Φορολογώντας …φορολογημένα!!!

Ὅταν, ἀπὸ τὴν πρώτη ἡμέρα ὑπουργοποιήσεώς του, μίλησα γιὰ τὴν ἀνικανότητά του καὶ γιὰ τὸ ὅτι δὲν ἔχει καμμία οὐσιαστικὴ ἐργασιακὴ ἐμπειρία, διότι ἦταν μιὰ ζωὴ κομματόκυλο, δὲν ἦταν ἐμπάθεια καὶ τὸ στοιχειοθετοῦσα.

Φορολογώντας ...φορολογημένα!!!1

Τώρα, μὲ τὴν παγκόσμιο πρωτοτυπία, νὰ θέλῃ νὰ ξαναφορολογήσῃ  εἰσοδήματα …προηγουμένου ἔτους, γιὰ τὰ ὁποῖα ἔχει εἰσπράξει φόρους, ἐλπίζω καὶ ὁ πλέον ἄσχετος μὲ τὰ φοροτεχνικὰ – οἰκονομικὰ – δημοσιονομικά, νὰ κατανοῇ μὲ πόσο ἐπικινδύνους ἀσχέτους πολιτικοὺς ἀλῆτες ἔχουμε μπλέξει.

Φορολογώντας ...φορολογημένα!!!2

Εἶναι ἡ δεύτερη χονδρὴ ἀποτυχία του σὲ διάστημα 10 μηνῶν.
Τὴν πρώτη κατάφερε καὶ τὰ φόρτωσε στήν, ἐπίσης ἄσχετη, Σαββαΐδου…
Τώρα δὲν νομίζω νὰ τὸν παίρνῃ ἄλλο κι  ἂν βγάλῃ τὰ Χριστούγεννα, δὲν θὰ ἀντέξη νὰ φθάσῃ μέχρι τὸ Πάσχα.

Ὁ Τρύφων Ἀλεξιάδης εἶναι τελειωμένος καὶ τοῦ ἀξίζει.
Δὲν ἀρκεῖ νὰ εἶσαι ὑποτακτικὸς χωρὶς ἀποτέλεσμα…
Οὔτε ἀρκεῖ νὰ διαψεύδῃ κάθε ἑβδομάδα τὶς παπαριές του…
Τελείωσε!!!

Μπαρμπανῖκος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply