Ὁ Ἀλεξιάδης θά ἐπιβάλῃ ΕΝΦΙΑ καί στά ἀκίνητα ἐξωτερικοῦ;

Ὁ Ἀλεξιάδης θά ἐπιβάλλῃ ΕΝΦΙΑ καί στά ἀκίνητα ἐξωτερικοῦ;Ἀνησυχῶ!!!!!!
Ὁ Τρύφων βλέπει νυχθημερόν, ὅτι μετὰ τὴν φορολόγηση ἀκινήτων Ἑλλήνων, ἀπὸ τὸ Βρετανικὸ ὑπουργεῖο οἰκονομικῶν, ἀνοίγει κι  αὐτὸς ὑποκατάστημα στὸ Σίτι τοῦ Λονδίνου, γιὰ νὰ…. διπλοφορολογήσῃ ἀκίνητα ποὺυ βρίσκονται στὴν φορολογικὴ δικαιοδοσία τῶν…. Βρετανικῶν φορολογικῶν ἀρχῶν!!!!!!!!
Ἐκεῖ ἔνθα διαμένουν μονίμως, καὶ πλούσιοι Ἑλληνικῆς καταγωγῆς…..

Ἔτσι, ἀφοῦ ἔλυσε ὅλα τὰ φοροτεχνικὰ προβλήματα μὲ τοὺς μεγαλοφοροφυγᾶδες ἐσωτερικοῦ, ὁ Τρύφων ἐκστρατεύει, γιὰ νὰ γίνῃ συνεταῖρος στοὺς Βρετανικοὺς μπιζακτάδες!!!!!!

Εἶναι γραφτό μας, γιὰ πολλοὺς φοροδιαφεύγοντες λόγους, νὰ ἔχουμε μονίμως ἕνα νούμερο στὸ ὑπουργεῖο οἰκονομικῶν, γιὰ νὰ διασκεδάζουμε τοὺς ξένους!!!!!!
Γιὰ δεύτερη φορὰ σὲ δύο ἡμέρες, εἶπε ὁ πολιτικὸς βλάξ, ὅτι θὰ ἐπιβάλη ΕΝΦΙΑ, σὲ ἀκίνητα ἐκτὸς Ἑλλάδος!!!!!!
Ἐπαναλαμβάνω, εἶναι ἄλλο πρᾶγμα νὰ προσπαθήσῃ  μὲ τελείως ἀβέβαια ἀποτελέσματα, νὰ διερευνήσῃ τὸ πόθεν ἔσχες ἀποκτήσεως ἀκινήτων στὸ ἐξωτερικὸ καὶ ἐντελῶς ἄλλο πρᾶγμα, νὰ λέῃι ἀεροειδῶς, ὅτι θὰ ἐπιβάλῃ ΕΝΦΙΑ σὲ ἀκίνητα φορολογικῆς ἀρμοδιόητος ἄλλης χώρας.

Εἶμαι βέβαιος  ὅτι εἶναι ἀκόμη ἕνα κόλπο τῆς τακιμιασμένης μὲ τὴν πλουτοκρατία πολιτικῆς ἀρχούσης «τάξεως» τῆς ἀταξίας, γιὰ νὰ ἀπασχολοῦν ἄσκοπα τὸν φοροελεγκτικὸ μηχανισμό, ὥστε οἱ πραγματικοὶ φοροφυγάδες, νὰ συνεχίζουν ἀνενόχλητοι τὸ σπὸρ τῆς φοροδιαφυγῆς!!!!!!

Ἀνησυχῶ!!!!!…. Ἀνησυχῶ βαθύτατα γιὰ τὸν ἀδούλευτο Τρύφωνα!!!
Ξέρετε;;;;;;;;
Ἡ μαλακία ἀνικάνων ἢ κατευθυνομένων, ἀκόμη καὶ διπλωματικὰ ἐπεισόδια μπορεῖ νὰ προκαλέσῃ!!!!

Μπαρμανῖκος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

3 thoughts on “Ὁ Ἀλεξιάδης θά ἐπιβάλῃ ΕΝΦΙΑ καί στά ἀκίνητα ἐξωτερικοῦ;

  1. Οτι έμαθε επι τόσα συναπτά έτη ως δημόσιος υπάλληλος συνδικαλιστής στην Εφορία, αυτά μολογάει.
    Επιβεβαιώνεται και πάλι παλαιός φίλος ανακατεμένος με την πολιτική, που μου έλεγε οτι μόνο αποτυχημένοι επαγγελματίες στο ειδος τους ή αυτοί που σκοπεύουν στο “κάτι τις” για να αυξήσουν της περιουσία τους ανακατεύονται με αυτήν.

    • Αὐτὸ ποὺ βλέπουμε πάντως, στὸ σύνολον τῶν κρατικῶν λειτουργῶν, εἶναι πὼς ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ σκουπίδια!!!

Leave a Reply