Γιατί ἐξετοξεύθησαν τά ἐπιτόκια τῶν ἀμερικανικῶν ὁμολόγων τόν Ἀπρίλιο;

Αὐτὸς ἦταν ὁ ἐκπληκτικὸς λόγος ποὺ ἐξετοξεύθησαν τὰ ἐπιτόκια τῶν ἀμερικανικῶν ὁμολόγων τὸν Ἀπρίλιο!

Καθώς άρχισαν οι εμπορικοί πόλεμοι, ο υπόλοιπος κόσμος ξεφορτώθηκε πουλώντας περισσότερα κρατικά ομόλογα τον Απρίλιο από ό, τι σε κάθε μήνα από τον Ιανουάριο του 2016…

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (σε δις δολάρια)

Τα αμοιβαία κεφάλαια αντισταθμίσεως κινδύνου ήταν αγοραστές, όπως υποδηλώνει η αύξηση των αποκτήσεων ομολόγων από τα νησιά Καϋμάν.

Αύξησαν την αξία των ομολόγων τους κατά 15,2 δισεκατομμύρια δολλάρια τον Απρίλιο, δηλαδή περισσότερο από κάθε άλλην φορά…

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ CAYMAN

Δ

Ωστόσο, ο μεγαλύτερος ένοχος για τις πωλήσεις δεν ήταν η «καλή φίλη», δηλαδή η Κίνα, η οποία πραγματοποίησε μία μικρή μείωση της αξίας των κατεχομένων ομολόγων του Αμερικανικού Δημοσίου κατά 5,99 δισεκατομμύρια δολλάρια τον Απρίλιο …

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΑΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΟΧΟ ΤΗΝ ΚΙΝΑ

Και ενώ η «Μεγάλη σύμμαχος», η Ιαπωνία, πούλησε ομόλογα για τον όγδοο συνεχόμενο μήνα από τους τελευταίους εννέα, φθάνοντας στα χαμηλότερα επίπεδα κατοχής ομολόγων από τον Οκτώβριο του 2011…

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΕ ΚΑΤΟΧΟ ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ

Ήταν ο Βλαντιμίρ Πούτιν, που απεφάσισε να ξεφορτωθεί τα περισσότερα αμερικανικά κρατικά ομόλογα της Ρωσσίας, ρευστοποιώντας τα μισά αξίας 47,4 δισεκατομμυρίων δολλαρίων αμερικανικών κρατικών ομολόγων σε ένα μήνα, μειώνοντας το υπόλοιπό τους στην χαμηλότερη αξία τους από τον Μάρτιο του 2008!

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΕ ΚΑΤΟΧΟ ΤΗΝ ΡΩΣΣΙΑ

Με άλλα λόγια, η Ρωσσία απλώς ρευστοποίησε το μισό χαρτοφυλάκιο αμερικανικών ομολόγων της σε ένα μήνα!

Και τι συνέβη τον Απρίλιο;

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Το μυστήριο λύθηκε! Η Ρωσσία ξεφορτώθηκε το ήμισυ του συνόλου (48 δισεκατομμύρια δολλάρια) και οι αποδόσεις του δεκαετούς ομολόγου αυξήθηκαν γύρω στις 35 μονάδες βάσεως.

Δεν μπορούμε παρά να αναρωτηθούμε, καθώς δρομολογήθηκε η χρήση των συμβολαίων πετρελαίου που εκφράζονται σε γιουάν, απειλήθηκαν εμπορικοί πόλεμοι και καθώς επεβλήθησαν περισσότερες κυρώσεις στην Ρωσσία, εάν δεν ήταν προγραμματισμένη δοκιμή, προσεκτικά συντονισμένη με το Πεκίνο,

για το τι θα συνέβαινε εάν ή όταν η Κίνα θα αρχίσει να ρευστοποιεί πραγματικά.

ΠΗΓΗ

ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

Από την οικονομική θεωρία γνωρίζουμε ότι όταν το επιτόκιο της αγοράς ανέβει κατά 100%, η παρούσα αξία των παλαιών ομολόγων μειώνεται στο μισό.

Αυτό που συνέβη τον Απρίλιο ερμηνεύεται ως εξής από την πλευρά της Ρωσσίας:

H Ρωσσία προέβλεψε ότι το επιτόκιο των αμερικανικών ομολόγων δεκαετούς διαρκείας θα διπλασιασθεί σύντομα και θα φθάσει στο 5,8%.

Με την κίνηση της πωλήσεως του μισού χαρτοφυλακίου της, διεμόρφωσε ήδη δυνατότητα κατοχής χαρτοφυλακίου αμερικανικού Δημοσίου με μελλοντική απόδοση 4,35% (= (5,8+2,9)/2).

Με τον τρόπο αυτό έμμεσα υποτίμησε μελλοντικά το δολλάριο κατά 33%, καθώς 5,8/4,35=1,33.

Η υποτίμηση αυτή προβλέπεται και από κάποιο άλλο μέγεθος.

Η Ρωσσία πούλησε 48 δισεκατομμύρια δολάρια ομολόγων και από αυτά 15,2 δισεκατομμύρια δολλάρια κατέληξαν στα νησιά CAYMAN, σε «αγνώστους κατόχους», αλλά πάντα εκτός πραγματικής οικονομίας (Κεντρικές τράπεζες;).

Εάν διαιρέσουμε το 15,2 με το 48 ευρίσκουμε 0,32 ή 32% (Τυχαίο;).

Η αξία των Αμερικανικών ομολόγων της Ρωσσίας έπεσε ακριβώς στα επίπεδα του έτους 2008, όπου χρονικά είχε προκύψει οικονομική κρίση στην Ρωσσία για έναν χρόνο με αφορμή τον πόλεμο Ρωσσίας-Γεωργίας.

ΠΗΓΗ

Tον ίδιο χρόνο είχε προκύψει και η διεθνής οικονομική κρίση με την κατάρρευση της Lehman Brothers.

Δεν είναι σαφές ακόμη, αν οι κινήσεις της Ρωσσίας μπορούν να προβλέψουν έναν πόλεμο στην Κριμαία ή τον Καύκασο ή είναι μία προειδοποίηση για μία επικείμενη πολύ μεγάλη παγκόσμια οικονομική κρίση.

Στο μέρος που μου αναλογεί, μπορώ να προβλέψω ότι σε ενδεχόμενο διπλασιασμό των επιτοκίων η πρώτη οικονομία, που θα αποκτήσει πρόβλημα είναι η οικονομία των ΗΠΑ.

Oι ΗΠΑ τον Απρίλιο του 2018 είχαν δημόσιο χρέος αξίας 21 τρισεκατομμυρίων δολλαρίων, εκ των οποίων 15,3 τρισεκατομμύρια κατέχοντο από το ευρύ κοινό και 5,7 τρισεκατομμύρια από διακυβερνητικούς οργανισμούς.

ΠΗΓΗ

Εάν το επιτόκιο των ομολόγων διπλασιασθεί από 2,9% σε 5,8%, το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ θα αυξάνεται λόγω τόκων ετησίως κατά 1,22 τρισεκατομμύρια δολλάρια.

Με το τρέχον επιτόκιο 2,9% το χρέος αυξάνεται ετησίως κατά 610 δισεκατομμύρια δολλάρια.

Μπορεί ο πρόεδρος Τραμπ και οι οικονομικοί σύμβουλοί του να φαντασιώνονται ότι τα επιπλέον 612 δισεκατομμύρια δολλάρια θα πληρωθούν κατά 500 δισεκατομμύρια δολλάρια από τους Κινέζους μέσω δασμών.

Οι Κινέζοι όμως διαθέτουν, σύμφωνα με διάγραμμα παραπάνω, 1,18 δισεκατομμύρια δολλάρια σε Αμερικανικά ομόλογα.

Τι θα γίνει, εάν ξεφορτωθούν και αυτοί όπως η Ρωσσία, τα μισά από αυτά με πώληση;

Ποιός θα αγοράσει 590 δισεκατομμύρια δολλάρια ομολόγων;

Aποδεδειγμένα οι «επενδυτές» από τα νησιά CAYMAN δεν έχουν τόσο μεγάλη ρευστότητα (σύνολο αξίας επενδύσεών τους σε ομόλογα 180,7 δισεκατομμύρια δολλάρια), σύμφωνα με άλλο παραπάνω διάγραμμα.

Απομένει ως μόνη λύση η έκδοση από τις ΗΠΑ νέων ομολόγων ίσης αξίας με ισόποση αύξηση του ονομαστικού ποσού του δημοσίου χρέους τους.

Εάν το κάνουν όμως αυτό, σε τι θα διαφέρουν οι ΗΠΑ από την υπερχρεωμένη Ιαπωνία, που ακολουθεί το ίδιο οικονομικό μοντέλο, με συσσωρευμένο χρέος στο 200% του ΑΕΠ;

H Iαπωνία θα πρέπει να υιοθετήσει άλλον τρόπο βιωσίμου χρηματοδοτήσεως του υπερβολικού χρέους της και να εγκαταλείψει την έκδοση ομολόγων χαμηλού επιτοκίου, όπως κάνει σήμερα.

Ως εναλλακτική λύση, θα αναγκασθεί να πουλήσει μεγάλο μέρος των χρηματιστηριακών επενδύσεών της στις ΗΠΑ και αλλού για να εξοφλήσει υφιστάμενα ομόλογα για να μειώσει το χρέος της.

 

Η κρίση τότε θα περάσει από τις παγκόσμιες αγορές των ομολόγων στις παγκόσμιες αγορές των χρηματιστηρίων και από εκεί στις μεγάλες επενδυτικές τράπεζες.

Σε αυτή την φάση υπάρχει μία παγκόσμια οικονομική νάρκη, που περιμένει να ενεργοποιηθεί: η Deutsche Bank.

Για τον υπαρκτό κίνδυνο της Deutsche Bank έχουμε ξαναγράψει πρόσφατα.

Φθάνει ἡ ὥρα ποὺ οἱ ἀντισυμβαλλόμενοι τῆς Deutsce Bank θὰ γίνουν πάλι …νευρικοί!

Υπενθυμίζω μόνον ένα οικονομικό της μέγεθος :

’Εκθεση σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα με ονομαστική αξία 42,89 τρισεκατομμύρια ευρώ, ίση με το 237% του δημοσίου χρέους των ΗΠΑ.

Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει ποιές τράπεζες κινδυνεύουν, εάν κάποτε σκάσει το «κανόνι»…

 

Ο ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ DEUTSCHE BANK

Η σειρά των κρίσεων θα είναι συγκεκριμένη: Κρίση στις διεθνείς αγορές ομολόγων, ακολουθουμένη από κρίση στα διεθνή χρηματιστήρια και στην συνέχεια από τραπεζική κρίση στην ΕΕ, μέσω Γερμανίας.

Τελευταίο στάδιο κρίσεως θα είναι η βιαία αναπροσαρμογή των συναλλαγματικών ισοτιμιών παγκοσμίως, μετά από μία μεγάλη υποτίμηση της αξίας του αμερικανικού δολαρίου.

Παρόμοια παγκόσμια κρίση έχει συμβεί στο παρελθόν.

Σας θυμίζω την σειρά υποτιμήσεων από το 1930 έως το 1934:

Η πρώτη που προχώρησε σε δραστική υποτίμηση νομίσματος, παραπάνω από 40%, ήταν η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία.

Στην συνέχεια, χρεωκόπησε η Γερμανία, χωρίς να υποτιμήσει το νόμισμά της (Αύγουστος 1931).

Ακολούθησε η λίρα Αγγλίας (Σεπτέμβριος 1931) και πολλές άλλες συνδεδεμένες συναλλαγματικά χώρες.

Μετά υποτιμάται το νόμισμα της Ιαπωνίας (Δεκέμβριος 1931)

Οι ΗΠΑ προχώρησαν σε υποτίμηση του νομίσματος τους το 1934, σε ποσοστό 42%.

ΠΗΓΗ

 

Η ιστορία έχει την τάση να επαναλαμβάνεται με παρόμοιους τρόπους.

Με την Γερμανία πάντα σε ρόλο πρωταγωνιστή στις τραπεζικές παγκόσμιες κρίσεις.

 

John Drake

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Γιατί ἐξετοξεύθησαν τά ἐπιτόκια τῶν ἀμερικανικῶν ὁμολόγων τόν Ἀπρίλιο;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Γερμανικές ἐκλογές τόν Σεπτέμβριο; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply