Φορολογώντας …φορολογημένα!!!

Ὅταν, ἀπὸ τὴν πρώτη ἡμέρα ὑπουργοποιήσεώς του, μίλησα γιὰ τὴν ἀνικανότητά του καὶ γιὰ τὸ ὅτι δὲν ἔχει καμμία οὐσιαστικὴ ἐργασιακὴ ἐμπειρία, διότι ἦταν μιὰ ζωὴ κομματόκυλο, δὲν ἦταν ἐμπάθεια καὶ τὸ στοιχειοθετοῦσα.

Φορολογώντας ...φορολογημένα!!!1

Τώρα, μὲ τὴν παγκόσμια πρωτοτυπία, νὰ θέλῃ νὰ ξαναφορολογήσῃ  εἰσοδήματα …προηγουμένου ἔτους, γιὰ τὰ ὁποῖα ἔχει εἰσπράξει φόρους, ἐλπίζω καὶ ὁ πλέον ἄσχετος μὲ τὰ φοροτεχνικὰ – οἰκονομικὰ – δημοσιονομικά, νὰ κατανοῇ μὲ πόσο ἐπικινδύνους ἀσχέτους πολιτικοὺς ἀλῆτες ἔχουμε μπλέξει.

Φορολογώντας ...φορολογημένα!!!2

Εἶναι ἡ δεύτερη χονδρὴ ἀποτυχία του σὲ διάστημα 10 μηνῶν.
Τὴν πρώτη κατάφερε καὶ τὰ φόρτωσε στήν, ἐπίσης ἄσχετη, Σαββαΐδου…
Τώρα δὲν νομίζω νὰ τὸν παίρνῃ ἄλλο κι  ἂν βγάλῃ τὰ Χριστούγεννα, δὲν θὰ ἀντέξη νὰ φθάσῃ μέχρι τὸ Πάσχα.

Ὁ Τρύφων Ἀλεξιάδης εἶναι τελειωμένος καὶ τοῦ ἀξίζει.
Δὲν ἀρκεῖ νὰ εἶσαι ὑποτακτικὸς χωρὶς ἀποτέλεσμα…
Οὔτε ἀρκεῖ νὰ διαψεύδῃ κάθε ἑβδομάδα τὶς παπαριές του…
Τελείωσε!!!

Μπαρμπανῖκος

(Visited 191 times, 1 visits today)
Leave a Reply