Αὐτοκρατορικοὶ ἀπόγονοι (α) [Πρόσωπα τοῦ …χθές;]

Αὐτοκρατορικοὶ ἀπόγονοι (α) [Πρόσωπα τοῦ ...χθές;]8Ἐρώτησις …κρίσεως γιὰ …δυνατοὺς λύτες ἐτέθη πρὸ χθές.
Εἶναι ἤ δέν εἲναι αὐτός πού …πρέπει νά εἶναι;
Μήπως εἶναι κάποιος ἄλλος; Μήπως συκοφαντοῦμε ἀδίκως ἐκλειπόντες;
Γιὰ νὰ δοῦμε…

Τόν κύριο αὐτόν τόν γνωρίζετε;
Ἐγὼ ὄχι….Ὄχι τοὐλάχιστον ἔως ἐχθές, ποὺ ἔψαξα νὰ βρῶ τὴν φωτογραφία του.Αὐτοκρατορικοὶ ἀπόγονοι (α) [Πρόσωπα τοῦ ...χθές;]2

Σὲ μία τοπικὴ ἱστοσελίδα τοῦ τσύριζα τὸν βρῆκα (πηγὴ παρακάτω).
Πρόκειται γιὰ τὸν πατέρα Τσίπρα, τὸν Παῦλο, ποὺ μᾶς ἄφησε χρόνους καὶ καιροὺς πρὸ ὁλίγων ἐτῶν καὶ ποὺ στὴν κηδεία του παρίστατο καὶ ὁ ἀρχιεπίσκοπος…
Γιατί ὅμως μᾶς προέκυψε ἡ ἀναζήτησις τῆς φωτογραφίας;
Ἀφορμὴ ἔλαβα ἀπὸ αὐτὸ τὸ δημοσίευμα-ἐρώτημα:

Σούπερ διαγωνισμός:
Βρείτε ποιού πατέρας είναι ο κύριος πίσω από τον Παπαδόπουλο και κερδίστε πλούσια δώρα.Αὐτοκρατορικοὶ ἀπόγονοι (α) [Πρόσωπα τοῦ ...χθές;]1

πηγή

Ἡ ἀπάντησις εἶναι στὰ σχόλια τῆς φωτογραφίας.
Ὁ δημοσιεύσας ἰσχυρίζεται πὼς πρόκειται γιὰ τὸν Παῦλο Τσίπρα. Ἐσεῖς τί λέτε; Κάνει λάθος ἤ κτύπησε …φλέβα;

Ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν πράγματι συζητᾶμε γιὰ τὸ ἴδιο πρόσωπο, ἤ ὄχι, ἡ οἰκογένεια τσίπρα ἔχει νὰ ἐπιδείξῃ σοβαρὴ ἀντίστασιν, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς δικτατορίας καὶ κατὰ τῆς  …ἐλευθερίας τῶν Ἑλλήνων.
Ὁ θεῖος τοῦ πρωθυπουργοῦ μας ἢταν …κελεποῦρι, ποὺ ναὶ μὲν τὸν συνέλαβε ἡ δικτατορία, γιὰ παράνομο δράσιν, ἀλλὰ μᾶλλον τοῦ βγῆκε σὲ …καλό!!!

Ὁ θεῖος Ἡρακλῆς…

Ἀφορμῆς δοθείσης ὅμως ἀπὸ αὐτὴν τὴν φωτογραφία σκέφθηκα πὼς ἦταν εὐκαιρία νὰ ἀσχοληθηθοῦμε καὶ μὲ αὐτοὺς τοὺς …αὐτοκρατορικοὺς ἀπογόνους ποὺ διαρκῶς …«μπλέκουν τὰ μπούτια τους» μὲ τοὺς  βενιζελικοὺς ἀπογόνους.
Ἄς ξεκινήσουμε λοιπόν…

Ὁ κύριος τῆς φωτογραφίας στέκεται ὁλίγον πίσω ἀπὸ τὸν Παττακό.
Γιατί; Μὰ γιὰ λόγους ποὺ αὐτοὶ γνωρίζουν καλλίτερα.
Τὸ ἐὰν εἶναι ἤ δὲν εἶναι ὁ πατὴρ τσίπρας ὁλίγον μᾶς ἀπασχολεῖ, ἐπὶ τοῦ παρόντος.
Διότι ἡ σύζυγος Παττακοῦ ἄν καὶ …«διαδίδεται» πὼς ἦταν ἀδελφὴ παύλου τσίπρα, τελικῶς μᾶλλον δὲν εἶναι,  ἐφ΄ ὅσον ἡ σύζυγος Παττακοῦ ἐλέγετο Δήμητρα Νικολαΐδου.  (Θυγατέρα Νικολάου -Γεωργίου- Νικολαΐδου, πληροφορίες ἐδῶ  κι  ἐδῶ.)
Τὸ ἐὰν ἔδενε τὴν οἰκογένεια Παττακοῦ κάποια ἄλλη συγγένεια ἤ φιλία, ἤ ὄχι, μὲ τὴν οἰκογένεια τσίπρα, ὀφείλουμε νὰ τὸ ἐρευνήσουμε, (Ὅμως τὸ παραπάνω ΔΕΝ ἰσχύει!!!).
Σίγουρα, ἐὰν συζητᾶμε γιὰ τὸ ἴδιο πρόσωπο, στὶς δύο παραπάνω φωτογραφίες, κάτι θὰ ὑπῆρχε…
Πάντως σήμερα δὲν θέλω νὰ ἑστιάσω τόσο στὸ ἐὰν εἲχαν, ἤ ὄχι, σχέσεις αὐτὲς οἱ οἰκογένειες, ἀλλὰ στὸ ἐὰν αὐτὲς εἰδικῶς οἱ οἰκογένειες λειτούργησαν, λειτουργοῦν καὶ θὰ λειτουργοῦν, ὅπως πάντα, γιὰ τὸ …καλό μας!!!
(Ἡ οἰκογένεια τσίπρα, ἐπισήμως, δὲν συνδέεται μὲ τὰ παρακάτω… Κατάφερε ὅμως ὁ πατὴρ τσίπρας νὰ δημιουργήσῃ μία πολὺ μεγάλη περιουσία χάριν ἀκριβῶς τῆς …δικτατορίας, κατὰ πῶς …γράφεται!!! Αὐτὸ δὲν εἶναι ἀπόδειξις «συνδέσμου» ἀλλὰ στοιχεῖο γιὰ ἔναρξιν σοβαρῆς ἐρεύνης!!!)

Ἄς δοῦμε ὅμως τὴν προέλευσιν τῆς οἰκογενείας Παττακοῦ.
Σκορδίληδες ἤ Σκορδύληδες, ποὺ σημαίνει Καλλέργηδες καὶ τελικῶς Φωκᾶδες…
(Ὁ Μαρῖνος Σκορδίλης ἤ Σκορδύλης ἢταν ἀνεψιὸς τοῦ Νικηφόρου Φωκᾶ καὶ κατ’ ἐπέκτασιν Φωκᾶς!!!)
Αὐτοκρατορικοὶ γιὰ τὰ καλὰ ἀπόγονοι δῆλα δή…

Στα Σφακιά υπήρχε διαφοροποίηση των  οικογενειών υπήρχαν οι καλόσειροι
και οι κακόσειροι οι παλιές αρχοντικές οικογένειες όπως οι Σκορδύλιδες
οι Παττακοί και οι προερχόμενες από αυτές ήταν καλόσειροι.

Σφακιά

Το όνομα Παττακός φέρει μία από τις παλαιότερες και επιφανέστερες οικογένειες της Κρήτης που έλκει το γένος της καταγωγής της από τη βυζαντινή οικογένεια των Σκορδυλών.

Οι Παττακοί φέρονται να εγκαταστάθηκαν περί τα μέσα του 17ου αιώνα στο χωριό Ίμβρο της επαρχίας Σφακίων. Από εκεί άρχισαν να διακλαδίζονται με διάφορα επώνυμα κατά το σύστημα της Κρήτης όπως Βολουδάκης, Κωστόπουλος, Μανούσακας, Μανουσογιαννάκης και Πωλυγεωργάκης. Γόνοι των Παττακών συμμετείχαν σ΄ όλες σχεδόν τις επαναστάσεις της Κρήτης.

Περί το 1770 ένας Παττακός μετοίκησε από τα Σφακιά στην επαρχία Αμαρίου όπου και έδρασε ως αρματωλός. Αυτός στην συνέχεια φέρεται γενάρχης του κλάδου των Παττακών στην συγκεκριμένη επαρχία, από τους οποίους επιφανέστεροι ήταν οι:

βικιπαιδεία

Κατά την διάρκεια της δεύτερης Βυζαντινής περιόδου κυριαρχίας στην Κρήτη (961-1204 μ.Χ.) το νησί διένυσε μία ειρηνική περίοδο. Ο Χριστιανισμός επανήλθε στο νησί με την δράση του Αγίου Νίκωνα και του Αγίου Ιωάννη Ξένου. Ο τοπικός πληθυσμός αυξήθηκε με την παρέμβαση του Αυτοκράτορα Αλέξιου Κομνηνού ο οποίος εγκατέστησε εποίκους στην Κρήτη από άλλες περιοχές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ο εγγονός του Αλέξιος Β΄ διαίρεσε το νησί σε 12 επαρχίες και τοποθέτησε Βυζαντινούς Ευγενείς ως διοικητές τους. Ορισμένες από τις αρχοντικές οικογένειες που εγκαταστάθηκαν στην Κρήτη ήταν οι οικογένειες Καλλέργη, Σκορδύλη, Μελλισηνού, Βαρούχη, Μουσούρη, Βλάστη, Χορτάτζη κλπ.

