Οἱ τόνοι μετάλλου ποὺ …ἐξαερώθησαν!!!

Οἱ τόνοι μετάλλου ποὺ ...ἐξαερώθησαν!!!1Κάπου ἐκεῖ ἔπεσε ἔνα ἀεροπλάνο, ὅπως αὐτὸ τῆς ἐπομένης φωτογραφίας, μὲ 64 ἐπιβάτες… Οἱ τόνοι μετάλλου ποὺ ...ἐξαερώθησαν!!!2
Παρόμοιο ἀεροπλάνο (3η φωτογραφία) ἔπεσε καὶ δεν ἐξαερώθηκε ὅπως αὐτὸ τοῦ Πενταγώνου, για τὸ ὁποῖο…δεν ὑπάρχει ΟΥΤΕ μία φωτογραφία ποὺ νὰ τὸ δείχνῃ,  πρὶν νὰ κτυπήσῃ στὸ κτίριο. Οἱ τόνοι μετάλλου ποὺ ...ἐξαερώθησαν!!!3

Κι ὅλα αὐτά, στὴν καλλιτέρα προστατευομἐνη καὶ παρακολουθουμένη περιοχὴ τῶν ΗΠΑ. Οἱ τόνοι μετάλλου ποὺ ...ἐξαερώθησαν!!!3

Ὅτι καὶ να γίνει σὲ μία προσκρούσῃ ἀεροπλάνου (4η φωτοργραφία) … τόσοι τόνοι μετάλλου δὲν μποροῦν νὰ ἐξαερωθοῦν, ὅπως συνέβη στὸ Πεντάγωνο.        

«Σίγμα»

(Visited 24 times, 1 visits today)
One thought on “Οἱ τόνοι μετάλλου ποὺ …ἐξαερώθησαν!!!

Leave a Reply