Ἐξόριστος τόπος

Ἐξόριστος τόποςΣτάλαξε βαρύς ὁ ἦχος τοῦ πολέμου
στὴ μουγγὴ φύση
καὶ στὴν ψυχὴ κατέβηκε
ἡ μελαγχολία πικρή.

Ἐξόριστος αὐτὸς ὁ τόπος
ἀπὸ τὴν εἰρήνη.

Ἐξόριστος ἀπὸ τὴν χαρὰ,
δὲν ἀποξεχνιέται ποτέ.
Ὀχθροὶ καὶ φίλοι πέρασαν
αὐτοὺς τοὺς ἀνήμερους αἰῶνες
φώλιασαν στὴν Ἱστορία
τὴν κηλίδωσαν, τὴν ἀνάστησαν…

Κλείνω στὸ βλέμμα τὸν ὀρίζοντα
καὶ αὐτὴ ἡ πανάρχαιη
ἀνήσυχη ἀπαντοχὴ
κάνει τό νοῦ νὰ ξεστρατίσῃ.

Ὁσμίζομαι καὶ καρτερῶ
ἀνυπότακτος
ἀγέρωχα ἀνυπόμονος
τὴν κουρνιασμένη στιγμὴ
τοῦ ἀπείρου τέλους.

Καὶ αὐτὴ ἡ μελαγχολία,
πικρὴ καὶ ἐπίμονη
ἀπὸ τὴν κρύα χαραξιὰ
τοῦ πολέμου
δὲν ἀφήνει λεύτερη τὴν σκέψη
Καὶ εὶναι ὁ γνώριμος ὁ πόθος
ὁ δυναστικὸς, Ἐλευθερία…

Χλόη
04-08-2011

(Visited 86 times, 1 visits today)
Leave a Reply