Βενιζελικὲς μυστικὲς «φιλοξενίες» (ἀρχαιοκαπήλων) Ἄγγλων!!!

1916: Ἄγγλοι ἀρχαιοκάπηλοι στὴν Ἀμφίπολη

  Ἐν γνώσει τῆς Κυβερνήσεως Βενιζέλου τοῦ «ἐθνάρχου» καὶ χωρὶς ὁποιανδήποτε ἀπόφαση τῆς  Βουλῆς ἢ ἀνακοίνωση-ἐνημέρωση τοῦ λαοῦ, εἴχαν ἀποβιβασθῇ κρυφὰ Ἄγγλοι σὲ διάφορα ἑλληνικὰ νησιὰ (πχ. Λῆμνος) ἤδη ἀπὸ τὶς 7 Φεβρουαρίου 1915!!!

Πανορμίτης Σπανὸς

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply