Ἱστορικὴ ἀκρίβεια καταπολεμᾶ τοὺς παραραράκτες τῆς Ἱστορίας

Ὁ Μπικάκης έκτύπησε δύο ἅρματα.

Μὲ τὶς συνθῆκες ὅμως ποὺ τὰ ἐκτύπησε (κρυμμένος στὰ χαλάσματα πίσω ἀπὸ τὸ ὕψωμα Cyta – ἀνάμεσα στὸ Ὕψωμα καὶ στὸ Grammar School – ὅπου ἐνεκλωβίσθη γιὰ ὧρες ἀνάμεσα στὸν τουρκικὸ στρατό), ἦταν σὰν πράξις κάτι τὸ ἄκρως ἠρωϊκό! Ἀδιανόητα ἠρωϊκό!

Ἡ ἀναφορὰ σὲ μία ἴλη ποὺ δῆθεν ἐκτύπησε ὁ Μπικάκης (δηλαδὴ 15 ἅρματα), δίδει λαβὴ στοὺς ἀνθέλληνες στρατιωτικοὺς καὶ πολιτικοὺς ἀλλὰ καὶ κομματικοποιημένους πολῖτες νὰ μιλοῦν γιὰ μυθομανεῖς καὶ …παραχαράκτες τῆς Ἱστορίας!

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 299 times, 1 visits today)
Leave a Reply