Σφακιά

Αὐτοκρατορικοὶ ἀπόγονοι (α) [Πρόσωπα τοῦ ...χθές;]3Αὐτοκρατορικοὶ ἀπόγονοι (α) [Πρόσωπα τοῦ ...χθές;]5 Αὐτοκρατορικοὶ ἀπόγονοι (α) [Πρόσωπα τοῦ ...χθές;]4

Οἱ Καλλέργηδες, οἱ Τσουδεροὶ καὶ ὁ περίεργός τους ῥόλος στὴν παγκοσμιοποίησι.

Συζητᾶμε γιὰ …φροῦτα τοῦ μπαχτσέ!!!
Πάππου πρὸς πάππου… Ὅλοι τους…

Ἡ  Γενοκτονία τῶν Λαῶν τῆς Εὐρώπης. Σχέδιο Coudenhove – Kalergi

Παττακοὶ σήμερα λοιπόν.
Αὐτοκρατορικοὶ ἀπόγονοι! Ἀπ’ εὐθείας!!!
Ὁ Στυλιανὸς ἦταν καὶ στοὺς πρωτεργᾶτες τῆς δικτατορίας τοῦ 1967.
Ὁ Παπαδόπουλος, ποὺ οὐσιαστικῶς πρωτοστατοῦσε στὴν δικτατορία, ἔχει ἀποδειχθεῖ πὼς εἶχε θαυμάσιες σχέσεις καὶ συνεργασίες μὲ τὴν CIA.
Ἡ ἀνάληψις τῆς ἐξουσίας ἔγινε …ἀθόρυβα, κάτι γιὰ τὸ ὁποῖον ὑπερηφανεύοντο ὅλοι οἱ πρωτεργάτες. Αὐτό, στὰ δικά μας μάτια, φαντάζει καλό, ἐφ΄ ὅσον δὲν ὑπῆρξαν θύματα καὶ σοβαρὲς ἀντιδράσεις. Ὅμως ἐὰν δοῦμε ἀπὸ ἀπόστασιν τὰ γεγονότα, πάντα βάσει τῶν ἱστορικῶν δεδομένων ποὺ γνωρίζουμε καὶ σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς τακτικὲς τῶν …«συμμάχων» μας, θὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ἐὰν δὲν ἐξυπηρετοῦσε ἡ δικτατορία τους δὲν θὰ ἐπικρατοῦσε.

Βλέπουμε, γιὰ παράδειγμα, τὸ τὶ συνέβη στὴν Σερβία, στὸ Ἰράκ, στὴν Λιβύη… Βλέπουμε καὶ τὰ ὅσα συμβαίνουν τώρα στὴν Συρία ἤ πρόκειται νὰ συμβοῦν στὴν Τουρκία.
Ὅταν κάποιος δὲν ἐξυπηρετῇ τοὺς γνωστοὺς τραπεζῖτες, ἁπλῶς, μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες. …ξηλώνεται!!! (Συνήθως μὲ τὸ …ἄσχημο καὶ μὲ μεγάλες καταστροφὲς γιὰ τὸν λαό του!!!)
Καὶ ὄχι… δὲν εἴχαμε τὴν ὑπεροπλοία ἐκείνη ποὺ θὰ μᾶς ἐπέτρεπε νὰ τὰ βάλουμε μὲ τοὺς …«συμμάχους» μας.
Ἀνεξαρτήτως λοιπὸν τοῦ ἐὰν οἱ δικτάτορες ἔκαναν καλὸ στὴν χώρα, ἤ ὄχι, δὲν ἦσαν ἐκτὸς τῶν προϋποθέσεων ποὺ ἔθεταν οἱ …«σύμμαχοί» μας. (Τὰ γεγονότα τῆς Κύπρου, ποὺ ἠκολούθησαν, ἦσαν τόσο καλὰ προγραμματισμένα, ποὺ ἁπλῶς τὸ ἐπιβεβαιώνουν!!! Καὶ ὄχι μόνον οἱ πράγματι μὴ ἄμεσα ἐμπλεκόμενοι, στὴν καταστροφὴ τῆς Κύπρου, πλήρωσαν, ἀλλὰ γιὰ πολλὲς δεκαετίες ἀκόμη θὰ ἀκοῦμε γιὰ αὐτοὺς καὶ θὰ …ἀνατριχιάζουμε!!!)

Μέ ποιούς ἄλλους συνδέονται οἱ Παττακοί;
Ἐὰν ἀναζητήσουμε σχέσεις οἰκογενειακές, ἁπλῶς, θὰ παραμείνουμε στὰ ὀνόματα ποὺ ἔλαβαν κατὰ καιρούς. Ὅπως γιὰ παράδειγμα ὀνόματα τῆς οἰκογενείας Παττακοῦ:

 • Μανούσακας
 • Μανουσογιαννάκης
 • Μιχελάκης
 • Μανουσογιάννης
 • Βολουδάκης
 • Λιάπης
 • Πωλογιάννης
 • Πωλογεώργης
 • Πολυγεωργάκης
 • Καραβᾶνος
 • Ζερβός
 • Ἀθητάκης (Ἀσκυφιῶται μὲ ῥίζες ἀπὸ Μπουζῆδες)
 • Κουτρουμπᾶς
 • Κωστόπουλος
  πηγή 

Ἄλλες, συγγενικὲς οἰκογένειες, ἀπόγονοι ἀπὸ τοὺς Σκορδύληδες, εἶναι:

 • Πάτερος
 • Μαυροπάτερος,
 • Ψαρομιλήγγος,
 • Παπαδόπουλος,
 • Σεβαστός,
 • Καψοκαλύβης,
 • Νομικός,
 • Λογγίνης,
 • Σαρακηνός,
 • Λίχνος,
 • Φινίκαλος,
 • Μαραφᾶρας,
 • Φούμης,
 • Λουμπίνης,
 • Κυριακόπουλος,
 • Λόντος,
 • Τραχῖνος,
 • Βιτσιλόπουλος,
 • Πεζούκολος,
 • Μοριᾶνος,
 • Βλᾶχος,
 • Τριντάνης,
 • Στρατηγός,
 • Παπαδιᾶνος,
 • Δεληγιαννάκης,
 • Ζαμπετάκης, ὅπως καὶ
 • Κανδανολέων,
 • Γιγουρτάκης,
 • Μανουσιουδάκης,
 • Βούρβαχος,
 • Μοράκης,
 • Πολέντας,
 • Κουκούτσης,
 • Μπουζουνιεράκης,
 • Καυκαλᾶς,
 • Φλεφλές, 
 • Μπούχλης,
 • Τσιτσιρίδης,
 • Τσοῦρδος,
 • Μπρεδολόγος,
 • Κλᾶδος,
 • Μπίρης,
 • Ψαρός,
 • Βαλύρης,
 • Βαλυράκης,
 • Λέφας,
 • Λεφάκης,
 • Βαλεριᾶνος,
 • Στρατίκης,
 • Βουρλουμπᾶς,
 • Μπράου,
 • Τσιριντάνης,
 • Μπαμπιολάκης,
 • Κουτσουπᾶς,
 • Κατσιᾶς,
 • Τζάρδης,
 • Μπατζελῆς,
 • Ξηρᾶς,
 • Δασκαλιᾶνος,
 •  Μανουσέλης,
 • Μαρκούτσης,
 • Δαιμονάκης,
 • Προκοπάκης,
 • Τσιρμηρῆς,
 • Ὀρφανός,
 • Πωλάκης,
 • Πετρούλης,
 • Πετρουλάκης,
 • Παπαδόπετρος,
 • Παπαδόσημος,
 • Τρουλινός,
 • Βούρβαχης,
 • Καπᾶρος (Ἄνω Μέρος Ἀμαρίου),
 • Σποντιδάκης (Ἀσφέντου),
 • Τσακαλάκης (Δαφνές Ἡρακλείου)
 • Ἀγγελάκης (Κουρνᾶ μόνον),
 • Τζουγανάκης (Μυριοκέφαλα)
 • Νικολαΐδης (Ἀθῆναι),
 • Καψοκαλύβης,
 • Νομικός,
 • Λογγίνης,
 •  Σαρακηνός,
 • Λίχνος,
 • Φινίκαλος,
 • Μαραφαρᾶς,
 • Σεβαστός,
 • Φούμης,
 • Λεωνῆς,
 • Κοντός,
 • Χρυσικόπουλος,
 • Παρδιώτης,
  Σφακιᾶ

Βέβαια ἀπὸ τὰ ῥιζίτικα προκύπτουν μερικὰ ἀκόμη ὀνόματα (Τζάτζιμος, Δασκαλιανός, Δαμουλιανός, Στρατίκης…) ἀλλὰ δὲν τὰ ἐντοπίζω στὶς ἐπίσημες καταγραφές.

Αὐτὸ ποὺ παρατηρῶ, μὲ μίαν πρώτη ματιά, εἶναι πὼς ὁ Παττακὸς εἲχε σύζυγό του τὴν Δέσποινα Νικολαΐδου. Μέσα στὰ ὀνόματα τῶν ἀπογόνων, ποὺ ἐξετάζουμε, εἶναι καὶ τὸ Νικολαΐδης, γιὰ τὴν Ἀθῆνα.
Λέτε νά εἶχαν …συγγένεια παλαιόθεν;

Ἕνα ὄνομα ποὺ μοῦ τράβηξε τὴν προσοχή, στὴν παραπάνω λίστα, εἶναι τὸ Ψαρός. Ὁ Συνταγματάρχης Δημήτρης Ψαῤῥός, (μὲ δύο ῥό), ποὺ …ἔσφαξε στὸ γόνατο ὁ Βελουχιώτης, γεννήθηκε στὴν Φωκίδα.
Λέτε νά ἕλκῃ καταγωγή ἀπό τούς Σκορδίληδες;

Ἡ πρώην βο(υ)λευτῆς τοῦ μΠατΣοΚ, Κατερίνα Μπατζελῆ, ἐκλεγμένη στὴν Φθιώτιδα, δὲν πιστεύω νὰ …κρατᾶ ἀπὸ τοὺς Σκορδίληδες. Δὲν τὸ πιστεύω…
Οὔτε ὁ Γιῶργος Προκοπάκης, ὁ πρώην τῆς ΝΕΡΙΤ, θέλω νὰ πιστεύω πὼς ἔχει …ἀνάλογες ῥίζες!!!
Οὔτε ὁ Δημήτρης Κουκούτσης τῆς χρυσῆς αὐγῆς , θέλω νὰ πιστεύω, πὼς κρατᾶ ῥίζες ἀπὸ ἐκεῖ…!!!
Οὔτε οἱ Λόντοι τῆς Πελοποννήσου θέλω νὰ πιστεύω πὼς συγγενεύουν μὲ τοὺς Λόντους τῆς Κρήτης. Συμπτώσεις λέμε…

Κωστόπουλος… Κωστόπουλος…
Μά ποῦ τό γνωρίζω αὐτό τό ὄνομα;Αὐτοκρατορικοὶ ἀπόγονοι (α) [Πρόσωπα τοῦ ...χθές;]13

Αὐτοκρατορικοὶ ἀπόγονοι (α) [Πρόσωπα τοῦ ...χθές;]9 Αὐτοκρατορικοὶ ἀπόγονοι (α) [Πρόσωπα τοῦ ...χθές;]10  Αὐτοκρατορικοὶ ἀπόγονοι (α) [Πρόσωπα τοῦ ...χθές;]12Αὐτοκρατορικοὶ ἀπόγονοι (α) [Πρόσωπα τοῦ ...χθές;]11

Ἐν τάξει… Θεωρητικῶς ἀποκλείεται νὰ ἔφυγαν ἀπὸ τὴν Κρήτη οἱ Παττακοί, γιὰ νὰ γίνουν κωστόπουλοι σὲ ὅλην τὴν ἐπικράτεια.
Μά κι ἀπό τήν ἄλλην; Τόσο …τυχαῖον τό νά ἔχουμε ἀπό ὅλα τά …χρώματα καί ἀπό ὅλην τήν …νεοταξίτικη προπαγάνδα ταὐτόχρονα;
Περισσότερα
ἐδῶ , ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

Ὅσο γιὰ τὸν γνωστό μας Γιάννη Μιχελάκη, δὲν ἔχω λόγια….
Καὶ βενιζελικὸς καί, κατὰ πῶς φαίνεται, ἄμεσος …αὐτοκρατορικὸς ἀπόγονος.
Καὶ …ὁλίγον (ὄχι πολύ) ἐμπλεκόμενος σὲ πολλὲς …ἀσάφειες!!!

Ἕνα ἀκόμη πολὺ ἐνδιαφέρον ὄνομα …αὐτοκρατορικῶν ἀπογόνων εἶναι τὸ Βαλυράκης: ποὺ μᾶς προέκυψε …πολέμιος τῆς δικτατορίας τοῦ Παττακοῦ καὶ ὁλίγον …πράκτωρ, ἐκπαιδευμένος σὲ στρατόπεδα τῆς Παλαιστίνης!!!
Ὤ…. Πολλὲς συμπτώσεις!
Ἡ σκυτάλη δὲν φεύγει ἀπὸ τὰ χέρια τους μὲ καμμία δύναμιν!!!

Κορυφαίο στέλεχος της αντι-χουντικής αντιστάσεως και του ενόπλου κλάδου του ΠΑΚ (είχε εκπαιδευτεί σε στρατόπεδα της PLO στην Παλαιστίνη), ο Βαλυράκης ήταν καταζητούμενος από το καθεστώς της 21ης Απριλίου επί τρία χρόνια για βομβιστικές επιθέσεις και συνελήφθη τελικά το 1971, όπου βασανίστηκε και φυλακίστηκε στο ΕΑΤ-ΕΣΑ. Απέδρασε όμως καθώς κατάφερε να κόψει τα κάγκελα του κελιού του και μετά προκάλεσε βραχυκύκλωμα στο ηλεκτρικό δίκτυο των φυλακών. Στην συνέχεια ανέβηκε στην στέγη ενός τραίνου που πήγαινε στην Γιουγκοσλαβία. Για κακή του τύχη το τραίνο σταμάτησε για ανεφοδιασμό στα σύνορα, οι προβολείς των φυλακίων έπεσαν επάνω του, τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν. Αυτή την φορά οδηγήθηκε στις φυλακές Κερκύρας.

Τελικά κατάφερε πάλι να αποδράσει, αυτή την φορά κολυμπώντας ως την Αλβανία. Αλλά το εκεί καθεστώς του Ενβέρ Χότζα νόμιζε πως ήταν Έλληνας κατάσκοπος της χούντας, και αρχικά του επέβαλε ποινή τριών ετών σε καταναγκαστικά έργα στο στρατόπεδο του Φίερι. Όμως αυτή την φορά στάθηκε τυχερός καθώς ο Ανδρέας Παπανδρέου κινητοποίησε τις επαφές του με το διεθνές Μαοϊκό και φιλοκινεζικό κίνημα (εκείνη την εποχή η Αλβανία ήταν δορυφόρος της Κίνας του Μάο) για να τον σώσει. Τελικά ο πρίγκιπας της Καμπότζης Σιχανούκ, στενός φίλος του Ανδρέα Παπανδρέου, επενέβη στους Κινέζους, οι οποίοι επενέβησαν στους Αλβανούς, και έτσι ο Σήφης Βαλυράκης αφέθηκε ελεύθερος.

Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Χανίων με το ΠΑΣΟΚ το 1977. Διετέλεσε Υφυπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών (Οκτώβριος 1981 – Νοέμβριος 1984), Υφυπουργός Πολιτισμού με αρμοδιότητα τον Αθλητισμό (Ιούλιος 1985 – Ιούνιος 1988), Υφυπουργός Δημόσιας Τάξεως (Ιούνιος 1988 – Ιούλιος 1989 και Ιούλιος 1994 – Μάρτιος 1995) και Υπουργός Δημόσιας Τάξεως (Μάρτιος 1995 – Ιανουάριος 1996).

βικιπαιδεία

Ἐπίσης πολὺ θὰ ἤθελα νὰ  μάθω τὸ ἐὰν ὁ γνωστὸς Κυριακόπουλος, τῆς Μήλου, κρατᾶ ἀπὸ τὴν ἰδία οἰκογένεια.

Θὰ προσέξατε ἴσως πὼς κοκκίνησα καὶ τὸ ὄνομα Βολουδάκης.Αὐτοκρατορικοὶ ἀπόγονοι (α) [Πρόσωπα τοῦ ...χθές;]7
Νέα …«φιλελεύθερη» λέμε, ὄψις τῆς οἰκογενείας.
Λεπτομέρειες γιὰ τὸν βολουδάκη ἐδῶ.
(Κατὰ τὸν Μιχελάκη, μὲ τὴν ΝουΔουλάρα κι αὐτός!!! Σκυτάλη εἶναι αὐτή!!!)

