Γιατί κάνουν τούς …μάγκες οἱ Τοῦρκοι;

Ξέρετε γιατί οἱ μογγόλοι κάνουν τούς μάγκες;

Ἐπειδὴ ἀπὸ τὸ 1923 (ἔτος ποὺ ὑπεγράφη ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάννης) καὶ μετὰ …τοὺς «περνᾶ» ὅ,τι καὶ νὰ κάνουν…
Ἐκεῖνοι ἕνα βῆμα ἐμπρός, ἐμεῖς ἕνα βῆμα πίσω…

Καὶ ἂν ποῦμε ὅτι τὴν περίοδο μέχρι τὴν εἴσοδο τῆς Ἑλλάδος στὸ ΝΑΤΟ ὑπῆρχε ἔνα τυπικὸ μορατόριουμ, ἀπὸ τὸ 1952 καὶ μετά, μὲ τὴν Ἑλλάδα μέλος τοῦ ΒορειοΑτλαντικοῦ Συμφώνου, ὅλο ὑποχωρήσεις στὸ ὄνομα τῆς διατηρήσεως τῆς συνοχῆς τῆς Συμμαχίας εἴμαστε.


Μιᾶς Συμμαχίας ὅμως ποὺ οὐδέποτε ἀπέτρεψε τὴν γείτονα νᾶ μᾶς δημιουργῇ προβλήματα, μὲ ἀποκορύφωμα τὰ Σεπτεμβριανὰ τοῦ 1955, τὴν Εἰσβολὴ στὴν Κύπρο τὸ 1974, τὴν Κρίση τῶν Ἰμίων τὸ 1996 (περίπου κάθε 20 χρόνια – τώρα εἴμαστε ἐκεῖ , στὴν εἰκοσαετία περίπου, ἀναφορικῶς μὲ τὸ 1996).

Γιατί;

  • Ἐὰν τὸ 1955 καὶ τὸ 1964 τοὺς πακετάραμε 50.000 μουσουλμάνους τῆς Θρᾴκης καὶ τοὺς στέλναμε πεσκέσι στὴν Ἄγκυρα…
  • Ἐὰν τὸ 1955 δημιουργούσαμε γιὰ τοὺς μουσουλμάνους τῆς Θρᾴκης νόμους παρομοίους μὲ τοὺς τουρκικούς, ποὺ στὴν οὐσία δήμευαν τὴν περιουσία τῶν Ἑλλήνων ποὺ διέμεναν στὴν Τουρκία…
  • Ἐὰν τὸ 1974 τοὺς βουλιάζαμε τὸ Ἀρματαγωγό τους τὸ «Ἐρντογοῦλ» μὲ τὰ ὑποβρύχιά μας…
  • Ἐὰν τὸ 1992, ὅταν κατέῤῥιψαν τὸν Σιαλμᾶ στὸν Ἀη-Στράτη, τοὺς καταῤῥίπταμε ὄχι ἕνα ἀλλὰ δύο ἀεροσκάφη…
  • Ἐὰν τὸ 1996 τὸ «Γιαβοῦζ» πάθαινε κάποιο «ἀτύχημα», ἀπὸ μίαν «ξεχασμένη» νάρκη τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου (λέμε τώρα) ἢ ἡ μικρὴ Ἴμια ἰσοπεδώνεταο, μαζὺ μὲ τοὺς  Τούρκους κομμάντος (τοῦ κώλου) ἐπάνω της…
  • Ἐὰν τὸ 2006, ὅταν κατεῤῥίφθη ὁ Ἡλιάκης φροντίζαμε οἱ ἀντιαεροπορικές μας συστοιχίες νὰ καταῤῥίψουν δύο τουρκικὰ ἀεροσκάφη…

Δὲν θὰ εἶχε συμβῆ κάτι ἀπὸ αὐτὰ ποὺ προανέφερα!!!

  • Τί θά συνέβαινε ἐάν στήν Ἡγεσία τῆς Ἑλλάδος τό 1955 ἦταν ὁ Κολοκοτρώνης;
  • Τί θά συνέβαινε ἐάν στήν Ἡγεσία τῆς Ἑλλάδος τό 1974 ἦταν ὁ Καραϊσκάκης;
  • Τί θά συνέβαινε ἐάν στήν Ἡγεσία τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων τό 1996 ἦταν ὁ Διοικητής τοῦ Ῥοῦπελ Ταγματάρχης Δουρᾶτσος;
  • Τί θά συνέβαινε ἐάν σήμερα ἀρχιστράτηγος ἦταν ὁ Παπαφλέσσας;

Γιὰ νὰ μὴν πάω σὲ προγενεστέρους….

Εἶναι νά μήν σέ πιάνῃ ἡ θλίψις;
Εἶναι νά μήν νοιώθῃς ἐθνικά ντροπιασμένος;

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply