Θά ἰσχύση ἡ «συμφωνία τῶν Πρεσπῶν» γιά νά μήν …ἐρεθισθῇ ἡ Τουρκία;

Ὁ Κούλης καὶ οἱ σὺν αὐτὸν ηὗραν τὴν καραμέλα πὼς δὲν γίνεται νὰ μὴν ἀποδεχθοῦμε τὴν προδοτικὴ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν γιατί λέει ὅταν δὲν τηρῇς μία Διεθνῆ Συνθήκη τότε καὶ ὁ ἄλλος (Τουρκία) θὰ ζητήση ἀλλαγὴ τῶν ἤδη ὑπαρχουσῶν Συμφωνιῶν.

Ἆσε μας ῥὲ κούλη…!!!

Πότε ἐσεβάσθη ἡ Τουρκία τὶς Διεθνεῖς Συνθῆκες καὶ τί τῆς ἔκαναν οἱ «καλοί» μας σύμμαχοι.
Ἔχει ξεπατώση τὸν Ἑλληνισμὸ ἀπὸ Ἰμβρο καὶ Τένεδο, ὁ ὁποῖος σύμφωνα μὲ τὴν Συνθήκη τῆς Λωζανης ἦταν ἡμιαυτόνομος. Ποιὲς οἱ κυρώσεις πού τοὺς ἐπέβαλε τὸ Διεθνὲς Δίκαιο;;

Ἔχει μισὴ χῶρα ὑπὸ κατοχὴ (Κύπρος) γιὰ 40 καὶ πλέον χρόνια, ἔχει σωρεία καταδικαστικῶν ἀποφάσεων ἀπὸ τὸν ΟΗΕ καί;;;; Ἔ καί;;;

Μήπως ἔχει σεβασθῆ τήν Διεθνῶς ψηφισμένη ἐπέκταση τῶν χωρικῶν ὑδάτων στὰ 12 ν.μ.;;; Αὐτὴ ὅμως τὸ ἔχει ἤδη ἐφαρμόση γιὰ τὴν ..πάρτη της στὴν Μαύρη Θάλασσσα, ἀλλᾶ γιὰ ἐμᾶς δὲν τὸ δέχεται ὅμως. Τί τῆς κάναμε, τί τῆς ἔκανε ἡ Διεθνὴς Κοινότης;

Δὲν ἀφήνεις ῥὲ κούλη τὰ σάπια περὶ Διεθνῶν Συνθηκῶν καὶ ἄλλες μαλακίες;
Γιατί δὲν λὲς πώς σὲ βόλεψε μία χαρὰ ὁ Σύριζας τὸν ὁποῖο φυσικὰ καὶ σιγοντάρησες νὰ τὴν ψηφίσῃ;

Κωνσταντῖνος Β.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply