Ἕνα βῆμα ἐμπρὸς καὶ δύο …πίσω!!!

 Τὴν φράση αὐτὴν τοῦ Βλαντιμῆρ Λένιν, μοῦ θύμησε ὁ πρόσφατος ἀνασχηματισμὸς τῆς κυβερνήσεως, ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὴν τοποθέτηση τοῦ Δημήτρη Παπαδημητρίου, οἰκονομολόγου καὶ πρέδρου τοῦ Levy Economics Institute, ὡς ὑπουργοῦ Οἰκονομίας καὶ Ἀναπτύξεως.Ἕνα βῆμα ἐμπρὸς καὶ δύο ...πίσω!!!2

 

Μπορεῖ μὲν νὰ μὴν εἶναι ὁ «Βαρουφάκης νούμερο 2», ὅπως χαιρέκακα ἀνέφερε ὁ ἐκπρόσωπος τῆς ΝΔ, ἀλλὰ εἶναι σίγουρα ὀπαδὸς μιᾶς οἰκονομικῆς θεωρίας, τῆς Κεϋνσιανῆς, ποὺ μᾶλλον δὲν λειτουργεῖ πλέον στὰ παγκόσμια δρώμενα, ὁπότε ἡ ἐπιλογή του ἔγινε πιθανότατα γιὰ τὶς θέσεις του ὑπὲρ τῆς κρατικῆς παρεμβάσεως στὴν χρηματοδότηση τῆς πραγματικῆς οἰκονομίας καὶ τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων, ἐφ΄ ὅσον ἀναμένεται σύντομα ἡ εὐρωπαϊκὴ βοήθεια τῶν 22 δισεκατομμυρίων εὐρῶ, ποὺ ἔρχεται μέσα ἀπὸ τὸ ΕΣΠΑ ΙΙ, ἀλλὰ καὶ τοῦ πακέτου Γιοῦνκερ, ἔστω.
Πρὸς τὸν σκοπὸ αὐτὸν ὁ Τσίπρας χρειάζεται ἕνα πιὸ «μεταῤῥρυθμιστικό» καὶ «ὑπάκουο» ὑπουργικὸ συμβούλιο, ὥστε νὰ ὁλοκληρώσῃ τὴν δευτέρα ἀξιολόγηση τοῦ προγράμματος διασώσεως.

Ἔτσι ἐξηγεῖται ἡ ἀπομάκρυνσις τοῦ Πάνου Σκουρλέτη, ὥστε νὰ μπορέσῃ νὰ προχωρήσῃ ἡ μνημονιακὴ ὑποχρέωσις τῆς ἰδιωτικοποιήσεως τῆς ΔΕΗ, στὴν ὁποίαν ἀντιδροῦσε, ἂν καὶ τὴν εἶχε ψηφίση.
Ὅπως ἐπίσης καὶ ἡ ἀπομάκρυνσις τοῦ Νίκου Φίλη φαίνεται καθαρὰ πὼς στοχεύει στὸ νὰ κλείσουν τὰ «μέτωπα» μὲ τὴν ἐκκλησία.
Ὅσο γιὰ τὸν Νῖκο Παππᾶ, ἔ, παρακαβάλησε τὸ καλάμι μὲ τὶς τηλεοπτικὲς ἄδειες, ὁπότε πρέπει νὰ κρατήσῃ πιὰ ἀποστάσεις ἀπὸ τὸ Μεγαρο Μαξίμου.

Ἕνα βῆμα ἐμπρὸς καὶ δύο ...πίσω!!!1

Ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι χωρὶς ἰδιαιτέρα σημασία.
Ἄ… Νὰ μὴν ξεχάσω φυσικὰ τὴν νέα ὑπουργὸ πολιτισμοῦ Λυδία Κονιόρδου, ἡ τοποθέτησις τῆς ὁποίας σκοπεύει νὰ κτυπηθῇ ἡ ἀνεργία καὶ ἡ κρίσις μὲ σύγχρονες μεθόδους …ἐνεργείας τοῦ  …pranic healing!
Καὶ ποιὸς ξέρει, ἴσως ἔτσι νὰ κτυπηθῇ καὶ ἡ ἠλιθιότης…

Θεοφανάκης Στέφανος

Υ.Γ. Βέβαια ὁ Παπαδημητρίου ἦταν καὶ ὑπὲρ τοῦ διπλοῦ νομίσματος… Ἂν καὶ πλέον δὲν συμφωνεῖ μὲ τὸν …ἑαυτόν του, «παίζει» πάντα καὶ ἡ πιθανότης τῆς τοποθετήσεώς του σὲ αὐτὴν τὴν θέση, γιὰ νὰ προετοιμάσῃ καταλλήλως τὸ ἔδαφος τοῦ διπλοῦ νομίσματος.

(Visited 125 times, 1 visits today)
Leave a Reply