Ἀκολουθῶντας τὸ χρῆμα …μπουκάρουν στὰ σπίτια μας!!!

Διότι εἶναι καλλίτερον νὰ πάρῃς λίγα ἀπὸ πολλοὺς παρὰ πολλὰ ἀπὸ λίγους.
Αὐτὸ εἶναι ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΝΟΜΟΣ γιὰ τὸ ἐμπόριον.
Καὶ μόνον αὐτοὶ ποὺ μποροῦν νὰ ἐπιτύχουν κάτι τέτοιο ἔχουν πιθανότητες θριαμβευτικῆς πορείας στὶς παγκόσμιες ἀγορές…

Βέβαια, ἐδῶ τώρα δὲν συζητᾶμε γιὰ …νόμους ἐμπορίου ἀλλὰ γιὰ ἐθνικὲς οἰκονομίες…
Καὶ σιγά… Ποιός μᾶς εἶπε πώς ἀλλάζει κάτι;
Μαγαζάκια εἶναι ΟΛΑ αὐτὰ ποὺ βλέπουμε… Μαγαζάκια…
Γιὰ τὴν ἀκρίβεια ὑποκαταστήματα τοῦ ..κεντρικοῦ. Ὅπου κεντρικὸ εἶναι τὸ …παγκόσμιον σραηλινὸ συμβούλιον!!!

Κι ὅπου κράτη, καὶ κατ’  ἐπέκτασιν λαοί, εἶναι αὐτοὶ ποὺ πληρώνουν. Οἱ πολλοί… Οἱ πάρα πολλοί…

Κι ἔτσι… Πληρώνουν οἱ πολλοί, ἀπὸ λίγα, διότι  ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ νὰ πληρώσουν πλέον περισσότερα, καὶ θησαυρίζουν οἱ λίγοι….
Οἱ λίγοι φυσικὰ οὐδέποτε πληρώνουν… Καί γιατί νά πληρώσουν; Γιά νά χαλάσουν τήν συνταγή;

Αφου ελέγξετε την Ελβετική εταιρεία του Ανδρίκου ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, του Γριβέα και της Βάτσικα που συστεγάζονται στην Ελβετία, ελέγξετε και αυτό. Έπειτα σας περιμένουμε σπίτια μας. 

Γελοίοι.

Χατζησάββας  Μανώλης

Τί λέγαμε;

Ἄ… Λέγαμε κάτι γιὰ τὰ παραμάγαζα ἤ ἄλλως ὑποκαταστήματα.

Λοιπὸν ἀδέλφια μου…
Ὅλα πλέον ἀνήκουν ἤ στὶς τράπεζες ἤ στὰ κράτη.
Μὰ οἱ τράπεζες ἀνήκουν ΗΔΗ στὰ κράτη…
Κι ἐπεὶ δὴ τὰ κράτη εἶναι καταχρεωμένα σὲ ἄλλες …«τράπεζες», βιτρίνες, οὐσιαστικῶς τὰ κράτη ἀνήκουν…
Ποῦ ἀνήκουν;

Εἶναι ὁ κομμουνισμὸς …«ἀγάπη» μου!!!

Ναί, εἶναι ὁ κομμουνισμός!!!
Τὰ παίρνουν ἀπὸ τοὺς πολλοὺς γιὰ νὰ μὴν τὰ πάρουν ἀπὸ τοὺς λίγους, ποὺ …ὅλως συμπτωματικῶς εἶναι καὶ …δικά τους παιδιά!!!
Διότι τὸ πρόβλημα, ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ, ΔΕΝ εἶναι οἰκονομικὸν ἀλλὰ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ!!!

Διότι μᾶς θέλουν ΔΟΥΛΟΥΣ καὶ τελικῶς μᾶς ἔχουν δούλους!!!
Διότι ὅσοι ἀκόμη κυττοῦν τὸ δάκτυλο, δῆλα δὴ τὸ χρῆμα ποὺ διαρκῶς χάνουν, χάνουν καὶ τὸν στόχο…

Καί ποῦ πᾶμε; Ἔ;
Ἔεεε… Ἔως τέλους θὰ πᾶμε…
Ἔως τέλους…

Φιλονόη

φωτογραφία

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply