Μία ἀόρατη κλωστή…

Μία ἀόρατη κλωστή...Μιὰ Ἀρχαία Κινεζικὴ ἱστορία λέει ὅτι μιὰ ἀόρατη κόκκινη κλωστὴ συνδέει ὅλους ἐκείνους ποὺ προορίζονται γιὰ νὰ συναντηθοῦν, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸν χρόνο, τὸν τόπο, ἤ τὶς περιστάσεις. Τὸ νῆμα μπορεῖ νὰ τεντώσει ἢ νὰ μπερδευτεῖ, ἀλλὰ ποτὲ δὲν σπάει…

Πολλὲς φορὲς δύο ἐπιφανειακὰ ἄσχετα μεταξύ τους γεγονότα, ποὺ δὲν μποροῦν νὰ ἐρμηνευτοῦν, μπορεῖ νὰ συνδέονται καὶ νὰ ἔχουν τὸ νόημά τους. Οἱ περισσότεροι αὐτὸ τὸ ὀνομάζουν σύμπτωση, ἤ τύχη. Ὁ Κᾶρλ Γιοῦνκ τὸ ὀνομάζει συγχρονικότητα ἤ ἀόρατο κοσμικὸ ἰστό.

Πολλὲς φορὲς συμβαίνουν κάποια γεγονότα στὴν ζωή μας καὶ τὰ ὁποῖα μᾶς ὁδηγοῦν τὴν κατάλληλη στιγμὴ στὰ κατάλληλα ἄτομα, ἔτσι ὥστε νὰ προχωρήσουμε τὴν ζωή μας πρὸς μιὰ νέα σημαντικὴ κατεύθυνση.
Ὅταν λειτουργοῦμε σὰν ὅλα ὅσα μᾶς συμβαίνουν νὰ ἔχουν ἔνα νόημα καὶ ἔναν σκοπό, μαθαίνουμε σιγὰ σιγὰ τὴν τέχνη τοῦ συγχρονισμοῦ καὶ τότε διαπιστώνουμε ὅτι δὲν εἴμαστε μόνοι ἀλλὰ εἴμαστε προνομιοῦχα ἄτομα, στὰ ὁποῖα προσφέρεται στήριξη, καθοδήγηση, ἔμπνευση καὶ ὅλα αὐτὰ ποὺ χρειαζόμαστε γιὰ νὰ προχωρήσουμε πρὸς τὴν κατεύθυνση τοῦ σκοποῦ καὶ τῶν ὁραμάτων μας…

Γιῶτα Σούσουλα

(Visited 754 times, 1 visits today)
5 thoughts on “Μία ἀόρατη κλωστή…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Η κόκκινη αόρατη κλωστή που μας συνδέει όλους … | αἰέν ἀριστεύειν

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Η κόκκινη αόρατη κλωστή που μας συνδέει όλους ... - healingeffect.gr

Leave a Reply