Ὥρα νὰ στείλουμε τὰ κόμματα στὴν …χωματερὴ τῆς Ἱστορίας!!!

Ἀκούω πολλοὺς ποὺ ἀναφερόμενοι στὰ κόμματα, μιλοῦν γιά… «ἰδεολογίες». Κομμουνιστικὴ ἰδεολογία, φιλελευθέρα ἰδεολογία, συντηρητικὴ ἰδεολογία, σοσιαλιστικὴ ἰδεολογία, ἐθνικοσοσιαλιστικὴ ἰδεολογία κοκ…

Μέχρι πρὶν ἀπὸ τριάντα χρόνια, πράγματι ὑπῆρχε ἡ ἑκάστοτε ἰδεολογία. Ἀλλὰ μόνον στοὺς ὀπαδοὺς τῶν κομμάτων. Ἡ ἡγεσία τους, οὐδέποτε εἶχε κάποιαν ἰδεολογία. Ἀπόδειξις αὐτοῦ, τὸ ὅτι εὔκολα ἄλλαζαν κομματικὸ μαντρί.
Ἡ ἑκάστοτε ἰδεολογία, ἀποτελοῦσε ἀνέκαθεν μίαν πανάκεια μαντροποιήσεως τοῦ λαοῦ. Ἑνὸς λαοῦ ποὺ παρασύρεται ἀπὸ ὄμορφα λόγια, κούφιες ὑποσχέσεις καὶ σαθρὲς ἰδεοληψίες, ποὺ στὴν τελικὴ ἀποδεικνύονται «ἀκάλυπτες ἐπιταγές».

Δὲν ὑπάρχει ὅμως σὲ κάποιο κόμμα ἡ ὁποιαδήποτε ἰδεολογία.
Οἱ ὀπαδοί τους μόνον, παραμένουν ἀθεράπευτα ῥομαντικοί, πιστεύοντας ὅτι τὸ δικό τους κόμμα διαφέρει.
Πιστεύοντας ὅτι τὸ δικό τους κόμμα παραμένει ἁγνό.
Αὐτὸς ὁ λαὸς ἀρέσκεται στὸ να βαυκαλίζεται ὅτι αὐτὸ ποὺ ἀκολουθεῖ, εἶναι τὸ καλλίτερον, ἁγνοώντας ὅτι τὸ μόνον ὑψηλὸ ἰδανικὸ εἶναι ὁ ἴδιος του ὁ ἐαυτός.
Ἀγνοεῖ τὴν ἰσχὺ ποὺ ἐγκρύπτεται στὴν ψυχὴ καὶ τὴν θέλησή του.

Ὥρα νὰ πετάξουμε τὰ κόμματα ἐκεῖ ποὺ πραγματικὰ ἀνήκουν: στὴν χωματερὴ τῆς ἱστορίας.

Ἡ Ἑλλὰς ἔχει τὸ μέλλον ποὺ ἐμεῖς τῆς δίδουμε.

Μεταξᾶς Γεώργιος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply