Ἴδιες τακτικὲς κατακτήσεως, ἐδῶ καὶ αἰῶνες, ἀπὸ τοὺς ὀθωμανοὺς

Κοιμήσου λοιπὸν καὶ μὴν ἀλλάζῃς πλευρό…!!! 
(Κάποιοι συμπατριῶτες σου τὰ χονδροκονομοῦν ξεπουλώντας σε, ὡς σκρᾶπ. Ἄδικο ἔχουν;)

Ὑπέρ-προσφορὲς τουρκικῶν τουριστικῶν καταστημάτων σὲ …σωσίβια!!!

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Ἀπὸ τὸν Σπῦρο Σούμπαση:

Ὁ ἐποικισμὸς πρὸ τῶν πυλῶν.

Πολὺ παλαιὸ τὸ «κόλπο» τῶν μουσουλμάνων μὲ τοὺς «εἰρηνικοὺς μετανάστες».

Πρὸ τῆς κατακτήσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τὸ 1453, ἀπὸ τοὺς Τούρκους, εἶχαν ἐγκατατασταθῆ «εἰρηνικῶς» στὴν Μακεδονία, στὴν Θράκη καὶ στὴν Θεσσαλία Τουρκομάνοι Γιουροῦκοι μουσουλμάνοι, βοσκοὶ καὶ νομάδες…(Λαθρομετανάστες) …

Ἀργότερα, μὲ τὴν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἀπέκτησαν δικαιώματα καί, «χωρὶς πόλεμο», κατεκτήθη ἡ κεντρικὴ καὶ βόρειος Ἑλλάς.
Τότε μετεκινήθησαν πολλοὶ Ἕλληνες πρὸς τὴν νότιο Ἑλλάδα, κυρίως πρὸς τὴν Πελοπόννησο καὶ τὴν Ἑπτάνησο…

Σύγχρονοι μελετητὲς τῆς ὀθωμανικῆς Ἱστορίας διεπίστωσαν ὅταν ἦταν σχέδιον τῶν ὀθωμανῶν, μὲ εἰρηνικὲς μαζικές, ὀθωμανικὲς μετακινήσεις σὲ ὅλα τὰ Βαλκάνια.
Καί, μετά, κατεκτήθη τὸ Βυζάντιο…

Καθηγητὲς Πανεπιστημίων Ἀθηνῶν, Θεσσαλονίκης, Ἰωαννίνων, Κρήτης, Τέξας, Κέντρου Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν Οὐάσινγτων:

 • Θεοδωρακόπουλο
 • Ταάτσος
 • Ξυγγόπουλος
 • Μυλωνᾶς
 • Βακαλλόπουλος
 • Μπαστιᾶς
 • Ἀγγέλου
 • Ἀλεξίου
 • Ἀναστασίου
 • Ἀρνάκης
 • Ζῶρας
 • Λαμψίδης
 • Λουκάτος
 • Μαλτέζος
 • Μοσχονᾶς
 • Παπαδόπουλος
 • Πατρινέλης
 • Τσιρπανλῆς
 • Χασιώτης
 • Χατζηδάκης

Χοϊδᾶς Διονύσιος

ἐπιμέλεια κειμένων Φιλονόη καὶ Φίλοι 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply