Ὁ Φόβος εἶναι ἐχθρὸς τοῦ Ἀνθρώπου.

Ὁ Φόβος εἶναι ἐχθρὸς τοῦ Ἀνθρώπου.Καὶ κακὸς σύμβουλος.
Καὶ ἐπικίνδυνος σύντροφος…
Καὶ …παραπλανᾶ!!!

Ὁ Φόβος εἶναι, στὴν οὐσία, ἄγνοια τῆς ἀλήθειας.
Φοβόμαστε γιατὶ ΔΕΝ γνωρίζουμε. Ὄχι μόνον τὸν ὅποιον κίνδυνο, μὰ κυρίως τὶς δικές μας δυνάμεις. Διότι ΔΕΝ τὶς γνωρίζουμε.

Ὁ Φόβος μπορεῖ νὰ γίνῃ φίλος μας.
Μποροῦμε σιγὰ σιγά, ἕναν ἕναν φόβο μας, νὰ τὸν ξεφλουδίσουμε καὶ νὰ τὸν ἀναλύσουμε μὲ στόχο νὰ τὸν ξεγυμνώσουμε.
Δὲν εἶναι εὔκολο, ἀλλὰ εἶναι ὡραῖο καὶ τὰ ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς διαδικασίας θαυμαστα…
Ἑπομένως εἶναι στὸ χέρι μας… καὶ μόνον!
Ὁ Φόβος εἶναι ἐργαλεῖο… Ἄς τὸ χρησιμοποιήσουμε…

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 39 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ὁ Φόβος εἶναι ἐχθρὸς τοῦ Ἀνθρώπου.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὁ Φόβος εἶναι ἐχθρὸς τοῦ Ἀνθρώπου. | Idisis.eu

Leave a Reply