Θά ἰσχύση ἡ «συμφωνία τῶν Πρεσπῶν» γιά νά μήν …ἐρεθισθῇ ἡ Τουρκία;

Ὁ Κούλης καὶ οἱ σὺν αὐτὸν ηὗραν τὴν καραμέλα πὼς δὲν γίνεται νὰ μὴν ἀποδεχθοῦμε τὴν προδοτικὴ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν γιατί λέει ὅταν δὲν τηρῇς μία Διεθνῆ Συνθήκη τότε καὶ ὁ ἄλλος (Τουρκία) θὰ ζητήση ἀλλαγὴ τῶν ἤδη ὑπαρχουσῶν Συμφωνιῶν.

Ἆσε μας ῥὲ κούλη…!!!

Πότε ἐσεβάσθη ἡ Τουρκία τὶς Διεθνεῖς Συνθῆκες καὶ τί τῆς ἔκαναν οἱ «καλοί» μας σύμμαχοι.
Ἔχει ξεπατώση τὸν Ἑλληνισμὸ ἀπὸ Ἰμβρο καὶ Τένεδο, ὁ ὁποῖος σύμφωνα μὲ τὴν Συνθήκη τῆς Λωζανης ἦταν ἡμιαυτόνομος. Ποιὲς οἱ κυρώσεις πού τοὺς ἐπέβαλε τὸ Διεθνὲς Δίκαιο;;

Ἔχει μισὴ χῶρα ὑπὸ κατοχὴ (Κύπρος) γιὰ 40 καὶ πλέον χρόνια, ἔχει σωρεία καταδικαστικῶν ἀποφάσεων ἀπὸ τὸν ΟΗΕ καί;;;; Ἔ καί;;;

Μήπως ἔχει σεβασθῆ τήν Διεθνῶς ψηφισμένη ἐπέκταση τῶν χωρικῶν ὑδάτων στὰ 12 ν.μ.;;; Αὐτὴ ὅμως τὸ ἔχει ἤδη ἐφαρμόση γιὰ τὴν ..πάρτη της στὴν Μαύρη Θάλασσσα, ἀλλᾶ γιὰ ἐμᾶς δὲν τὸ δέχεται ὅμως. Τί τῆς κάναμε, τί τῆς ἔκανε ἡ Διεθνὴς Κοινότης;

Δὲν ἀφήνεις ῥὲ κούλη τὰ σάπια περὶ Διεθνῶν Συνθηκῶν καὶ ἄλλες μαλακίες;
Γιατί δὲν λὲς πώς σὲ βόλεψε μία χαρὰ ὁ Σύριζας τὸν ὁποῖο φυσικὰ καὶ σιγοντάρησες νὰ τὴν ψηφίσῃ;

Κωνσταντῖνος Β.

(Visited 186 times, 1 visits today)
Leave a Reply