Πολὺ μεγάλο τὸ πανηγύρι μὲ τὴν Ἀμφίπολιν!!!

Πολὺ μεγάλο τὸ πανηγύρι μὲ τὴν Ἀμφίπολιν!!!Όταν ἡ αθλιότητα γίνεται «ἐνημέρωση», τότε ξεκινᾶ τὸ πανηγύρι τοῦ ἀποπροσανατολισμοῦ!

Ἡ ὑπόθεση τοῦ τύμβου τῆς Ἀμφιπόλεως γίνεται ὅλο καὶ πιό… «κωμική».
Ὦρες ὦρές μου θυμίζει κάτι ἀπὸ τὴν «Καταιγίδα τῆς ἐρήμου» καὶ στις δύο ἐκδόσεις της.

Κάθε τρεῖς καὶ λίγο, τσουπ… καὶ μιὰ ἀνακοίνωση.
Τώρα βρῆκαν τὴν εἴσοδο…
Τώρα βρῆκαν τὶς σφίγγες…
Τώρα βρῆκαν τὶς Καρυάτιδες…
Τώρα βρῆκανε σκάλες πίσω ἀπὸ τὶς Καρυάτιδες…

Ὡραία! Ὅταν βρεῖτε καὶ τὰ προφυλακτικὰ στὰ 32,17 μέτρα πίσω ἀπὸ τὶς Καρυάτιδες, μέσα στὸ τρίτο συρτάρι, κἀν’ τὲ καὶ μιὰ ὡραία γκραβούρα καὶ στείλ’ τὲ τὸν Βερύκιο νὰ κάνῃ μετάδοση τοῦ συμβάντος…

Λεπτὸ πρὸς λεπτὸ ἡ περιγραφὴ ἐνὸς προαναγγελθέντος τάφου, ἀφοῦ εἶχε ἀνακαλυφθεὶ πάνω ἀπὸ 40 χρόνια πρίν.
Ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα, γνωστοὶ καὶ ἄγνωστοι μπαινόβγαιναν ἀνενόχλητοι, ἁρπάζοντας ὅ,τι χωροῦσε ὁ σάκος τους…
Κι ἀφοῦ φτάσαμε στὸ 2014, τὸ πανηγῦρι ξεκίνησε. Μόνο ποὺ ὄσο ἐμεὶς ἀσχολούμαστε σὰν χάνοι μὲ τὸ «μά τί στήν εὐχή θά βροῦν;», ἐκεῖνοι περνοῦν ἀνενόχλητοι ὅ,τι νομοσχέδιο τοὺς καπνίσει.
Κι ἐμεὶς ἐξακολουθοῦμε νὰ ψάχνουμέ τὶ νὰ ἔχῃ ὁ τύμβος.

Ἡ χαρὰ τῆς παραπλανήσεως κυριολεκτικά!

Κι ὅταν μὲ τὸ καλὸ «ξεφουσκώσει» τὸ πανηρῦρι, τότε θὰ ἀναρωτηθοῦμε: «Μά πότε ψηφίστηκε αὐτὸ τὸ νομοσχέδιο κι ἐμεῖς δέν πήραμε εἴδηση;;»
Ἂς ἀφήσουμε λοιπὸν τοὺς ἀρχαιολόγους στὴν δουλειά τους κι ὅταν μὲ τὸ καλὸ ἔχουν κάποιο ἀποτέλεσμα, ἂς τὸ ἀνακοινώσουν.
Ἔτσι κι ἀλλιῶς, ὁ τύμβος δὲν πρόκειται νὰ φύγῃ!!!
Ἐκεῖ θὰ εἶναι.
Για τὸ περιεχόμενό του δὲν παίρνω ὄρκο, ἀλλὰ ποιός θά τό μάθη;

Γεώργιος Μεταξᾶς

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply