Μὰ ὁ Σημίτης ἦταν ἐκσυχρονιστής!!!

Τὸ ὅτι οἱ ὑπουργοι Οἰκονομίας εἶναι «σημιτικοὶ» ὅλοι, δὲν πρέπει νὰ προξενῇ κάποιαν τρομερὴ ἔκπληξι:
Ὁ Σημίτης ἦταν ἐκσυγχρονιστής.
Ἔκανε τὴν μεγαλυτέρα ἀναδιανομὴ πλούτου στὴν Ἑλλάδα, ἔτσι ὥστε νὰ «συγχρονισθοῦμε» μὲ τίς ΗΠΑ, ὅπου τὸ 1% ἔχει τεράστιο ποσοστὸ πλούτου, ἀφαιρῶντας μέσῳ χρηματιστηρίου τὸ «ῥευστὸ» τῶν Ἔλληνων, πρὸ κειμένου νὰ ἔλθῃ μετὰ ἡ κρίσις καὶ νὰ ἀφαιρεθῇ καὶ ἡ ἀκίνητος περιουσία τους.

Τὴν ὁμάδα ποὺ κερδίζει δὲν την ἀλλάζεις.
Εἰδικὰ ὅταν οἱ ἀντίπαλοι πάσχουν ἀπὸ Σύνδρομο τῆς Στοκχόλμης…

Δημήτρης Παπαγεωργίου

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *