Μά γιατί νά φορέσουν τά ἐπίσημα;

Μά γιατί νά φορέσουν τά ἐπίσημα;2Μήπως δέν ξέρουν καλλίτερα ἀπό ἐμᾶς τό τί ἀκριβῶς συμβαίνει αὐτήν τήν στιγμή στήν χώρα;  Μήπως δέν νοιώθουν πώς εἶναι ἁπλοῖ ἑπιστάτες  μας; Μήπως δέν ἀντιλαμβάνονται πώς εἶναι μεταβατικοί, ὅλοι τους, καί φυσικά τελειωμένοι πολιτικά καί κοινωνικά;

Γιατί θυμώνετε λοιπόν ὠρέ πατριῶτες; Γιατί ξαφνιάζεστε; Γιατί;;
Δέν ξέραμε μέ τί σκουπίδια εἴχαμε νά κάνουμε; Ἀπό τήν στάσιν τῆς μή προσοχῆς ἤ ἀπό τήν ἀσέβεια στά τελετουργικά θά κρίνουμε;
Κι αὐτοὶ γνωρίζουν ἀλλὰ κι ἐμεῖς γνωρίζουμε…
Ἁπλῶς συνειδητοποιοῦμε, καθε ἠμέρα καὶ  περισσότερο, πὼς μᾶς «κυβερνᾶ» τὸ περίττωμα τῆς «ἑλληνικῆς πολιτικῆς σκηνῆς» καὶ ὅσα βλέπουμε, ἀκοῦμε, παθαίνουμε εἶναι τὰ ἀπόνερα αὐτῆς τῆς ἀποσυνθέσεως…

Τὰ γνωρίζουν λοιπὸν ὅλα. Κι ὄχι μόνον τὰ γνωριζουν ἀλλὰ μὲ κάθε εὐκαρία μᾶς τὰ ὑπενθυμίζουν…
Ὁ τσακαλῶτος, γιὰ παράδειγμα, ἀπ’ εὐθείας ἀπὸ τὸ LSE, μᾶς φορτώθηκε γιὰ νὰ ἐφαρμόσῃ τὶς τελευταῖες ὁδηγίες. Οὔτε ἑλληνικὰ γνωρίζει, καλὰ καλά, ἀλλὰ τὸν ἔχουμε γιὰ ὑπουργάρα μας!!!
Ξέρει αὐτός… Ἀφεντικά του οἱ Rothschild!!!
(Καὶ ἠ σύζυγός του στὴν «τράπεζα τῆς ἑλλάδος»!!!)

Γιατί ὁ Τσακαλῶτος ἀπέκρυψε ἀπό τό βιογραφικό του τό LSE;

Ὁ φίλης… δὲν σχολιάζεται.
Καί τί νά ποῦμε γιά αὐτόν ἄλλως τέ; Ἔτσι κι ἀλλοιῶς γιὰ …πενταροδεκάρες μᾶς ἔχει…
Κάθε αὔξησις τῆς τάξεως τοῦ 10%, στὸ κόστος διαβιώσεώς μας, γιὰ αὐτὸν εἶναι …φυσιολογική… Δὲν ἀκούσαμε ὅμως νὰ συζητᾶ καὶ γιὰ αὐξήσεις στὰ εἰσοδήματά μας. Μόνον γιὰ περικοπές…
Εἶναι ἀπὸ τὴν …βαθειά του ἀντίληψιν λέμε…
Ὅσο γιὰ τὶς θέσεις του… Ταὐτόσημες μὲ τῆς  Soro-«αὐγῆς» τους.

