Διὰ τῆς βίας πολιτισμός…

Πολιτισμὸς δὲν εἶναι αὐτὰ ποὺ μᾶς ὁρίζουν οἱ ἄλλοι γιὰ πολιτισμό.
Πολιτισμὸς δὲν εἶναι τὸ Μέγαρο ἤ κάποιος παίδαρος…
Πολιτισμὸς δὲν εἶναι ἡ μουσικὴ τῶν Εὐρωπαίων ἤ τῶν Κινέζων ἤ τῶν Σομαλῶν.
Πολιτισμὸς εἶναι ὁ σεβασμός.
Πολιτισμένος ἄνθρωπος εἶναι αὐτὸς ποὺ εἶναι ἐλεύθερος.
Πολιτισμένος ἄνθρωπος εἶναι αὐτὸς ποὺ μπορεῖ νὰ ἀκούῃ τὰ πάντα καὶ νὰ ἀπολαμβάνῃ αὐτὰ ποὺ ἀγαπᾷ…
Πολιτισμὸς εἶναι ἡ παράδοσις καὶ ἡ ἀνάδειξίς της.
Πολιτισμὸς εἶναι ἡ ἱστορία καὶ ἡ διαφύλαξίς της.
Πολιτισμὸς εἶναι ἡ ἐναρμόνησις μὲ τὴν Φύσιν καὶ τοὺς νόμους της κι ὄχι ἡ ἀκύρωσίς της…
Πολιτισμὸς εἶναι ὁ Ἔρως καὶ ἡ Μάθησις…
Πολιτισμὸς εἶναι ἡ δυνατότης νὰ ἀπολαμβάνουμε τὸν Ἥλιο καὶ τὸ Φῶς…
Πολιτισμὸς εἶναι ἡ ἐργασία κι ὄχι ἡ δουλειά…

Πολιτισμὸς ὅμως δὲν ὑπάρχει σήμερα.
Αὐτὸ ποὺ βιώνουμε δὲν εἶναι πολιτισμός… Εἶναι βία. Εἶναι μία «πεπολιτισμένη» βία, ποὺ μέσα ἀπὸ τὴν τεχνολογία ἀναδεικνύει πὼς ἁπλῶς αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ προσέγγισις εἶναι λάθος…
Κι ἕνα λάθος δὲν τὸ διορθώνεις μὲ ἄλλο λάθος…
Τὸ σταματᾶς…
Τὸ τελειώνεις. Τὸ ξαναπιάνῃς ἀπὸ τὴν ἀρχή…
Καὶ ξανά… καὶ ξανά…
Ἔως νὰ εὕρῃς τὸν σωστὸ δρόμο…

Φιλονόη

Υ.Γ. Καὶ ναί… Ἕνα ἀπὸ τὰ πρῶτα ποὺ πρέπει νὰ καταργηθῇ εἶναι τὸ ὑπουργεῖον ἀ-πολιτισμοῦ. Κι ἀμέσως μετὰ πρέπει ὅλοι οἱ ὑπουργοί του νὰ …αὐτοκτονήσουν!!! (Γιὰ νὰ μὴ πῶ πὼς ἔπρεπε ἤδη νὰ τὸ εἶχαν κάνῃ!!!)

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *