Εὔχομαι…

Εὔχομαι...Ἐπειδή ὅλοι εὔχονται σέ φίλους κι ἀγαπημένους … λέω νά ἀλλάξω λίγο τήν θεματολογία !!

Εὔχομαι τά χειρότερα σέ ὅσους μᾶς ἔχουν βλάψει, ἐμᾶς καί τήν πατρίδα μας ….
– Νά μήν μποροῦν νά φᾶνε ΟΥΤΕ μία μπουκιά ἥρεμα …
– Νά δοῦν τά πάντα !!! ὅ,τι ἀγαποῦν νά ἐξαϋλώνονται (μέ πρώτους καί καλλίτερους τούς τραπεζικούς τους λογαριασμούς).
– Νά ἀποχαιρετήσουν διά παντός ὄλους ὅσους ἀγαποῦν ἤ ἔχουν ἀγαπήσει (ἄν ὑποθέσουμε ὅτι μποροῦν νά ἀγαπήσουν) ….
– Νά μήν μπορέσουν νά κλείσουν μᾶτι καί νά βροῦν ἡρεμία καί ξεκούραση !
– Ὅπου κι ἄν πηγαίνουν νά αἰσθάνονται ἀνεπιθύμητοι ….

Καί ἐπίσης εὔχομαι νά βοηθήσουμε ΟΛΟΙ νά πραγματοποιηθοῦν ΟΛΕΣ αὐτές οἱ…. «εὐχές»!
Μήπως καί ξυπνήσουμε ….

Ἑλένη

φωτογραφία

(Visited 10 times, 1 visits today)
Leave a Reply