Θεωρώντας γιὰ «ἡγέτες» μας τοὺς δημίους μας (β)

Γράφαμε λοιπὸν γιὰ τὸν «μεγάλο» Ἀνδρέα Παπανδρέου καὶ γιὰ τὸ πόσο πολὺ μᾶς «ἀγαποῦσε». 

Θεωρώντας γιὰ «ἡγέτες» μας τοὺς δημίους μας (α)

Ὥρα εἶναι νὰ θυμηθοῦμε τὸν ἄλλον «μεγάλο» καὶ σύγχρονο τοῦ Ἀνδρέα… Τὸν Κωνσταντῖνο Μητσοτάκη. Τί νά ποῦμε ὅμως γιά αὐτόν; Τί νά πρωτοθυμηθοῦμε; Ἀπό ποῦ νά ἀρχίσουμε καί ποῦ νά τελειώσουμε;
Ἂς ξεκινήσουμε ἀπὸ τὰ …τελευταία ἀποκαλυφθέντα, ποὺ ἀφοροῦν στὸν ῥόλο ποὺ ἔπαιξε στὸ «Εἰδικὸν Δικαστήριον» γιὰ τὰ σκάνδαλα τοῦ μΠατΣοΚ….
Ναί, αὐτό…
…ποὺ θὰ ἀπέδιδε δικαιοσύνη!!!

Συνέχεια

Θεωρώντας γιὰ «ἡγέτες» μας τοὺς δημίους μας (α)

Εἶναι ἀπορίας ἄξιον πού, ἐδῶ καὶ δεκαετίες, ὁ μύθος τῆς «καλῆς ἀριστερᾶς», μὲ τὸ «ἠθικὸν πλεονέκτημα» καὶ τὶς λοιπὲς παραμυθολογίες, ἔχει δομήσῃ «σχολή» σοσιαλιστοδημοκρατῶν στὴν χώρα μας.
Λίγο ἡ προπαγάνδα (βλέπε, ὡς ἀρχὴ καὶ τέλος της, τὴν μεγάλη ΕΡΤ, ποὺ ὅλοι μας χρυσοπληρώνουμε)…
Λίγο οἱ «ἀπολογητές» τῆς ἀριστερᾶς πού, στὴν πραγματικότητα ἦσαν καὶ παραμένουν οἱ ὑμνητές της, λειαίνοντας καὶ διαγράφοντας κάθε της ἔγκλημα…
Λίγο καὶ ἡ ἀμνημοσύνη τοῦ κόσμου…
…ἔφθασε σήμερα νὰ συζητᾶμε γιὰ μίαν κοινωνία ἀριστεροσοσιαλίζουσα, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐθνικο-πατριωτικοῦ της χαρακτῆρος. Κι ἔτσι, ἀπολύτως παραλόγως, βλέπουμε (πραγματικούς) «ἀναρχικούς», νὰ εἶναι σκληροπυρηνικοὶ (πραγματικοί) πατριῶτες, (πραγματικούς) «ἀριστερούς», νὰ εἶναι σκληροπυρηνικοὶ (πραγματικοί) πατριῶτες καὶ (πραγματικούς) «κεντρώους» νὰ εἶναι ἐπίσης σκληροπυρηνικοὶ (πραγματικοί) πατριῶτες.
(Δὲν ἀναφέρομαι στοὺς φερομένους ὡς «δεξιούς» ἢ «ἀκροδεξιούς» διότι αὐτοί, ἀνεξαρτήτως τοῦ «ἡγέτου» τους, δηλώνουν ἐπισήμως κυρίως πατριῶτες. Τὸ ἐὰν εἶναι ὅμως κι ἔτσι, εἶναι μία ἄλλη ἱστορία…!!!)
Ἀλλά, δυστυχῶς μας καὶ πάλι, ὅπου τὸ «χρῆμα λαλεῖ» ἐκεῖ γεννῶνται καὶ ὁπαδοί… Καὶ τὸ «χρῆμα λαλεῖ» ὅταν κι ἐφ΄ ὅσον οἰ γνωστοί μας τοκογλῦφοι χρηματοδοτοῦν ἀφειδῶς τοὺς δικούς τους…
Συνέχεια

Βενιζελικὲς μυστικὲς «φιλοξενίες» (ἀρχαιοκαπήλων) Ἄγγλων!!!

1916: Ἄγγλοι ἀρχαιοκάπηλοι στὴν Ἀμφίπολη

Συνέχεια

Φιλελληνισμὸς ἔμπρακτος

Καὶ φιλανθρωπισμός, θὰ προσέθετα.
Καὶ κοινὴ λογική.
Καὶ στοιχειώδης ἀξιοπρέπεια…
Αὐτὰ ὅμως ἀπὸ Ἰαπωνία μεριά, καθὼς καὶ λίγο ἀπὸ κάποιους Ἀμερικανούς.
(Καὶ τὸ ἐννοῶ… Διότι ἂν καὶ μόνον ἕνας Ἰάπων εὑρέθη ἐκεῖ, τὶς ἡμέρες ποὺ τὸ αἷμα ἔῤῥεε στὴν θάλασσα, ἔπραξε τὸ αὐτονόητον. Ἀντιθέτως δὲν ἦσαν ὅλοι οἱ Ἀμερικανοὶ ποὺ τὸν ἐμιμήθησαν!!! Τμῆμα τους καὶ μόνον!!!)

Μά, παραλλήλως σαπροφυτισμός, παρασιτισμὸς καὶ ἀνθελληνισμὸς ποὺ κορυφώνετο σὲ κάθε ἐπίπεδον!!!
Συνέχεια

Λίγες σταγόνες ἱστορίας γιὰ τοὺς κυβερνῶντες μας

Ὁ Θεόδωρος Σκυλακάκης ὑπῆρξε ὑπουργὸς ἐσωτερικῶν στὴν πρώτη κυβέρνηση Μεταξᾶ.
Εἶχε δὲ ὡς ὑφυπουργὸ τὸν Ἀλέξανδρο Παπαχελᾶ.
Ἀμφότεροι ὑπῆρξαν πολιτικοὶ φίλοι τοῦ Σοφοκλέους Βενιζέλου καὶ τοῦ Ἀριστομένους Μητσοτάκη. Συνέχεια

Ζήτω ἡ …δουλεία τῆς Κυριακῆς!!!

Πρὸ καὶ μετὰ ἀναλήψεως κυβερνητικῶν θέσεων…

Συνέχεια