Οἱ …«ἀπελευθερωτές» ἦσαν …Τοκογλύφοι!

Τοκογλύφοι χρηματοδότησαν την …«απελευθέρωσή» μας…
Και έκτοτε μας κυβερνούν άνθρωποι των τοκογλύφων, που εξασφαλίζουν την ακατάπαυστη ροή αίματος από εμάς προς τους …«απελευθερωτές» μας.

Σίγμα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply