«Ἡ ἀξία τῆς Παρακάμψεως»

Μὴν μένεις στὴν Δυσκολία ποὺ βρίσκεται στὴν Εὐκαιρία.
Ἑστιάσου στὴν Εὐκαιρία ποὺ θὰ ἀναδυθῆ ἀπὸ τὴν Δυσκολία…
Τὰ ἐμπόδια δὲν εὑρίσκονται μπροστὰ μας γιὰ νὰ μᾶς ἐμποδίσουν τὸν Δρόμο.

Βρίσκονται γιὰ νὰ μᾶς μάθουν τὴν ἀξία τῆς Παρακάμψεως…
Ἕνα ἐμπόδιο στὸν Δρόμο, εὑρίσκεται ἐκεῖ γιὰ νὰ σταματήσῃ τὸν ἁπλὸ ἄνθρωπο.
Καὶ γιὰ νὰ Διδάξῃ τὸν Πολεμιστή…

Νικόλας Παναγοδημητρόπουλος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply