Πότε πρῶτο-ἐνεφανίσθησαν οἱ ἁγιογραφίες;

Ἤξερα ὅτι ἡ ἁγιογραφία εἶναι ἐφεύρεσις τῶν ὀρθοδόξων.
Γαμῶ το, ὅσο διαβαζω τόσο πέφτω ἀπὸ τὰ σύννεφα.

Ἐπάνω βλέπω μιὰν εἰκόνα σὲ ὕφος βυζαντινῆς ἁγιογραφίας, ἀλλὰ εἶναι πρὶν ἀπό τὶς βυζαντινές.
Εἶναι παγανιστικὴ τῆς Ῥωσσίας.
Ἡ θεὰ τῆς Σοφίας, ὅπως ἡ Θεὰ τῆς Σοφίας ἡ Ἀθηνᾶ, τῶν προγόνων μας.

«ΣΟΦΙΑ:
εἰκόνα τῆς παγανιστικὴς θέας Sophia»

Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ βιβλίο «Μῦθοι τοῦ Pagan Θεὰ Σοφία.»

Νὰ καὶ τὰ ῥωσσικά, στὰ ὁποῖα ἔκανα μετάφρασι:
Ἂν τὰ βάλετε στὸ google, τὰ πιὸ πάνω θὰ σᾶς δώσῃ αὐτὰ ποὺ ἔγραψα.
Ὁποῖος ξέρει ῥωσσικά, ἂν θέλῃ μᾶς βοηθᾶ:

«СОФИЯ Искажение образа Языческой Богини Софии Иванович *Фрагменты из книги “Мифы о Языческой Богине Софии».

Ἤξερα ἐπίσης γιὰ τὴν Μητέρα Θεὰ τῶν Προγόνων μας τὴν Ῥέα, ἀλλὰ Μητέρα Θεὰ στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, δὲν ἤξερα.
Χριστιανοὶ τὰ φῶτα σας.
Ξεμπερδέψετέ με.
Ἔχετε θεά Μητέρα;

Ἐπάνω νομίζω εἶναι ἡ Παναγία.
Καὶ ἡ εἰκόνα ἀπὸ κάτω γράφει: «Μητέρα Θεὰ στὴν Παλαιὰ Διαθήκη».

Μὴν ἀρχίσετε τὰ «ποῦ εἶναι» καὶ τέτοιες βλακεῖες, γιατὶ δὲν τὴν ἐζωγράφισα ἐγὼ.
Καί ἂν μάθετε ποῦ εἶναι θά εὕρετε τήν ἀπάντησι;
Ἁγιογραφία βυζαντινὴ εἶναι.

περιοδικὸ ἀναζήτησις

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply