Τοὺς πλιατσικολόγους τοῦ δημοσίου χρήματος ὑπερασπίζονται οἱ …νομοθέτες μας!!!

Μπίζνες παντού… 

Τους κλέφτες του Δημοσίου Χρήματος να τους υπερασπίζονται  οι …νομοθέτες μας…Τοὺς πλιατσικολόγους τοῦ δημοσίου χρήματος ὑπερασπίζονται οἱ ...νομοθέτες μας!!!2

Αυτοί που μας τσάκιζαν στα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις για την παραμικρή καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσεως. Τοὺς πλιατσικολόγους τοῦ δημοσίου χρήματος ὑπερασπίζονται οἱ ...νομοθέτες μας!!!1
Απλό δεν είναι;

Σίγμα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply