Χαρούμενος καὶ …«λαοπρόβλητος» νεοταξίτης κι ἀνθέλλην πρωθυπουργὸς

Ποιός δέν θυμᾶται αὐτές τίς, ἀπείρου κάλλους, εἰκόνες, πού προέβαλαν τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεώς μας;

…«last year»;

εἰκόνα

Διότι πράγματι προσεπάθησαν νὰ μᾶς πείσουν γιὰ τὸ ὅτι κυκλοφοροῦσε μέσα στὸν κόσμο δίχως προφυλάξεις, ἂν καὶ οἱ …προφυλάξεις του ἦσαν καὶ ὑπαρκτὲς καὶ ἀναγνωρίσιμες. Τοὐλάχιστον ὅμως τότε αὐτὲς οἱ προφυλάξεις του ἦσαν καὶ λιγώτερες σὲ ἀριθμὸ καί, κυρίως, οἰκονομικότερες γιὰ ἐμᾶς, ἐφ΄ ὅσον ἄλλο εἶναι τὸ νὰ χρεωνόμεθα μία ντουζίνα ἀστυνομικῶν κι ἄλλο κάτι χιλιάδες. Σωστά;

 

πηγὴ

Ἀφῆστε δὲ ποὺ παραμένει ἄγνωστος ἡ στιγμὴ τῆς ἀφίξεώς του, ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ δὲν εἶναι καὶ τόσο …λαο-ἀποδεκτός!!!
Λέτε νά φοβᾶται;
Μπᾶ… Ἰδέα μου θὰ εἶναι…

Ἀπὸ τότε λοιπὸν ἔως σήμερα, ἔχουν παρέλθη πολλὰ ἄλλα γεγονότα, ποὺ ἔχουν ἀλλάξη ἄρδην τὶς ἐπιπτώσεις τῆς προπαγάδας ἐπάνω μας. Ἂν καὶ πράγματι ἀκόμη τὸ παλεύουν, ἐν τούτοις τὸ …«λαοπρόβλητο» ἀλεξέι κατέληξε ἕνα τρομοκρατημένο ἀκόμη μαριονετάκι, ποὺ ἀσθμαίνοντας προσπαθεῖ νὰ ἐπιβιώσῃ τοῦ λαϊκοῦ μένους.
Οἱ σημερινὲς εἰκόνες δέ, μὲ τὶς διμοιρίες-στρατὸ τῶν ΜΑΤ νὰ προστατεύουν αὐτὸν καὶ τὴν παρέα του, δὲν σχολιάζονται καὶ καταπίνονται ἀμάσσητες μόνον ἀπὸ τοὺς παθογενῶς πιστοὺς ὁπαδοὺς τοῦ κυβερνώντος (ποιός ἦλθε;) κόμματος, οἱ ὁποῖοι, μαζὺ μὲ 
τοὺς ἐμμίσθους ὑποστηρικτές του, ἀναπαράγουν μόνον τὶς προηγούμενες, μὲ τὶς ὀλιγομελεῖς ὁμάδες προστασίας του.
(Τί περίεργον;)

Καί γιατί πάει παρακαλῶ τό ἀλεκσέι στήν Μυτιλήνη; (Ἤ μήπως πάει στήν Λέσβο καί δέν καλοκατάλαβα;)
Μία, ἐκ πρώτης ὄψεως, ἐκδοχὴ μᾶς δίδει ὁ φίλος μας Μίμης Χαμῆλος:

Μία φωτογραφία, ὄχι μόνον χίλιες λέξεις, ἀλλὰ πάρα πολὺ περισσότερες!!!

Χαμῆλος Μίμης

Πόσες φορές εἴδαμε ἀναλόγου ἐπιπέδου χαρᾶς, εὐτυχίας καί χαμογέλων εἰκόνες τοῦ (κάθε μας) πρωθυπουργοῦ μέ Ἕλληνες;
(Ἐξαιρῶνται οἱ προεκλογικὲς περίοδοι, ποὺ τότε φοροῦν τὰ καλά τους χαμόγελα καὶ μᾶς …γλείφουν κανικότατα γιὰ τὰ ψηφαλάκια!!!)

Ἔ; Οὐδέποτε;
Κρίμα… Καλὰ νὰ πάθουμε!!!

Ἡ οὐσιώδης πληροφορία, γιὰ τοὺς λόγους τῆς («ἀναγκαιότητος» τῆς) ἐπισκέψεως τῶν τσιπρο-«κυβερνώντων» στὴν Λέσβο/Μυτιλήνη (καθὼς φυσικὰ καὶ κάποιων ὑπουργῶν του) εἶναι ἕνα συνέδριο καὶ οἱ διαφαινόμενοι (πραγματικοί) σκοποί του.

 

πηγὴ

Ἕνα συνέδριον ποὺ εὐθαρσῶς ἔρχεται νὰ παγιώσῃ νέες συνθῆκες διαβιώσεως γιὰ ὅλους μας, ἰδίως δὲ γιὰ τοὺς Ἀκρίτες μας.
Καί,
φυσικά, σκοπό του δὲν ἔχει τὸ νὰ ὑπερασπίσῃ τὰ δικαιώματα τῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ τὸ νὰ τὰ ἀπομειώσῃ ἀκόμη περισσότερο.
(Τί περίεργον;).

