Στά Σκόπια πρωθυπουργεύει τό κούλλλιιι;

Ὑποτίθεται, ὑποτίθεται λέμε, τὸ κούλλλιιι ἐψηφίσθη (μὲ πολλὰ ἐρωτηματικά, εἰσαγωγικὰ καὶ ἀμφισβητήσεις!!!) ἀπὸ Ἕλληνες, γιὰ νὰ ὑπηρετῇ τὰ συμφέροντα τῶν Ἑλλήνων.
Πάντα Ὑποτίθεται, διότι ἀπὸ τὴν πραγματικότητα ἔως τὸ ἐπιθυμητό, ὑπάρχουν ἀπίστευτες διαφορές, παρανοήσεις καί, τελικῶς, ἀποστάσεις.
Πρὸς τοῦτον τὸ κούλλλιιι ἀνοικτὰ πλέον ὑπερασπίζεται τὰ συμφέροντα τῶν σκοπιανῶν, δίχως κἂν νὰ ἐνδιαφέρεται γιὰ νὰ κρατήσῃ, στοιχειωδῶς, τὰ προσχήματα.

Γιὰ τὴν ἀκρίβεια πλέον «ξεκινᾶ ἐκστρατεία» πρὸ κειμένου νὰ «ξεκολλήσουν» ἀπὸ τὶς ἀντιῤῥήσεις τους οἱ λοιποὶ (φερόμενοι ὡς) Εὐρωπαῖοι ἡγέτες καὶ νὰ συμπεριλάβουν τὰ Σκόπια (καί, κατ’ ἐπέκτασιν καὶ τὴν Ἀλβανία) στοὺς «κόλπους» τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης.

πηγὴ

Μέ τί ὄνομα; Ἔ, μὲ αὐτὸ πού, ὑποτίθεται, πὼς θὰ …«ἐπενήλεγχε»!!!

Ἂς ἑστιάσουμε ὅμως στὸ πῶς διεχειρίσθη τὸ ἐν λόγῳ ἄτομον καὶ ἡ παράταξίς του, τὸ ζήτημα τῶν Σκοπίων. Τί μᾶς εἶχαν πῆ; Ἐπὶ τῆς οὐσίας τίποτα. Ἀερολογίες, ἀρλουμπολογιες, ἀφορισμοὺς καὶ λοιπὲς κοτσανολογίες τῆς ἀναβλητικότητος καὶ τοῦ στιγματισμοῦ τῶν …ἄλλων, ἔως τὶς ἐκλογές.

«…Κι ἐνᾦ οἱ ἐγχώριοι καραγκιόζηδες ἀποδέχονται, ὁ ἔνας πίσω ἀπὸ τὸν ἄλλον, τὸν ὅρο «Μακεδονία» γιὰ τὰ Σκόπια, παραμένοντες πιστοὶ στὶς ἐντολὲς πSoros, κάποιοι ἄλλοι, ἀπὸ τὴν Βουλγαρία ὅμως, διαφωνοῦν…

Τὸ κούλλλι δηλώνει πὼς «θὰ σεβασθῇ τὴν συμφωνία γιὰ νὰ μὴν …έκνευρισθῇ ἡ Τουρκία!!!»

Θά ἰσχύση ἡ «συμφωνία τῶν Πρεσπῶν» γιά νά μήν …ἐρεθισθῇ ἡ Τουρκία

Ἡ Γαλλία ἀνέκοψε τὴν εὐρωπαϊκὴ πορεία Σκοπίων καὶ Ἀλβανίας καὶ κάποιοι χαίρονται… Καλά…

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «ἀκροδεξιᾶς» τοῦ κούλλλιι!!!

Κατόπιν τούτου αὐτὰ ἔπαυσαν καὶ τὰ προσωπεία ἔπεσαν. Μία χαρὰ συμφωνοῦσαν ἅπαντες μεταξύ τους στὸ ξεπούλημα τῆς Μακεδονίας.
Τί νομίζατε; Ἄλλως τέ, ὡς γνωστόν, τὸ «κράτος ἔχει συνέχεια» ὅταν ὑπηρετεῖται ἀπὸ τὸ «πολιτικὸ προσωπικό του», ποὺ δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τοὺς αὐτοὺς βενιζελοαὐτοκρατορικοὺς ἀπογόνους.

Πρὶν ὅμως σᾶς ἀφήσω, ἂς θυμηθοῦμε κάτι, πολὺ οὐσιαστικό, εἰδικῶς γιὰ τά, διαφόρων τύπου καὶ ἐπιπέδων, συμφέροντα γύρω ἀπὸ τὸ σκοπιανό.

Ὑπάρχουν (καὶ οἰκογενειακά) συμφέροντα πίσω ἀπὸ τὸ «Μακεδονικό»

Αὐτά, λίγο ἔως πολύ, ἦσαν γνωστὰ γιὰ τὸ μητσοτακέικο, ποὺ ἐδῶ καὶ ἕναν αἰῶνα, μὲ διαφόρων εἰδῶν προσχηματικὰ …ὀνόματα, διαφεντεύει τὸν τόπο καὶ τὶς ζωές μας.

Κάποτε μᾶς τὸ ἔπαιζαν ὑπέρ-μ-πατριώταροι, κάποτε σκέτο δοσίλογοι καὶ κάποτε ἄλλοτε κάτι ἀνάμεσα, ἀναλόγως τῆς ἐποχῆς, ἀναλόγως τῆς γραμμῆς τοῦ χρήματος, καὶ ὁπωσδήποτε πάντα βάσει ἐξωγενῶν ἐντολῶν.
Γνωστὰ κι αὐτὰ γιὰ ὅλους αὐτούς.
Μὲ ἐμᾶς δὲν ξέρω τί γίνεται…!!! 

Φιλονόη

 

 

(Visited 118 times, 1 visits today)
Leave a Reply