Τὰ ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ στὰ σχολεῖα τῆς Αὐστραλίας…

Τὰ ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ στὰ σχολεῖα τῆς Αὐστραλίας...Ἐδῶ τραβοῦν νὰ τὰ καταργήσουν, ὡς «νεκρή», τάχα μου γλῶσσα, ἀλλὰ στὴν Αὐστραλία, στὴν Ἀγγλία, ἀκόμη καὶ στὴν Τουρκία, πασχίζουν μὲ ὅλες τὶς δυνάμεις τους νὰ τὰ ἐντάξουν στὴν δημόσια ἐκπαίδευσίν τους…
Νά σκεφθῶ τό χειρότερον ἤ νά ἀρκεστῶ στίς σαχλοκουδουνισμένες πού ἀκόμη κυκλοφοροῦν ἐλεύθερες καί πετοῦν τήν μία κοτρώνα πίσω ἀπό τήν ἄλλην;
Ἐπεὶ δὴ στὴν χώρα τοῦ Ἑλλαδοκαφριστὰν ἡ ἀ-παιδεία κυριαρχεῖ, κάτι ποὺ ἐπὶ τέλους ἀποδεικνύεται καθημερινῶς, θὰ κρατήσω μόνον τὶς κινήσεις τῶν ξένων… Καὶ γιατὶ γνωρίζουν καλλίτερα, ἀπὸ κάτι σούργελα ἑλληνογενῆ, ἀλλὰ καὶ διότι αὐτοὶ πασχίζουν νὰ ἐπαναδομήσουν τὶς κοινωνίες τους, τὴν ἰδίαν στιγμὴ ποὺ ἐμεῖς ἀκόμη ἀποδομοῦμε…

Θὰ ἔλθῃ καὶ ἡ δική μας ὥρα…
Κι ἐὰν δὲν ἔλθῃ, θὰ ἐνταχθοῦμε, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, ὑπὸ τὴν «σεπτὴ σκέπη τῆς αὐτοῦ μεγαλειότητος» τῆς Μεγάλης Βρεττανίας, πρὸ κειμένου πράγματι αὐτὴν τὴν φορὰ νὰ σωθοῦμε… Πεπαιδευτικῶς τοὐλάχιστον…
Διότι κατὰ τὰ ἄλλα δὲν σωζόμεθα μὲ τίποτα…

Φιλονόη.

Αυστραλία: Τα αρχαία ελληνικά ξανά στα σχολεία

Η αρμόδια υπηρεσία Προγραμματισμού Σπουδών και Αξιολόγησης της Βικτόριας (VCAA) ενέκρινε αίτηση της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Μελβούρνης και Βικτόριας να προσφέρει από το 2014 το μάθημα των αρχαίων ελληνικών σε επίπεδο VCE.

Σημειώνεται ότι οι μαθητές που επιλέγουν το μάθημα των αρχαίων ελληνικών σε επίπεδο VCE, ωφελούνται ιδιαίτερα καθώς έχουν τη δυνατότητα να πάρουν μέχρι 15 πρόσθετα μόρια στην τελική αξιολόγηση της επίδοσής τους.

Για να μπορέσει ένας μαθητής να κάνει τα Αρχαία Ελληνικά στο VCE θα πρέπει να τα έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον δύο χρόνια πριν.

Το σχολείο της Κοινότητας προσφέρει τα Αρχαία Ελληνικά από την Α’ Γυμνασίου (Year 7), για να καλυφθεί η απαιτούμενη διδακτέα ύλη με αργό και μεθοδικό ρυθμό, ούτως ώστε οι μαθητές να μάθουν καλύτερα τη γλώσσα και να ενταχθούν με μεγαλύτερη άνεση στα τμήματα του VCE.

«Η παιδεία αποτελεί προτεραιότητα για την Κοινότητά μας που επενδύει πολλά στη διατήρηση και προώθηση της γλώσσας μας και του πολιτισμού μας» δήλωσε ο συντονιστής εκπαίδευσης της Κοινότητας Θόδωρος Μάρκος.

«Το γεγονός ότι εγκρίθηκε η αίτησή μας να προσφέρουμε τα Αρχαία Ελληνικά σε επίπεδο VCE είναι πολύ σημαντικό τόσο για τα σχολεία μας όσο και για τον οργανισμό μας, καθώς είμαστε το μοναδικό ελληνικό σχολείο στη Μελβούρνη με τέτοια άδεια. Προσφέρουμε το μάθημα Αρχαίων Ελληνικών τα τελευταία τρία χρόνια και ήδη μαθητές μας είναι έτοιμοι να ενταχθούν στο νέο τμήμα του VCE».

ζούγκλα

(Visited 56 times, 1 visits today)
Leave a Reply