Μία …παρ΄ ὁλίγον συνεργασία.

Δεν …«κόλλησε» η συνεργασία Βαλλιανάτου με το ΠΟΤΑΜΙ.

Από τις ΗΠΑ δεν είχαν αντίρρηση πάντως.

Σίγμα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Μία …παρ΄ ὁλίγον συνεργασία.

Leave a Reply