Χωρὶς λόγια …ἀλλὰ μὲ πολλὰ ψηφία…

Αὐτὰ δὲν εἶναι δανεικά…
Αὐτὰ εἶναι ἐπίσημος χρηματοδότησις, ἀπὸ ἐμᾶς, ποὺ δὲν ἐπιστρέφονται…

Τὰ δάνεια εἶναι ἐκτὸς τῆς λίστας.

«Σίγμα»

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply