«Ῥατσιστὴς» καὶ «φασιστὴς» εἶναι ἐκεῖνος πού…

«Ῥασιστὴς» καὶ «φασιστὴς» εἶναι ἐκεῖνος πού...«Ῥατσιστὴς» καὶ «φασιστὴς» δὲν εἶναι ἐκεῖνος ποὺ λέγει ἀνέκδοτα διὰ τοὺς Ποντίους, τοὺς Ἰουδαίους καὶ τοὺς Σκώτους.
Οὔτε ἐκεῖνος ποὺ στήνει τὴν Κυριακὴν τοῦ Πάσχα ἕνα ἀνδρείκελον καὶ τὸ μπουρλοτιάζει.
Οὔτε κἂν ἐκεῖνος ποὺ κάποιες ἀπόκριες ἐντύθη Γερμανὸς φαντάρος.
Εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ἀποδέχεται, τόσον τὴν «λογικὴν» τοῦ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ τῆς -κοινῆς καθ᾿ ἅπαντα τὰ ἔθνη- κακουργίας, ὅσον καὶ τὴν ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΝ συλλογικὴν εὐθύνην αὐτῶν.

Γέρων Φρεαντλιήλ.

φωτογραφία

(Visited 56 times, 1 visits today)
Leave a Reply