Γιά τόν βούτση τί νά ποῦμε πιά;;;;  Ἔ, τί;;  Νά γνωρισθοῦμε τώρα περισσότερο; Δέν ξέρουμε μέ τί ἔχουμε νά κάνουμε;
Στὶς 4 Ὀκτωβρίου 2007 ὁ Γεώργιος Βογιατζῆς (τὸ δεύτερο μέρος τοῦ ἐπιθέτου-Βούτσης-σὲ παρένθεσιν, γιὰ νὰ μὴν …σπιλώνουμε καὶ κάτι μπαμπᾶδες, ποὺ …σέβονται τὶς ἐπιλογὲς τῶν παιδιῶν τους στὰ ὅπλα καὶ στὶς ληστεῖες!!!) συνελήφθη γιὰ ἔνοπλη ληστεία!!!
Τὸ παλληκάρι φυσικά, κατόπιν τῆς ἐφέσεως, ποὺ δὲν ἄλλαξε τὴν πρωτόδικη ἀπόφασιν, εἶναι ἐκτὸς …φυλακῆς, στὴν ὁποίαν καὶ ΔΕΝ παρέμεινε γιὰ ὀκτὼ χρόνια, ὠς ὄφειλε!!!
Θὰ μοῦ πεῖτε πὼς λήστεψε τράπεζα… Οἱ τράπεζες, τὶς ὁποῖες κι ὁ μπαμπᾶς του ὐπηρετεῖ κι ἐξυπηρετεῖ, δὲν ἀστειεύονται.
Σωστά…
Ναί, ἀλλά μόνον τράπεζα ἐλήστευσε; Κάποιον ἰδιώτη; Κάποιους ἰδιῶτες ἴσως;
Δὲν ξέρω… Αὐτὰ τὰ ξέρει ἡ ἀστυνομία…
Ὅμως τὸ παλληκάρι ἔχει καὶ …φάκελλο στὴν ἀστυνομία, ΚΑΙ λόγῳ τῶν …«ἀναρχικῶν του ἰδεῶν».  ποὺ σημαίνει πὼς εἶναι κι ὁλίγον …ἐπιῤῤεπὴς εἰς τὰς καταστροφὰς ξένων περιουσιῶν!!!
Κάποιοι, μὴ συμφωνοῦντες μαζύ του, ἤ ἁπλῶς τυχαῖοι, ἔχουν φάει ξύλο, ἔχουν πέσει θύματά του καὶ ἔχουν ὑποστεῖ, πιθανόν, ἀνεπανόρθωτες ζημίες στὶς περιουσίες τους τοὐλάχιστον.
Αὐτά τά σέβεται ὁ βούτσης;

Μά γιατί νά φορέσουν τά ἐπίσημα;1

Ναί… Τὰ σέβεται λέμε…
Ὁ υἱὸς ἀντιεξουσιαστὴς κι ὁ μπαμπᾶς έξουσιαστής.
Οἱ δύο ὄψεις τοῦ αὐτοῦ νομίσματος!!!
(Τὰ ἴδια ἀκριβῶς καὶ μὲ τὸν κουράκη-δύο πιντιά, ὅλο χαρά!!!- καὶ τὴν θυγατέρα τοῦ δραγασάκη, ποὺ ἐπίσης κυκλοφορεῖ μὲ ὅπλα καὶ ναρκωτικά!!!)

Μά γιατί νά φορέσουν τά ἐπίσημα;3

Ὁ …τέλειος ἀντιπρόεδρος τῆς κυβερνήσεως Δραγασάκης…

Ἡ τΣΥΡΙΖΑιούπολις.

Δὲν ἔχουμε λοιπὸν νὰ κάνουμε πλέον μὲ κουδουνίστρες.
Μὲ σκουπίδια ἔχουμε νὰ κάνουμε. Καὶ τὰ σκουπίδια γνωρίζουν πολὺ καλὰ πόσο σκουπίδια εἶναι. Γιὰ αὐτὸ κάνουν «γρήγορες ἁρπακτές», μήπως καὶ προλάβουν νὰ πάρουν τὸ ὅποιο …διάφορο, πρὶν πάρουν τὴν ἄγουσα γιὰ τὸν ἀγύριστο.

Φιλονόη

Υ.Γ. Τὰ σκουπίδια, οἱ βρωμιάρηδες, τὰ κρύβουν κάτω ἀπὸ τὸ χαλί. Ὁ βούτσης ξέρει.

φωτογραφίες ἀπὸ  ἐδῶ κι ἐδῶ.

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *