Πιωμένος ἤ μ@λ@κ@ς;

Πιωμένος ἤ μ@λ@κ@ς;Ψαριανός…
Είναι πιωμένος ή όχι;
Είναι μ@λ@κ@ς ή όχι;

Όλα τα ακούσαμε..

….αλλά εύκολα θα καταλήξουμε…

Σίγμα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply