Ζουράρειος τσολακογλουκο-ποίησις…

Ζουράρειος τσολακογλου-ποίησις...

Κατηγορεῖται ὁ Τσολάκογλου γιὰ τὴν συνεργασία του μὲ τὸν κατακτητή, ἐπὶ κατοχῆς, ἀλλὰ καὶ τὴν δημιουργία κυβερνήσεως, ἀπολύτως συμφώνου στὶς ἐπιταγὲς τῶν Γερμανῶν. Ἂν κι ἔχω τοποθετηθεῖ ἀρκετὲς φορὲς ἐπὶ τοῦ θέματος, ἐφ΄ ὅσον θεωρῶ τὸν στρατηγὸ πολὺ πιὸ ἄνδρα ἀπὸ κάτι κουδουνισμένα, γιὰ χάριν τοῦ διαλόγου ἂς δεκτοῦμε τοὺς χαρακτηρισμοὺς καὶ τὰ «ἀναθέματα».

Τσολακόγλου λοιπὸν προσκύνημα, μᾶς λὲν οἱ κρατοῦντες καὶ οἱ διαμορφωτὲς τῆς ἱστορικῆς μας ἀντιλήψεως. Δῆλα δὴ ἔσκυψε ὁ Τσολάκογλου τὸ κεφάλι καὶ ἐτέθη ἐπὶ κεφαλῆς μας, μόνον καὶ μόνον γιὰ νὰ μᾶς κρατήσῃ, ὡς λαό, μαντρωμένο.
Κι ἐμεῖς, σὰν σοφοὶ ἀπόγονοι, τὸν βρίζουμε καὶ συγκρίνουμε μὲ αὐτὸν κάθε ἄλλον προσκυνημένο.
Ἔχει καλῶς.

Βγῆκε ὅμως ἐχθὲς κι ὁ ζουράρις γιὰ νὰ δηλώσῃ:

 

Κι ἐδέχθη ὁ πολὺς αὐτὸς προσκυνημένος νὰ συμμετάσχῃ σὲ μίαν κυβέρνησιν τσολακογλου-ποιημένην.
Κι ἐμεῖς πρέπει νὰ  ἡσυχάσουμε καὶ νὰ ἡρεμήσουμε, ἐφ΄ ὅσον γιὰ τὴν πάρτη τους «μὲ ἀγωνιστικὴ ἀγανάκτησιν διαπραγματεύονται καὶ ἀντιστέκονται» τὸ πόσον καιρὸ θὰ παραμείνουν στὶς καρέκλες τους καὶ τὸ πόσο ἰσχυρότερες ἁλυσίδες θὰ μᾶς φορέσουν.

Τὰ σχόλια δικά σας…
Πάντως ἐγὼ δὲν αἰσθάνομει πολὺ ἥσυχη.

Φιλονόη

(Visited 237 times, 1 visits today)
Leave a Reply