Γλυκό, κρατικὸ χρῆμα…!!!

Γλυκό, κρατικὸ χρῆμα...!!!2

Και για τον σύντροφο της …συντρόφισσας Ρένας Δούρου…
Είπαμε…
Γίνονται κι αυτά… Είναι πολύ γλυκό αυτό το κρατικό χρήμα…

Στο τιμόνι της ΕΥΔΑΠ ο σύντροφος της Ρένας Δούρου;

Γλυκό, κρατικὸ χρῆμα...!!!1

Σίγμα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply