Τὸ φιάσκο τῶν Capital Controls σὲ νούμερα

Τὸ φιάσκο τῶν Capital Controls  σὲ νούμεραΑν ρωτήσετε οποιoνδήποτε τραπεζίτη για τις επιπτώσεις των capital controls στην τράπεζα του, θα σας απαντήσει ότι ακόμα δεν τις γνωρίζει σε λεπτομέρειες.
Στο site όμως της τράπεζας της Ελλάδος υπάρχουν ανηρτημένα τα μηνιαία συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για το σύνολο του τραπεζικού συστήματος για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2015.
Από την ανάλυση των στοιχείων αυτών προκύπτει ότι τον μήνα Αύγουστο αυξήθηκαν οι καταθέσεις των Ελλήνων στις τράπεζες κατά 170 εκατομμύρια ευρώ μόνο.

Τον ίδιο μήνα αυξήθηκαν οι καταθέσεις ταμιευτηρίου κατά 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ, με αντίστοιχη μείωση των προθεσμιακών κατά 2,36 δισεκατομμύρια ευρώ.
Η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στις καταθέσεις προθεσμίας διάρκειας ενός έτους, που μειώθηκαν κατά 1,98 δισεκατομμύρια ευρώ.
Στο ίδιο διάστημα μειώθηκαν τα υπόλοιπα των δανείων κατά 1,37 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ περίπου κατά το ίδιο ποσό μειώθηκαν οι υποχρεώσεις των τραπεζών προς την Τράπεζα της Ελλάδος.
Οι καταθέσεις του Δημοσίου στην ΤτΕ αυξήθηκαν κατά 2,89 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά μάλλον αυτή η αύξηση οφείλεται κατά το μεγαλύτερο μέρος της στον φόρο εισοδήματος, που έληγε τον Αύγουστο.
Το πιό ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι τον μήνα αυτόν μειώθηκαν κατά 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ οι υποχρεώσεις των Ελληνικών τραπεζών μεταξύ τους.
Η μείωση αυτή μάλιστα εμφανίζεται να γίνεται κατά 4,39 δισεκατομμύρια ευρώ σε απαιτήσεις λοιπών χωρών της ζώνης του ευρώ.
Αυτό είτε είναι ένδειξη εκτεταμένων μεταβιβάσεων θυγατρικών τραπεζών σε Βουλγαρία και Ρουμανία, που δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα, είτε υποδηλώνει εξόφληση τιτλοποιημένων υποχρεώσεων τραπεζών, που εξοφλήθηκαν τον Αύγουστο, είτε τέλος η τρόικα απαίτησε την εξόφληση οφειλών ανάμεσα σε θυγατρικές τράπεζες της βαλκανικής, για να αποτρέψει την μετάδοση της κρίσεως εκεί.
Κατά πάσα πιθανότητα αυτή ήταν η αιτία των capital controls στην Ελλάδα.
Η εξόφληση αυτών των υποχρεώσεων χρηματοδοτήθηκε κατά 1,42 δισεκατομμύρια ευρώ από μείωση τίτλων, πλην μετοχών και παραγώγων, κατά 1,25 δισεκατομμύρια ευρώ από εξόφληση δανείων λοιπών τομέων και κατά 1,32 δισεκατομμύρια ευρώ από εξόφληση απαιτήσεων έναντι λοιπών ΝΧΙ.
Οι δανειστές προφανώς ανεκάλυψαν την χρήση των θυγατρικών των Ελληνικών τραπεζών για δανεισμό των μητρικών τραπεζών στην Ελλάδα και επέβαλαν τα capital controls για να μην ξανασυμβεί.
Τα capital controls αφορούν εκτός από τους ιδιώτες και στις ίδιες τις τράπεζες.
Η λεπτομέρεια αυτή εξηγεί τους περιορισμούς που τέθηκαν στην χρήση των λογαριασμών των τραπεζών στους ξένους ανταποκριτές τους, αλλά και τους περιορισμούς στην διάθεση αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού από τις Ελληνικές τράπεζες, καθώς και τον ανόητο περιορισμό για αγορές μετοχών στο Ελληνικό χρηματιστήριο με «νέα κεφάλαια».
Στις 17 Ιουλίου ανακοινώθηκε η απορρόφηση του δικτύου της Alpha Bank στην Βουλγαρία από την Postbank Bουλγαρίας με σκοπό την δημιουργία μίας τράπεζας με κεφάλαια 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ.
Η Postbank Bουλγαρίας είναι θυγατρική της Eurobank Ελλάδος κατά 34,56% και μίας μητρικής εταιρείας Ολλανδικών συμφερόντων κατά 54,27%.
Με βάση τις παραπάνω πληροφορίες, θα μπορούσε μέχρι το τέλος του έτους να γίνει τουλάχιστον άλλη μία πώληση θυγατρικής Ελληνικής τράπεζας στα Βαλκάνια.
Τα συμπέρασματα όλων των παραπάνω:
  1. Τα capital controls δεν έπεισαν έως τον Αύγουστο τους καταθέτες να επιστρέψουν τα κεφάλαια τους στις τράπεζες.
  2. Οι επερχόμενες ανακεφαλαιοποιήσεις των Ελληνικών τραπεζών θα γίνουν στο μεγαλύτερο μέρος τους με κεφάλαια από πώληση θυγατρικών τους στην βαλκανική και αλλού.
  3. Με τον σημερινό ρυθμό εξοφλήσεως των υποχρεώσεων των τραπεζών προς την ΤτΕ θα χρειασθούν 26 μήνες για να επανέλθει η κατάσταση στην οφειλή του Ιανουαρίου 2015 (87,47 δισεκατομμύρια ευρώ). Μέχρι τότε ξεχάστε την άρση των capital controls.
  4. Mε αύξηση κεφαλαίων ύψους 14 δισεκατομμύρια ευρώ, τα capital controls aναμένονται να ισχύσουν για 17 μήνες ακόμα.
  5. Τα capital controls επιβράδυναν τον ρυθμό εξοφλήσεως των δανείων κατά 4,16% περίπου ετησίως. Αν θεωρήσουμε ως αντιπροσωπευτικό ένα μέσο ετήσιο επιτόκιο 5%, αναμένουμε ως φυσιολογική την αύξηση των ληξιπρόθεσμων δανείων κατά 9,16% ετησίως.
  6. Η κεντρική κυβέρνηση διέθετε τον Αύγουστο μόλις 8 δισεκατομμύρια ταμειακά διαθέσιμα. Μέχρι το τέλος του έτους σχεδιάζει την είσπραξη πολλών νέων φόρων για την κάλυψη των αναγκών της. Αυτοί οι φόροι όμως θα μειώσουν ισόποσα τις υφιστάμενες καταθέσεις ή απλά δεν θα εισπραχθούν…
Δυστυχώς τα capital controls οδηγούν σε ένα τεράστιο εισπρακτικό φιάσκο, που θα οδηγήσει την χώρα αναπόφευκτα σε ύφεση και σε οικονομικό αδιέξοδο.
Ακούει κάποιος;

 

(Visited 243 times, 1 visits today)
Leave a Reply