Δυνάμενον ἄρχειν πάντων

Ἐλεύθερον διατελεῖ καὶ βέλτιστα πολιτευόμενον καὶ δυνάμενον ἄρχειν πάντων, μιᾶς τυγχάνον πολιτείας.

Ἀριστοτέλης,
384-322 π.Χ.,
Ἀρχαῖος Ἕλλην φιλόσοφος

Ἀπόδοσις:
[τὸ Ἑλληνικὸ γένος] ζεῖ ἐλευθέρως καὶ διοικεῖται ἄριστα καὶ θὰ μποροῦσε νὰ κυριαρχήσῃ, ἐὰν ἦταν πολιτικὰ ἡνωμένον.

Σπανὸς Πανορμίτης

(Visited 105 times, 1 visits today)
Leave a Reply