ΠΑΣΟΚ, ἡ χρήσιμη δύναμις.

Κι ἐπειδὴ αὐτοδυναμία δὲν βγαίνει γιὰ κανέναν….
ΠΑΣΟΚ ἡ χρήσιμη δύναμη.ΠΑΣΟΚ, ἡ χρήσιμη δύναμις.πασόκ

Μὲ αὐτὸ τὸ θλιβερὸ σύνθημα, ἡ ἐγκληματικὴ ὀργάνωσις (ἡ μᾶλλον μέρος αὐτῆς) ὑπόσχεται πὼς θὰ εἶναι τὸ δεκανίκι κάθε μνημονιακῆς οἰκονομικῆς σφαγῇς.
Μῆνας μπαίνει, μῆνας βγαίνει, τὸ πελατειακὸ κράτος καὶ οἱ κολλητοὶ «ἐπιχειρηματίες» μποροῦν νὰ εἶναι ἥσυχοι πὼς οἱ Βρυξέλλες θὰ στέλνουν τὸ παραδάκι καὶ τὰ κορόιδα (ποὺ δὲν εἶναι στὰ κόλπα) θὰ ἀποπληρώνουν.

Εὐθύμης Μαραμῆς

(Visited 39 times, 1 visits today)
One thought on “ΠΑΣΟΚ, ἡ χρήσιμη δύναμις.

Leave a Reply