ Βρεταννικοῦ λαοῦ ἀπὸ τὴν Τροία καὶ τοὺς Τρῶες οὐδέποτε ἀμφισβητήθη, ἐδῶ καὶ δεκαπέντε αἰῶνες.
Οἱ γενεαλογίες ὅλων τῶν Βρεταννῶν βασιλέων ἀνάγονται στὸν Αἰνεία.»

Ἀπὸ τοὺς θρύλους τῶν Κελτῶν γράφω ἔνα μικρὸ ἀπόσπασμα:

«Λὲς κι ὁ οὐρανὸς βοσκὸς πίσω στὴν γῆ γύριζε τὸ κοπάδι. Οἱ θεοὶ προέβαλαν ἀπὸ τῆς Ἑλλάδος τοὺς σκιεροὺς ναούς, καθὼς ἡ ὁμίχλη στροβιλίζετο καὶ ἐλαμπύριζε ἔτσι ἀπὸ ψηλὰ τὰ ἄστρα ἀφουγκραζόταν ἐπάνω ἀπὸ τὰ ἄδεια βάθη.»

Συνέχεια

Ὅ,τι τοῦ λείπει τοῦ καθενός τελικά…

Χιλιάδες Ελλήνων μετά από διαδικτυακό κάλεσμα, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, κατέβηκαν στους δρόμους, για να χορέψουν Harlem Shake, έναν μοδάτο χορό, όπου οι αρμονικές κινήσεις αντικαθίστανται με άχαρες κινήσεις που μιμούνται τις κινήσεις ενός μεθυσμένου ή μιας μούμιας. 
Στην Ισπανία πάλι, σε όλη την χώρα, χιλιάδες λαού κατέβηκαν σε διαδηλώσεις, περικυκλώνοντας το κοινοβούλιο, διεκδικώντας την ζωή που χάνουν…
Ότι του λείπει του καθενός τελικά…


Σεμέλη

Συνέχεια