ΦιλελεύΤεροι …λυτρωτὲς μὲ τὸν Κυριάκο!!!

Εἶχα φίλους στὰ κοινωνικὰ δίκτυα καμμία 80αριὰ ποτάμηδες, πρὸ τεσσάρων καὶ πέντε ἐτῶν.
Μοῦ εἶχαν μείνη κληρονομιὰ ἀπὸ τὴν μεταῤῥύθμιση καὶ τοὺς μανοξαφᾶδες.

Ἀπὸ τὸ πρωὶ ἔως τὸ βράδυ ἐξύβριζαν τὸν Σαμαρᾶ.
Μετὰ πῆγαν  ὁμαδικῶς καὶ ἐψήφισαν λυτρωτὴ Κυριάκο στὶς ἐσωκομματικές.

Ἀπὸ τὸ 2016 ὡς τὸ 2019 τοὺς 70 τοὺς διέγραψα.
Τὸ τελευταῖο πεντάμηνο μαθαίνω νέα τους πλέον ἀπὸ δημοσιεύματα φίλων καὶ ἀποκόμματα τῆς ἐφημερίδος τῆς κυβερνήσεως. Οἱ 67 πλέον ἔχουν διορίσθῆ ἀπὸ τὸν Κυριάκο σὲ θέσεις τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ.
Τελευταία ἐγγραφὴ ἦταν ὁ Λιαρόπουλος….

Νὰ εἶναι καλὰ οἱ ἀνθρῶποι (τόνος στὸ ὠμέγα) νὰ πολεμοῦν γιὰ τὸν φιλελεφτερισμό.
Γκράτσιε Κυριάκο.

Πιὸ συγκεκριμένα.
Ὁ Λιαρόπουλος, ὁ Ἄγης Βερούτης, ἀλλὰ κι ἕνας δημοσιογράφος τοῦ λίμπεραλ τζῆ ἂρ ἐγκαθιδρύουν μὲ τὰ κανόνια φιλελεφτερισμό.
Οἱ κυρίες δὲν ἔχουν ταυτοποιηθῆ ἀκόμη.
Πάντως ἀπὸ τὸν φίλο Κώστα μαθαίνω πὼς μέσα στὴν παραπάνω συρφετὸ διακρίνονται καὶ κάποιοι δημοσιογράφοι τοῦ λίμπεραλ: Ζάμπουκας, Δῆμτσα, Μαργιολῆς καὶ Πανοῦτσος…

Εἰκάζεται ὅτι ἡ φέρουσα γούνινο παλτὸ εἶναι ἡ Εἰρήνη Ἀγαπηδάκη καὶ ἡ ἄλλη κυρία εἶναι ἡ κυρία ἐπὶ τιμῶν τῆς Αὐτοκράτειρας Ντόρας.
Ὁ θεὸς μὲθ ἠμῶν…..
#metonkyriakoκαὶμὲτὸνυἱὸτῆςΝτόρας

Κι ἐδῶ βλέπουμε εὐρωφιλελέδες #metonkyriako ποὺ ἀναμένουν διορισμὸ γιὰ νὰ ἐγκαταστήσουν φιλελεφτερισμό.
Τὰ πρωϊνὰ φωνάζουν ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ψυχῆς τους «Ζήτω ἡ Ντόρα Μπακογιάννη καὶ ὁ Λυτρωτὴς Κυριάκος»

«Ἕνας» 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply