Δυνάμενον ἄρχειν πάντων

Ἐλεύθερον διατελεῖ καὶ βέλτιστα πολιτευόμενον καὶ δυνάμενον ἄρχειν πάντων, μιᾶς τυγχάνον πολιτείας.

Ἀριστοτέλης,
384-322 π.Χ.,
Ἀρχαῖος Ἕλλην φιλόσοφος

Ἀπόδοσις:
[τὸ Ἑλληνικὸ γένος] ζεῖ ἐλευθέρως καὶ διοικεῖται ἄριστα καὶ θὰ μποροῦσε νὰ κυριαρχήσῃ, ἐὰν ἦταν πολιτικὰ ἡνωμένον.

Σπανὸς Πανορμίτης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply