Ὑποψήφιοι …πρωθυπουργοί, ἀριστοτεχνικὰ προπαγανδισμένοι!!!

Εἶναι μερικὰ στοιχεία προπαγάνδας, ποὺ δὲν γίνεται νὰ περάσουν ἀπαρατήρητα.
Παρατηρώντας τα δέ, εἶναι πολὺ εὔκολο νὰ …«προβλεύσουμε» τὸ μέλλον μὲ ἀκρίβεια (ὄχι  ἀπαραιτήτως χρονική!), πρὸ κειμένου νὰ προφυλακτοῦμε ἀπὸ τὰ νέα μας δεινά. Ἕνα τέτοιο στοιχεῖον εἶναι καὶ ἡ (ἂς ποῦμε) πρόβλεψις τοῦ τέλος κάποιων ἡγετῶν…

Θέλουμε νά μάθουμε τό …μέλλον;

…πού, ἐκ τῶν, ἔως τώρα, ἀποτελεσμάτων, ἐπιβεβαιώνονται ἀπολύτως. Τί σημασία ἔχει πιά πού μετά θάνατον ὁ Μιλόσεβιτς ἀθῳώθη; Ὑπάρχει σήμερα ἡ Γιουγκοσλαυΐα; Ἤ μήπως ἔχει σημασία τό ἐάν ὁ Σαντάμ ἤ ὁ Καντάφι ἀδίκως (πάντα ἀναφορικῶς μὲ τοὺς λαούς τους) ἔπεσαν θύματα τῆς προπαγάνδας τοῦ «the Economist» τῶν Rothschild;

Μήπως θά μᾶς ῥωτήσουν;

Ἔτσι λοιπόν, παρακολουθώντας τὴν παγκόσμιο (ἂς ποῦμε) πολιτικὴ σκηνή, ὅπου οἱ μαριονέτες ἀλλάζουν βάσει τῶν κατὰ περίπτωσιν παρανοϊκοτήτων, μποροῦμε εὔκολα νὰ καταλήξουμε σὲ κάποια ἀρκετὰ ἀσφαλῆ συμπεράσματα, ἀναφορικῶς μὲ τὸ τὶ μέλλει γενέσθαι στὴν διεθνῆ σκηνή.

Κατὰ τὸν ἴδιον τρόπο ὅμως μποροῦμε νὰ κρίνουμε τὸ ἐὰν μᾶς ἑτοιμάζουν καὶ γιὰ ἐδῶ νέους …«ἐθνοσωτῆρες».
Βέβαια οὐδέποτε τὸ «the Economist» τῶν …«λατρεμένων» μας τοκογλύφων θὰ ἔκανε τὸν κόπο νὰ ἀφιερώσῃ ἕνα ἐξώφυλλο στὰ ἐγχώρια σαπρόφυτά «μας». Παρ’ ὅλα αὐτὰ τὰ ἐγχώρια Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως δὲν ὑπολείπονται σὲ ἀντίστοιχες προπαγάνδες. Πρὸς τοῦτον καὶ προβάλλουν αὐτὰ ποὺ οἱ κεντρικοὶ τοκογλῦφοι ὑποδεικνύουν.
Κι ἔτσι, ὅταν ἔχουμε, γιὰ παράδειγμα, προετοιμασία τῆς κοινῆς γνώμης (ποιός ἦλθε;) γιὰ νὰ ὑποδεχθῇ ἕναν νέο «ἐθνοσωτῆρα», τότε κι αὐτὰ σπεύδουν νὰ τὸν ἀναδείξουν παντοιοτρόπως.

Ἕνας παλαιὸς θρῦλος λέει ὅτι στὴν Ἑλλάδα
οἱ πρωθυπουργοὶ βγαίνουν ἀπὸ τὸν Πανάγιο Τάφο.
Τὸ ἄκουσε καὶ ὁ Κούλης καὶ ἔτρεξε!

Δὲν τοῦ εἶπαν ὅμως ὅτι μετὰ τοὺς βάζουν ὅλους μαζὺ σὲ ἔναν κοινὸ τάφο, ἀπὸ ὅπου δὲν ὑπάρχει Ἀνάστασις…


Δὲν τὴν ἀξίζουν, ἄλλωστε.

Ἀρβανίτης Κωνσταντῖνος

Αὐτὸ ὅμως εἶναι τὸ πρῶτο στάδιον γιὰ τὴν περίπτωσιν ποὺ μᾶς προλάβουν οἱ ἐκλογές.
Τό ἐπόμενον ποιό νά εἶναι ἄρα γέ;
Εὐκολάκι… Ἀρκεῖ νὰ παρατηρήσουμε μὲ προσοχὴ τὰ «σημεία» κλειδιὰ τῆς προβολῆς τους, γιὰ νὰ καταλάβουμε τὸ ποιὸς θὰ παίξη ποιὸν ῥόλο (πάντα εἰς βάρος μας!!!).

πηγὴ

πηγὴ

πηγὴ

πηγὴ

πηγὴ

Θὰ μοῦ πεῖτε ἴσως πὼς ὁ κούλης εἶναι πολὺ …λίγος.
Χά… Γιατί; Οἱ προκάτοχοί του ἦσαν κάτι περισσότερο;

Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply