Βενιζελικὲς μυστικὲς «φιλοξενίες» (ἀρχαιοκαπήλων) Ἄγγλων!!!

1916: Ἄγγλοι ἀρχαιοκάπηλοι στὴν Ἀμφίπολη

  Ἐν γνώσει τῆς Κυβερνήσεως Βενιζέλου τοῦ «ἐθνάρχου» καὶ χωρὶς ὁποιανδήποτε ἀπόφαση τῆς  Βουλῆς ἢ ἀνακοίνωση-ἐνημέρωση τοῦ λαοῦ, εἴχαν ἀποβιβασθῇ κρυφὰ Ἄγγλοι σὲ διάφορα ἑλληνικὰ νησιὰ (πχ. Λῆμνος) ἤδη ἀπὸ τὶς 7 Φεβρουαρίου 1915!!!

Πανορμίτης Σπανὸς

 

(Visited 317 times, 1 visits today)
Leave a Reply