Ῥωσσία, Κίνα καί …Η.Π.Α. σέ κοινές ἐπιστημονικές ἀποστολές;

Μᾶς δουλεύουν;

Ὁμάδα ἐπιστημόνων ἀπὸ τὴν Ῥωσσία, τὴν Κίνα, τὶς Η.Π.Α. καὶ τὴν Αὐστραλία ἐξερεύνησαν ἀπὸ κοινοῦ μία μεγάλη ποσότητα σπανίου μετάλλου. σὲ ὀρυχεῖο μὲ κάρβουνο, στὴν Ἀσιατικὴ πλευρὰ τοῦ Εἰρηνικοῦ Ὠκεανοῦ, στὴν περιοχὴ Primorsky Krai τῆς Ἀνατολικῆς Ῥωσσίας καὶ στὸ Νότιο μέρος τῆς Κίνας.

Ἡ ἀπὸ κοινοῦ ἐξερεύνησις στὰ γεωλογικὰ ἀποθέματα τῆς περιοχῆς ἀποσκοποῦσε στὴν μελέτη καὶ ἐξῴρυξη πολυτίμων ὀρυκτῶν, ὅπως ζιρκόνιο, νιόβιο, οὐράνιο καὶ ἄλλες σπάνιες γαῖες, τὰ ὁποῖα εἶναι στρατηγικῆς σημασίας για εἴδη ὑψηλῆς τεχνολογίας.

A group of scientists from Russia, China, the United States and Australia have jointly explored a massive amount of rare metal in the Asian Pacific region’s coal field, a Russian university website said in a report on Monday.

“The research was conducted in the metal-bearing coal field in Primorsky Krai, located in East Russia, and the southern part of China,” according to the report on the Far East Federal University (FEFU) official website.

The joint exploration into the geological resources in the region was aimed at studying and extracting precious elements such as zirconium, niobium, uranium and rare-earth metals, which are strategically important for high-tech production, said the report.

xinhuanet.com

Παπανικολάου Σωτήρης

(Visited 38 times, 1 visits today)
Leave a Reply