Πότε πρωτοεμφανίσθησαν οἱ ἁγιογραφίες;

Πότε πρωτοεμφανίσθησαν οἱ ἁγιογραφίες;1Ἤξερα ὅτι ἡ ἁγιογραφία εἶναι ἐφεύρεση τῶν ὀρθοδόξων.
Γαμῶτο, ὅσο διαβαζω τόσο πέφτω ἀπὸ τὰ σύννεφα.

ἘΠάνω βλέπω μιὰν εἰκόνα σὲ Στὺλ βυζαντινῆς ἁγιογραφίας, ἀλλὰ εἶναι πρὶν ἀπό τὶς βυζαντινές.
Εἶναι παγανιστικὴ τῆς Ῥωσσίας.
Ἡ θεὰ τῆς Σοφίας, ὅπως ἡ Θεὰ τῆς Σοφίας ἡ Ἀθηνᾶ, τῶν προγόνων μας.

«ΣΟΦΙΑ:
εἰκόνα τῆς παγανιστικὴς θέας Sophia»

Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ βιβλίο «Μῦθοι τοῦ Pagan Θεὰ Σοφία.»

Νὰ καὶ τὰ ῥωσσικά, στὰ ὁποῖα ἔκανα μετάφραση:
Ἂν τὰ βάλετε στὸ google, τὰ πιὸ πάνω θὰ σᾶς δώσει αὐτὰ ποὺ ἔγραψα.
Ὁποῖος ξέρει ῥωσσικά, ἂν θέλει μᾶς βοηθᾶ:

«СОФИЯ Искажение образа Языческой Богини Софии Иванович *Фрагменты из книги “Мифы о Языческой Богине Софии».

Δαρίβας Παναγιώτης

Ἤξερα ἐπίσης γιὰ τὴν Μητέρα Θεὰ τῶν Προγόνων μας τὴν Ῥεα, ἀλλὰ Μητέρα Θεὰ στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, δὲν ἤξερα.
Χριστιανοὶ τὰ φῶτα σας.
Ξεμπερδέψτε μέ.
Ἔχετε θεά Μητέρα;Πότε πρωτοεμφανίσθησαν οἱ ἁγιογραφίες;2

Ἐπάνω νομίζω εἶναι ἡ Παναγία.
Καὶ ἡ εἰκόνα ἀπὸ κάτω γράφει: «Μητέρα Θεὰ στὴν Παλαιὰ Διαθήκη».

Μὴν ἀρχίσετε τὰ «ποῦ εἶναι» καὶ τέτοιες βλακεῖες, γιατὶ δὲν τὴν ζωγράφισα ἐγὼ.
Καί ἂν μάθετε ποῦ εἶναι θά βρεῖτε τήν ἀπαντήση;
Ἁγιογραφία βυζαντινὴ εἶναι.

Δαρίβας Παναγιώτης
περιοδικὸ ἀναζήτησις

 

(Visited 68 times, 1 visits today)
Leave a Reply