Πιωμένος ἤ μ@λ@κ@ς;

Πιωμένος ἤ μ@λ@κ@ς;Ψαριανός…
Είναι πιωμένος ή όχι;
Είναι μ@λ@κ@ς ή όχι;

Όλα τα ακούσαμε..

….αλλά εύκολα θα καταλήξουμε…

Σίγμα

(Visited 36 times, 1 visits today)
Leave a Reply