Λαοπρόβλητο λοιπόν τό ἀλεκσέι;
Θὰ ἔλεγα ἀποχωρούμενον πλέον τὸ ἀλεκσέι… Ἤδη ἀπὸ καιρὸ ἔχει λάβη τὶς προειδοποιήσεις του καὶ παραμένει μόνον καὶ μόνον σὲ (φαινομενικῶς) θέσεις ἐξουσίας, διότι ἀκόμη δὲν ἔχει ἐγκριθῆ ἡ ἀποχώρησίς του ἀπὸ τοὺς ἐργοδότες του.
Ὁσονούπω ὅμως θὰ σπεύση κι αὐτὸ πρὸς τὴν ἔξοδο, πρὸ κειμένου νέοι (ἐλπιδοφόροι λέει) «ἐθνοσωτῆρες» νὰ ἐξακολουθήσουν τὸ βρωμερὸ σχέδιο τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως πραγμάτων, ἐξαφανίσεως καὶ ὁλοκληρωτικῆς καθυποτάξεώς μας.
Θά προλάβουν ὅμως;

Φιλονόη

Σημειώσεις

Ὅμως, βεβαίως βεβαίως, ἡ προγραμματισμένη ἐπίσκεψις τοῦ ἀλεκσέι διαφαίνεται, πὼς καὶ  πάλι θὰ στοχεύη σὲ κάποιων τὸ καλό.
Ὄχι φυσικὰ τὸ καλὸ τῶν ἰθαγενῶν… Τοὺς ξεχνᾶμε αὐτούς…
Μόνον τὸ καλὸ τῶν (διὰ τῆς βίας καὶ  μὲ τὸ ἔτσι θέλω) …«φιλοξενουμένων» μας θέλει τὸ κάθε πρωθυπουργικὸ καὶ κυβερνητικὸ ἀνδρείκελον.
Ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι μία γενικὴ συμπεριφορὰ τῆς πραγματικὰ ἀνθελληνικῆς θέσεως τῶν (φερομένων) ὡς κυβερνώντων μας.
Ἡ οὐσιαστικὴ λεπτομέρεια, ποὺ ἀποδεικνύει τὸ τὶ πράγματικ κρύβεται πίσω ἀπὸ τὶς βιτρίνες καὶ τὰ προσχήματα, ἐντοπίζεται στὰ νομομαγειρέματα, τὰ ὁποία καὶ δὲν προβάλλονται δεόντως καί, ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος ἀποδεικνύουν πὼς ὁ πραγματικὸς σκοπὸς τῆς πολυπολιτισμικότητος δὲν ἔτυχε, ἐπέτυχε.

Ποιούς ἔρχεται εἴπαμε νά στηρίξῃ τό ἀλεκσέι; Τούς «φιλοξενουμένους» μας;
Αὐτούς πού θεωροῦν δικαίωμά τους νά καταστρέφουν τίς περιουσίες τῶν Ἑλλήνων ἀγροτῶν διότι αὐτή εἶναι πλέον δική τους γῆ, ἐφ΄ ὅσον αὐτο-ἀποκαλῶνται πρόσφυγες;
Ἤ μήπως κάνω λάθος;

δὲς χαρὰ ὁ …«φιλοξενούμενος» μὲ τὸ νὰ καίῃ τὴν ἐλίτσα…

πηγὴ

Κῦττα τώρα μία ἀκόμη …«σύμπτωσις» πού, ἐρήμην τῶν κατοίκων – ἰθαγενῶν, ἀλλὰ καὶ ὅλων ἐμᾶς, λαμβάνει χώρα.
Στὴν Μυτιλήνη, κατὰ τὶς ἐπίσημες παραδοχές, «φιλοξενῶνται» 9.000 «πρόσυγες».
Βάσει ὅμως τῶν καταγγελιῶν τῶν κατοίκων αὐτοὶ ξεπερνοῦν τὶς 15.000.
Κι ἐπεὶ δή, κατὰ πῶς διαφαίνεται, οὔτως ἢ ἄλλως σχεδιάζεται (κρίνοντας πάντα ἐκ τῶν ληφθέντων ἀποφάσεων) νὰ παραμείνουν μονίμως στὸ νησὶ περὶ τὶς 20.000 «φιλοξενούμενοι»…..

 

Θέλουν τοὐλάχισττον 20.000 μονίμους «πρόσφυγες» στήν Μυτιλήνη;

Λέσβου «ἀποσυμφόρησις» σημαίνει …πνίξιμό της!!!

…ξεκίνησαν ἤδη οἱ …«ὑποδομές», ἀπὸ Μ.Κ.Ο. κι …ἄλλα κόλπα, πρὸ κειμένου νὰ «ἐκβιασθοῦν» οἱ ἀποφάσεις.

Ὁ προσωρινός» καταυλισμὸς μέσα στὸν ἐλαιώνα τῆς Μόριας ἀποκτᾶ ὁλοένα καὶ  μονιμότερα χαρακτηριστικά, μετατρέποντας τὴν πολυπόθητη, γιὰ κάποιους, ἐπέκταση τοῦ Κολαστηρίου σὲ τετελεσμένο γεγονός.

 

 Π.Μ.

.

 

(Visited 177 times, 1 visits today)
Leave a Reply