Ἐδῶ ὅμως πρέπει νὰ ἐξετάσουμε καὶ τὸ ὄνομα Μανουσογιαννάκης.
Ἐλπίζω κι εὔχομαι (ναί, θὰ ἤθελα) νὰ μὴν ἔχῃ κι αὐτὸς ῥίζες ….αὐτοκρατορικές, λέμε…

Αὐτοκρατορικοὶ ἀπόγονοι (α) [Πρόσωπα τοῦ ...χθές;]6
(Σέ τί διαφέρει ὁ Βαλυράκης ἀπό τόν Μανουσογιαννάκη; Στήν …φόρμα ἐργασίας;)

Τέλος, πάντα γιὰ τοὺς Σκορδύληδες, ποὺ παρακλάδι τους εἶναι καὶ οἱ Παττακοί, θὰ πρέπη νὰ γνωρίζουμε πὼς μὲ τὸν Δασκαλογιάννη ἦσαν σύντροφοί του οἱ ἀπόγονοι τῶν …ἀρχοντόπουλων:

«Κι οὕλοι Στρατίκοι, Παττακοί, Σκορδύλοι κι ὅσοι ἄλλοι,
ἀποῦ τσοῖ Τούρκους δυὸ καὶ τρεῖς κάνουν δίχως κεφάλι.»

ἀπὸ τὸ τραγοῦδι τοῦ Δασκαλογιάννη, στίχοι 535-536.

Συνοψίζοντας.
Μὲ μία πρόχειρη ματιά, μόνον γιὰ τὸ ὄνομα Σκορδίλης ἤ Σκορδύλης, καὶ τὸ παρακλάδι Παττακός, ἔχουμε νὰ λέμε γιὰ καιρό.
Δυστυχῶς ὅμως οἱ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν ἔχουν καλὰ «κρύψει» τὶς ῥίζες τους. Θὰ ἔχουν τοὺς λόγους τους ἤ θὰ τὶς …ξέχασαν.
Πάντως, συνήθως, τοὺς συναντοῦμε σὲ πολὺ προβεβλημένες θέσεις καὶ σὲ θέσεις «κλειδιά». (Συνδικαλιστές, πρόεδροι, βουλευτές, δημοτικοὶ καὶ νομαρχιακοὶ σύμβουλοι, κομματόσκυλα, δημοσιοκᾶφροι…)
Όἱ σπουδές τους, συνήθως, πανάκριβες καὶ δυσπρόσιτες γιὰ ἐμᾶς.
Ἡ προβολή τους, συνήθως, μεγίστη, ἀκόμη κι ἐὰν πρόκειται γιὰ ἀποδεδειγμένους ἀπατεῶνες.
Ἡ συμμετοχὴ κάποιων ἐξ αὐτῶν σὲ πολλὰ …«ἐπεισόδια» τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας δηλώνει τοὐλάχιστον συνέχεια καὶ συνέπεια.
Ὄχι δῆλα δὴ πὼς εἶναι ἀπαραιτήτως ὅλοι τους μὲ τοὺς …κακούς, ἀλλὰ τοὐλάχιστον, ἔως σήμερα, ὅσοι ἔχουν παίξει σημαντικοὺς ῥόλους, στὰ ἐθνικά μας, στὰ κοινωνικά μας καὶ στὰ πολιτικά μας ζητήματα, ἢσαν κυρίως μὲ τοὺς …κακούς.
Κι ὅταν λέω …κακούς, δὲν ἐννοῶ ἐπισήμως ἐχθρούς, ἀλλὰ κυρίως «ἐπιστάτες».  Δῆλα δὴ πρόσωπα ποὺ γνωρίζουν τὸ …«καλό» μας, πάντα πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς, γιὰ ἐμᾶς, ἀλλὰ δίχως νὰ …συμφωνοῦμε ἤ νὰ ἔχουμε δικαίωμα ἐκφορᾶς λόγου…
Εἶτε διὰ τῆς …«πειθοῦς», εἶτε διὰ τῆς βίας, εἶτε διὰ τῆς παραπληροφορήσεως, εἶτε διὰ τῆς προπαγάνδας, εἶτε διὰ τῶν ψεμμάτων, εἶτε ἀκόμη καὶ μὲ μισὲς ἀλήθειες, διαφεντεύουν ἐμᾶς, τοὺς …χαχόλους καὶ μᾶς κρατοῦν ἐκεῖ ποὺ ἔλαβαν ἐντολὲς νὰ μᾶς κρατήσουν.
Κι ἀρκετὲς φορές, ἀπὸ αὐτὲς ποὺ μᾶς …καθωδήγησαν, μᾶς ὁδήγησαν στὴν ΔΙΚΗ ΜΑΣ σφαγή, τὶς γενοκτονίες καὶ τὸν ἀφανισμό…
Σὲ κάποιες περιπτώσεις κάποιοι ἐξ αὐτῶν ἔπεσαν στὸν βωμὸ τοῦ καθήκοντος. (Δὲν μπορῶ ὅμως τώρα πιὰ νὰ σᾶς ἀποσαφηνίσω τὸ ποιὸ ἀκριβῶς ἦταν τὸ καθῆκον τους!!!).
Κι ἐμεῖς;
Πάντα στὴν δουλεία μας…!!!

Θὰ σκεφθεῖτε ἴσως πὼς κάποιοι, πολὺ πιθανόν, νὰ μὴν ἔχουν ἰδέα τῆς …κληρονομιᾶς τους.
Ἴσως ναί…
Ἴσως κι ὄχι…
Ἄλλως τέ, κάθε φορὰ ποὺ μᾶς ὁδηγοῦσαν κάπου (μὲ ὅποιον τρόπο) δὲν ἦταν καὶ τὸ καλλίτερο γιὰ ἐμᾶς, τοὺς πολλούς, τὸν λαό.
Ἀκόμη καὶ σὲ περιπτώσεις ποὺ κάποιοι ἐξ αὐτῶν ἐθυσιάσθησαν, αὐτὸ συνέβη λόγῳ …παραπλεύρων ἀπωλειῶν ἤ λόγῳ τῆς προγραμματισμένης θυσίας τους. (Ναί… Κι αὐτὸ συνέβη!!! Οἱ Καλλέργηδες τὸ ἐδίδαξαν πρῶτοι!!!)
Ἄλλως τέ… Στὰ δύσκολα χρόνια τῆς τουρκοκρατίας οἱ ἐλάχιστοι ποὺ μποροῦσαν νὰ διατηροῦν κάποιο μικρὸ ἤ μεγάλο στράτευμα, ἦσαν αὐτοὶ ποὺ εἶχαν καὶ τὰ ἀνάλογα …μέσα!!!

Δὲν θέλω νὰ μειώσω τὸν ἡρωϊσμὸ καὶ τὴν αὐτοθυσία μερικῶν, ἀλλὰ θέλω νὰ γνωρίζουμε πὼς κάποιοι, ἀπὸ παλαιοτάτων ἐτῶν, ὅταν ξεκινοῦσαν κάποιον πόλεμο, δὲν τὸ ἔκαναν γιὰ νὰ σώσουν ἐμᾶς, ἀλλὰ γιὰ νὰ σωθοῦν οἱ ἴδιοι ἤ γιατὶ αὐτὲς ἦσαν οἱ ἐντολές τους ἤ διότι κάτι διεκδικοῦσαν.
Ἄλλως τέ… Δὲν εἶναι καὶ πολὺ μακρυνὸ τὸ παράδειγμα τοῦ Καλλέργη ποὺ ἀνέτρεψε τὸν Ὄθωνα, γιὰ νὰ τὸν ἀντικαταστήσῃ, κατὰ πῶς ἤθελε ἀρχικῶς, μὲ τὸν …Ναπολέοντα τῆς Γαλλίας, ἀλλὰ τελικῶς νὰ καταλήξῃ μὲ τὸ νὰ μετατρέψῃ τὸν Παρθενώνα σὲ …χασαποταβέρνα, γιὰ χάριν τῶν …δανειστῶν-ἀφεντικῶν!!!

Αὐτοκρατορικοὶ ἀπόγονοι (α) [Πρόσωπα τοῦ ...χθές;]15

Χασαποταβέρνα ὁ Παρθενών.

(Τί εἶχες πάντα Γιάννη μου εἴπαμε;;;;;)

Σημαντικὲς λεπτομέρειες γιὰ τὸν ῥόλο τῶν Φωκάδων καὶ τῆς παρέας τους μπορεῖτε νὰ δεῖτε ἐδῶ:

Ἡ πραγματικὴ ὑπέρβασις τοῦ Ἰωάννου Μεταξᾶ.

Ἐπίσης, θὰ πρέπη νὰ συγκρατήσουμε τὴν ἐξῆς λεπτομέρεια:
Ούδέποτε …αὐτοκρατορικοὶ ἀπόγονοι, ὅσο …ξεπεσμένοι κι ἐὰν εἶναι, θὰ ἔμπλεκαν μὲ ΜΗ …αὐτοκρατορικοὺς ἀπογόνους.
Ὁ γάμος τῆς βενιζελικῆς ἀπογόνου Ντόρας μέ τόν …αὐτοκρατορικό ἀπόγονο Μπακογιάννη, πῶς …ἐξηγεῖται;

Βενιζελικοὶ ἀπόγονοι (γ)

ΔΕΝ ἐξηγεῖται διότι εἶναι …αὐτονόητος;

Φιλονόη.

Φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

Leave a Reply