Ἡ τυχοδιωκτικὴ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῶν ΗΠΑ

Ἡ τυχοδιωκτικὴ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῶν ΗΠΑἩ τυχοδιωκτικὴ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῶν ΗΠΑ τὰ τελευταία δεκαπέντε χρόνια στερεῖται παντελῶς ὑπευθυνότητας, καθὼς αὐτοὶ ποὺ ἐκπονοῦν καὶ χαράσσουν τὰ σχέδια δὲν ἔχουν ἴχνος ἐπαγγελματισμοῦ.
Ἀπόδειξη αὐτοῦ, ἡ ἀνελέητη κοινωνικὴ ἰσοπέδωση καὶ ἐφιαλτικὴ καταστροφὴ τῶν χωρῶν τὶς ὁποῖες «ἄγγιξαν» οἱ ΗΠΑ μὲ τὴν ἐπιβολὴ τῆς «Δημοκρατίας» τους.

Ὁ τυχοδιωκτισμὸς τους ἐπέφερε στὸ Ἀφγανιστὰν τεράστια προβλήματα, ἄφησε Ἰρὰκ καὶ Λιβύη ἀπολύτως διαλυμένα, στὸ παρακάτι ὁ στρατηγὸς Σίσι ἔσωσε τὴν Αἴγυπτο, ἡ Συρία παλεύει νὰ γλυτώσῃ τὴν ὁλοσχερῆ διάλυση, στὴν Οὐκρανία ἐδημιούργησαν ἐμφύλιο πόλεμο καὶ ἄλλα πολλὰ ὧν οὐκ ἔσται τέλος.

Ἀλέξιος Ῥαφαηλίδης

(Visited 30 times, 1 visits today)
Leave a Reply