Ἐγκλήματα πολέμου γιὰ τὰ ὁποία οὐδέποτε ἐτιμωρήθη ἡ Τουρκία

Τὸ δράμα τῶν ἀγνοουμένων εἶναι αὐτό…
Αὐτὸ ποὺ βλέπετε στὴν φωτογραφία…

Νὰ βλέπῃς τὸν ἄνθρωπό σου ζωντανὸ αἰχμάλωτο στὰ χέρια τῶν Τούρκων καὶ οὐδέποτε νὰ ἐπιστρέφῃ…
Νὰ ἔχουν δῆ τὸν ἄνθρωπό σου – κάποιοι ποὺ ἐπέστρεψαν – ζωντανί, μέχρι τὴν ἡμέρα ποὺ ἔφευγαν ἀπὸ τὶς φυλακὲς τῆς Τουρκίας καὶ αὐτὸς οὐδέποτε νὰ ἔρχεται… Οὐδέποτε…

Ἐγκλήματα πολέμου γιὰ τὰ ὁποία οὐδείς καὶ οὐδέποτε ἐζήτησε νὰ τιμωρηθῇ ἡ Τουρκία.

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 391 times, 1 visits today)
Leave a Reply